Doc. PhDr. Jaromír Vochala, DSc. (1927–2020)

25. června ve věku nedožitých devadesáti tří let zemřel docent Jaromír Vochala, dlouholetý učitel někdejší Katedry věd o zemích Asie a Afriky na Filozofické fakultě UK. Sinologii vystudoval v 50. letech na Pekingské univerzitě, kde mezi jeho učiteli byli nejvýznamnější čínští lingvisté té doby. Na FF UK přednášel v letech 1960 až 1990 o čínském jazyce a písmu, vedl kurzy klasické čínštiny a interpretace textů a se svou manželkou Žu-čen Vochalovou vyučoval moderní čínský jazyk. Společně s paní Žu-čen také napsali řadu učebnic čínštiny a příručku Verbo-nominal Phrasemes in Modern Chinese (Praha: Karolinum, 1990). Je autorem Stručného čínsko-českého a česko-čínského slovníku (Praha: SPN, 1997) a odborných lingvistických studií, včetně metodiky výuky čínského písma, s níž souvisí jeho anglicky publikovaná studie Chinese Writing System: Minimal graphic units (Praha: Univerzita Karlova, 1986). Docent Jaromír Vochala byl také nadšeným překladatelem krásné literatury. Přeložil román klasika moderní literatury Mao Tuna Rozklad (Praha: Odeon, 1967; s doslovem Jaroslava Průška), výbor ze starověké Knihy písní a písní jüe-fu: Zpěvy od Žluté řeky (1. vydání v nakladatelství Práce 1986, 3. vydání ve Vyšehradu 2014) a poezii tradičně spojovanou se jménem starověkého básníka Čchü Jüana (Z čchuských písní. Praha: BB art, 2004). Jeho bezpochyby nejvýznamnějším dílem je nový překlad Konfuciových Hovorů opatřený rozsáhlou studií, které vydal pod názvem Konfucius v zrcadle Sebraných výroků (Praha: Academia, 2009). Za studií v Číně publikoval také pod svým čínským jménem Wu Che 吴和 čínský překlad básně Král Lávra od Karla Havlíčka Borovského (拉夫腊国王; Šanghaj: Šao-nien er-tchung čchu-pan-še, 1959).
Pan docent působil na FF UK v době, kdy se musel vyrovnávat s obtížemi, které oboru sinologie přinášela nepřízeň úřadů v důsledku sovětsko-čínské roztržky. Navzdory tomu vychoval řadu žáků, kterým se věnoval se vší zodpovědností a příkladnou péčí, přispěl k zachování kontinuity oboru sinologie a zanechal dílo trvalé hodnoty. Čest jeho památce.
Jaromír Vochala

Úvod > Nástěnka > Doc. PhDr. Jaromír Vochala, DSc. (1927–2020)