Pozvánka na přednášku pro veřejnost: Čínské znakové písmo na cestě do digitálního světa

Zájemce z řad studentů i širší veřejnosti srdečně zveme na přednášku Mgr. Škrabala „Živoucí fosilie? Čínské znakové písmo na cestě do digitálního světa“, která se uskuteční v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR na Filozofické fakultě (https://www.ff.cuni.cz/2017/10/ff-uk-ramci-tydne-vedy-techniky-nabidne-radu-prednasek/).

Místo: Šporkův palác, Hybernská 3, místnost číslo 303 (změna oproti původnímu programu!)

Čas: úterý 7. 11. 17:45-19:00

Abstrakt:

Čínské znakové písmo je považováno za jeden z nejstarších kontinuálně používaných písemných systému na světě. Třebaže od prvních archeologicky doložených nápisů na věštebných kostech a krunýřích z doby před více než 3200 lety prošel po grafické stránce systém čínského znakového písma dlouhým vývojem, po stránce funkční zůstává po celou dobu takřka neměnný. Množení oblastí každodenního života, do kterých psaní pronikalo, spolu s rozvojem technologií pro zápis písma představovaly v průběhu staletí pro tento starobylý systém závažnou výzvu, která byla dále násobena postupným pronikáním hláskových systémů písma do regionů, ve kterých tradičně čínské znaky dominovaly. Jak se staří Číňané vypořádali bez abecedy s nutností sestavovat slovníky? Jakou roli ve vývoji čínského písma sehrál knihtisk? Jak čínské znaky čelily nástupu telegrafu a psacích strojů? Předznamenává digitalizace a globalizace konečný ústup čínského znakového písma ze scény? V přednášce stručně představíme základní charakteristiky čínského znakového písma a posléze budeme sledovat vzrušující cestu archaického písemného systému do moderního světa.

 

 

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na přednášku pro veřejnost: Čínské znakové písmo na cestě do digitálního světa