Kulatý stůl 18. května: Tchaj-wan v literatuře – literatura Tchaj-wanu

Katedra sinologie FF UK ve spolupráci s Mezinárodním sinologickým centrem pořádá on-line kulatý stůl u příležitosti vydání komentované antologie tchajwanské literatury VZPOMÍNKY A SNY NA OBRATNÍKU RAKA připravené českými sinology ve spolupráci s Národním muzeem tchajwanské literatury v Tchaj-nanu. Vedle překladatelů Jany Šimonové, Pavlíny Krámské a Petra Jandy se debaty účastní také Dr. Táňa Dluhošová, vědecká pracovnice Orientálního ústavu, která se dlouhodobě věnuje dějinám tchajwanské literatury v širších společensko-historických souvislostech. Úvodní slovo prof. Olga Lomová.

Kulatý stůl je přístupný bez registrace a je určený studentům sinologie, studentům FF UK a všem zájemcům o tchajwanskou literaturu.

Termín: Úterý 18. května 2021 17.00 až 18.30

Kulatý stůl bude dostupný přes Zoom na této adrese: https://cuni-cz.zoom.us/j/96463944976

Antologie „Vzpomínky a sny na obratníku Raka: Výbor moderní tchajwanské prózy“ vydaná Mi:Lu Publishing na začátku května 2021 je dostupná zde: https://www.milupublishing.cz/p/vzpominky-a-sny-na-obratniku-raka

Úvod > Nástěnka > Kulatý stůl 18. května: Tchaj-wan v literatuře – literatura Tchaj-wanu