Zemřel prof. Antonín Líman

Ústav Dálného východu FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že 2. května 2018 v kanadském Vancouveru zemřel profesor Antonín Líman, japanolog, literární historik a historik filmu, znalec a vyznavač japonské kultury.

Profesor Líman strávil dětství a jinošská léta ve Staré Boleslavi, na kterou s láskou vzpomíná ve své knize Věčný polštář z trávy. Cestu za vzděláním mu dlouho komplikoval „špatný třídní původ“, a proto nakonec na FF UK mohl studovat japanologii až v 60. letech. Promoval roku 1965, tedy ve věku, kdy obvykle budoucí vysokoškolští profesoři již zastávají asistentská místa. O rok později získal postgraduální výzkumný grant na Waseda University v Tokiu; v roce 1967 pak odjel do Kanady, kde nastoupil na místo odborného asistenta v oddělení východoasijských studií Torontské university. Na Torontské univerzitě se Antonín Líman posléze stal řádným profesorem japanologie a jako emeritní profesor zde působil i po odchodu do důchodu. Kromě toho byl častým hostujícím profesorem na několika japonských univerzitách.

Během působení v Kanadě Antonín Líman publikoval desítky odborných studií o moderní japonské literatuře a japonském filmu a překlady japonské literatury. Spolupracoval také s Josefem Škvoreckým a pro jeho přednášky z dějin filmu koncipoval část věnovanou japonské kinematografii.

Po sametové revoluci se profesor Líman, poprvé od srpna 1968, začal vracet do Prahy. V Ústavu Dálného východu FF UK pravidelně přednášel o japonské literatuře a japonském filmu a po létech normalizace zásadním způsobem přispěl k obnově oboru na FF UK. V Praze také začal vydávat česky knihy o japonské kultuře a překlady japonské literatury. Vedle svých milovaných klasiků japonského modernismu se obrátil také k dílům starého Japonska a vydal několik sbírek překladů japonských haiku, stylizovaný cestovní deník básníka Bašóa Úzká stezka do vnitrozemí a souborné vydaní klasické antologie Manjóšú. Za překlad Manjóšú v roce 2008 udělila Obec překladatelů Antonínu Límanovi naše nejprestižnější překladatelské ocenění, cenu Josefa Jungmanna. Širokou oblibu čtenářů si získaly i jeho knihy esejů o japonské kultuře, v nichž spojuje širokou erudici s osobně hluboce prožívaným obdivem k tomu, čím stará japonská kultura obohacuje naši zdejší současnost. Posmrtně se v Praze chystá bibliofilské vydání jeho knihy Měsíc v úplňku.

Úvod > Nástěnka > Zemřel prof. Antonín Líman