Pozvánka na setkání studentů s vyučujícími 4. října 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás jménem svým i jménem celého učitelského sboru katedry pozval na setkání, které proběhne v pondělí 4. října 2021 v 16.00 v místnosti 3D v kampusu Hybernská. Kromě mě přislíbili účast i někteří další vyučující.

Hlavním účelem je na začátku semestru pokud možno všem najednou poskytnout některé rady, úpěnlivě na vás v některých ohledech apelovat a jednoduše vám sdělit vše, co nám s ohledem na nadcházející školní rok i na studium obecně leží nejvíce na srdci. Zároveň se nás pochopitelně budete moci vyptat, na co budete potřebovat.

Budu se těšit na shledanou, v některých případech poprvé, v některých po roce a půl.

Srdečně

Lukáš Zádrapa

ředitel KSI FF UK

PS. Dodržujte prosím platná hygienická opatření.

PPS. Ideální by i s ohledem na provoz katedry během semestru bylo, kdybyste byli očkováni.

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na setkání studentů s vyučujícími 4. října 2021