Kurz čínsko-tibetské vztahy v 20. století (Prof. Martin Slobodník)

Ústav jižní a centrální Asie zve na přednáškový kurz prof. Martina Slobodníka (Univerzita Komenského, Bratislava) na téma čínsko-tibetských vztahů ve 20. století:

Čt 20.4.: 17.30-19:00 (Celetná 20, místn. 337)
Pá 21.4.: 9:30-13:00 (Celetná 20, místn. 214)
Čt 4.5.: 17.30-19:00 (Celetná 20, místn. 337)
Pá 5.5.: 9:30-13:00 (Celetná 20, místn. 214)
Čt 11.5.: 17:30-19:00 (Celetná 20, místn. 337)
Pá 12. 5.: 9:30-13:00 (Celetná 20, místn. 214)
Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s problematikou čínsko-tibetských vzťahov v 20. storočí. Obsahom jednotlivých prednášok je politický vývoj v Centrálnom Tibete v priebehu 20. storočia (rozpad dynastie Čching, obdobie Čínskej republiky a obdobie po roku 1950, keď bol Centrálny Tibet pričlenený k Čínskej ľudovej republike), ako aj vzťahy s okolitými štátmi, ktoré sa v I. polovici 20. storočia angažovali v tibetskej politike. Prednášky sa zameriavajú v prvom rade na vzťahy s Čínskou republikou a neskôr ČĽR, ktoré odrážali dlhodobý záujem Číny o Tibet. Cieľom predmetu je poukázať na kontinuitu/diskontinuitu čínskej politiky v Tibete s dôrazom na náboženskú a národnostnú politiku. V priebehu 80. a 90. sa „tibetská otázka“ internacionalizovala (najmä vo vzťahu Číny k USA a ku krajinám EÚ) a tento okruh aktuálnych problémov bude predmet tiež tematizovať. Poslucháči sa zoznámia s aktuálnym stavom výskumu v tejto oblasti, relevantnými primárnymi a sekundárnymi prameňmi a rozličnými (čínskymi, tibetskými, západnými) perspektívami interpretácie komplexných a komplikovaných čínsko-tibetské vzťahov.

 

Úvod > ÚDLV > Nástěnka > Kurz čínsko-tibetské vztahy v 20. století (Prof. Martin Slobodník)