Přednáška Franz Kafka ve Vietnamu

Srdečně všechny zveme na přednášku doc. Pham Xuan Thache, děkana Fakulty literatury při Univerzitě sociálních a humanitních věd v Hanoji, která se uskuteční ve středu 6. 12. 2017, v 12:30 – 14:05, v místnosti č. 118, Celetné 20, Praha 1

Docent Pham Xuan Thach je specialistou na Dějiny moderní vietnamské literatury, zvláště vietnamského románu od roku 1900 do současnosti. Obor vietnamská literatura vystudoval na Univerzitě sociálních a humanitních věd v Hanoji. Část doktorského studia absolvoval na Université d’Aix-Marseille.

Anotace:
Začátek 20. století byl počátkem moderní vietnamské literatury, psané vietnamštinou za použití latinky. Hned u svého zrodu byla vietnamská moderní literární tvorba silně ovlivněna světovými, především francouzskými autory skrze překlady jejich děl. Složité politické dějiny Vietnamu kladly nicméně různé překážky uvádění překladů děl cizích autorů a obrat k lepšímu postupně nastává až po roce 1986, kdy ve Vietnamu započal proces Doi Moi. V těchto historických souvislostech přišlo do Vietnamu také dílo Franze Kafky, spisovatele, který dnes patří ve Vietnamu k těm nejvíce uznávaným. Jak to vypadá s překládáním děl Franze Kafky do vietnamštiny za posledních 30 let? Jak je jeho tvorba vietnamskou elitou a čtenářskou obcí vnímána? Jaké jsou vlivy Franze Kafky na tvorbu vietnamských spisovatelů?
Přednáška se uskuteční ve vietnamštině a bude přetlumočena do češtiny.

Úvod > KSI > Nástěnka > Přednáška Franz Kafka ve Vietnamu