Přednáška CEEPUS – Korean Studies Network – History

Ve dnech 9.-12.5. se koná cyklus přednášek z moderní korejské historie, který přednese William Strnad

Syllabus_Strnad

Úvod > ÚDLV > Nástěnka > Přednáška CEEPUS – Korean Studies Network – History