ZS Písemná práce

V ZS vypisujeme předmět Písemná práce (Olga Lomová). Je koncipován jako praktická příprava v psaní odborného textu a první krok nezbytně předcházející úspěšnému zvládnutí bakalářské práce. Ideálně pro studenty 2. ročníku, doporučujeme neodkládat. Zapsané studenty prosíme, aby určitě přišli na 1. hodinu, kde proběhne diskuze o společných tématech a bude určen harmonogram prezentací.

Úvod > Nástěnka > ZS Písemná práce