Úpravy harmonogramu závěrečných zkoušek v důsledku epidemie koronaviru

Uzavření indexu a odevzdání práce měsíc před začátkem zkouškového období, resp. 30.6. pro záříjový termín

Na stránce Závěrečné zkoušky byly uvedeny platné termíny zkoušek a souvisejících povinností v létě 2020. Letní termín SZZK bude 19.6.2020, závěrečné práce je třeba odevzdat do 8.6.2020. Datum záříjového termínu nebylo dosud stanoveno, odevzdání práce se posouvá na 31.7.2020. Zájemci o obhajobu v záříjovém termínu mohou prezentovat svou práci na kolokviu 24.6.2020.

Úvod > ÚDLV > Nástěnka > Úpravy harmonogramu závěrečných zkoušek v důsledku epidemie koronaviru