Přednáškový cyklus Orientálního ústavu AV ČR

U příležitosti 100. výročí založení Orientálního ústavu Akademie věd ČR proběhne v Literární kavárně Academia v Praze na Václavském náměstí cyklus veřejných přednášek (každé úterý od 25. ledna do 15. března 2022, vždy od 17 hodin).
1. přednáška:
      25. ledna 2022: Z dějin Orientálního ústavu (Dr. Jaroslav Strnad)
            V roce 2022 si Orientální ústav Akademie věd ČR připomíná sté výročí svého založení, v roce 2019 oslavil své devadesátiny Orientálním ústavem vydávaný časopis Archiv Orientální. V roce 2021 dovršil 77. ročník orientalistický                    časopis určený české veřejnosti Nový Orient. Profil obou těchto periodik odrážel události a krize, jimiž v posledním století procházela nejen naše věda, ale celá česká společnost. Přednáška se zaměří především na starší období                    dějin Orientálního ústavu od jeho založení do počátku 70. let.

2. přednáška:

  1. února: Všechna náboženství světa… (doc. Daniel Boušek, Dr. Dita Válová a Dr. Bronislav Ostřanský)
    Představení českých překladů dvou významných děl, nabízejících středověký pohled na náboženství. Jsou to Kniha náboženských a filosofických sekt a školperského učence Muhammada aš-Šahrastáního (1086–1153) a Kniha zjevených pravd a rozumových argumentůod židovského myslitele Sa‘adja Ga‘on (882–942).

 3. přednáška:

       8. února: Orientální ústav na Taiwanu – věda a život (Dr. Táňa Dluhošová)
Roku 2015 bylo otevřeno Výzkumné centrum Orientálního ústavu AV ČR na Taiwanu při Academia Sinica, Taipei. O tom, jak se žije a bádá na Taiwanu, pohovoří dlouhodobá vedoucí centra a současná ředitelka OÚ Dr. Dluhošová.                 Přednáška bude spojena s prezentací její monografie Bitevné polia povojnovej literatúry na Taiwane (1945–1949).

 4. přednáška:

        15. února 2022: Islám v Indonésii mezi akulturací a intolerancí – hledání nového středu (Dr. Tomáš Petrů)

Indonésie byla dlouho dávána za vzor majoritně-muslimské země, kde převládala umírněná forma islámu a náboženská tolerance. Politické změny na konci tisíciletí a vytrvalý saúdský export rigidní formy islámu do souostroví ovšem            indonéskou společnost zásadně změnily. Náboženství se silně zpolitizovalo a zároveň v indonéském islámu – který má mnoho podob – začal dominovat konzervativní trend, jenž je příznačný svou intolerancí vůči náboženským,                      etnickým a sexuálním menšinám. Přednáška bude spojena s prezentací publikace Graffiti, Converts and Vigilantes: Islam Outside the Mainstream in Maritime Southeast Asia, jejímž byl dr. Petrů editorem a spoluautorem.

5. přednáška:

      22. února 2022: Čínský Sin-ťiang jako laboratoř represe (Dr. Ondřej Klimeš)

Ujgurská autonomní oblasti Sin-ťiang (zvaná též Východní nebo Čínský Turkestán) je strategicky položeným a surovinově bohatým severozápadním pohraničím Číny. Od roku 2016 tam vládnoucí Komunistická strana Číny pod vedením        generálního tajemníka Si Ťin-pchinga zesílila dosavadní restriktivní postupy vůči Ujgurům, Kazachům a dalším muslimským národnostem. Vzhledem k celkovému vývoji v Čínské lidové republice i k jejímu vzestupu na mezinárodní                scéně je situace v Sin-ťiangu důležitou otázkou mezinárodní politiky.

6. přednáška:
      1. března 2022: Proč nemizí kastovní systém a jak se mění (Dr. Pavel Hons)

Narození v určité kastě má v Indii za následek rozličné projevy spole- čenské diskriminace. Kastovní systém se stále drží, přes snahy vlády se s ním vypořádat. Přednášející představí svou knihu Kasta, a basta! a překlad románu Perumála Murugana Napůl žena (z tamilštiny).

7. přednáška:
      8. března 2022: Mluvte čínsky hezky – nová učebnice (Dr. Hana Třísková)
Autorka představí svoji učebnici Mluvte čínsky hezky: Prozodie hovorové čínštiny (vyjde v nakladatelství Academia 2022). Osvětluje, co se zvu- kově děje s čínskými slovy, když vstupují do reality souvislé řeči. Tématy jsou prozodické jevy jako přízvuk, frázování, intonace, a též jejich sou- hra s čínskými tóny. Přednášku doprovodí výstavka veselých barevných ilustrací akademické malířky Zhang Dan Gajdošové
8. přednáška:
      15. března 2022: Náhled pod ruce dělníků národnostní politiky: Jihozápadní Čína jakožto kolébka čínské antropologie  (Dr. Jan Karlach)

Jihozápadní Čína je součástí jednoho z etnicky nejrozmanitějších regi- onů na světě. Pohled do jejího terénu a pod ruce těch, kteří zde pro- váděli a provádějí výzkum, vypoví pozoruhodný příběh nejen o jejich práci ve vztahu k ideologicky zatížené čínské národnostní politice, ale také o důležitosti oblasti pro vývoj čínské antropologie.

Přednášky i celý přednáškový cyklus uvede dr. Bronislav Ostřanský, zástupce ředitelky Orientálního ústavu AV ČR, který zároveň představí nejrůznější aktivity, jimiž si OÚ připomene své velké výročí.
Rezervace není potřeba.
Na akci bude vyžadováno dodržování platných opatření souvisejících s epidemiologickou situací. Děkujeme za pochopení.
Další akce:
8. – 9. července
Festival Eastern Tunes
Festival asijské hudby a kultury v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku
16. srpna – 21. října
Výstava ke starší historii české orientalistiky na Národní třídě
(vernisáž 15. 8. ) Výstava věnovaná české orientalistice cca do 50. let minulého století. Koná se v galerii Věda a umění v budově Akademie věd ČR na Národní třídě. Bude doprovázena sérií panelů ve foyer zamě- řených na prezentaci současných projektů a aktivit OÚ.
Úvod > Nástěnka > Přednáškový cyklus Orientálního ústavu AV ČR