Konference Jiné světy – výzva k podávání příspěvků do 15. 4. 2022

Studenti doktorského studia Ústavu pro dějiny umění FF UK pořádají konferenci s názvem Jiné světy, která je určena studentům širokého rozsahu magisterských a doktorských studijních programů. Konference proběhne 10. června 2022 v prostorách Ústavu pro dějiny umění Akademie věd ČR.

Kde jsou hranice našeho světa a co leží za nimi? Některé překračují objevitelé a dobrodruzi, jiné
vědci a umělci, neleží jen v cizích zemích, na dalekých kontinentech a planetách, ale najdeme
je i docela blízko, možná tam, kde je jiní nevidí. Časem se tyto hranice mohou posouvat, mizet
a objevovat se nové. Co přináší poznání odlišného, vzdáleného nebo skrytého, jak mění náš
vlastní svět? Nehledáme mnohdy v jiných světech jen vlastní odraz? Od extragalaktické
astronomie po vnitřní svět jedince, od Darwina na Galapágách po surrealismus, od skutečného
světa po virtuální.

Studenty magisterských a doktorských programů srdečně zveme k účasti na konferenci. Vítáme
příspěvky z nejrůznějších oblastí, zajímá nás konfrontace oborů a přístupů. Pojítkem bude
kromě široce pojatého tématu také důraz kladený na vizualitu a komunikaci skrze obrazy, ať už
vědecké, umělecké či jiné.

Předpokládaná doba konferenčního příspěvku činí přibližně dvacet minut. Anotace v českém, slovenském,
nebo anglickém jazyce můžete posílat do 15. dubna na adresu konference2022@email.cz.
Připojte své jméno, titul, studovaný obor a ročník. Délka anotace nesmí přesáhnout 1500 znaků.
Výběr přednášejících zveřejníme do 30. dubna.

Úvod > Nástěnka > Konference Jiné světy – výzva k podávání příspěvků do 15. 4. 2022