Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (1933–2021)

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 9.2.2021 ve věku 87 let zemřel přední český sinolog a tibetolog, absolvent sinologie na FF UK, bývalý ředitel Orientálního ústavu AV ČR (1994–2002) a emeritní profesor Masarykovy univerzity v Brně, prof. Josef Kolmaš.

Úvod > Nástěnka > Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (1933–2021)