Výzva k podávání přihlášek do studentských vědeckých projektů pro rok 2024 z prostředků programu Specifického vysokoškolského výzkumu „Strategické regiony a jejich výzkum v současném světě.“

Rada SVV „Strategické regiony a jejich výzkum v současném světě“ vyhlašuje interní soutěž o podporu výzkumné a publikační činnosti studentů z kateder zapojených do tohoto projektu, tj. KBV, KSI, ÚAS, ÚESEBS, ÚPOL a ÚVES. Soutěž je určena studentům doktorského a magisterského studia. O výsledcích rozhoduje Rada SVV.

 

V rámci programu máme možnost podpořit talentované studenty magisterského a zejména doktorského studia. Podpora formou stipendia se týká:

 

  • Doktorandů, kteří v letošním roce publikovali/budou publikovat vykazatelný výstup.
  • Doktorandů, kteří jsou vysoce talentovaní a jejich současný výzkum povede v nejbližší době k publikačním výstupům a vysoce kvalitním disertačním pracím.
  • V odůvodněných případech může podpora být udělena i studentům navazujícího magisterského studia.
  • Preferujeme vytvoření týmů pod vedením garanta, který reprezentuje doktorandy příslušného pracoviště v Radě SVV 7. Podávání individuálních žádostí je však také možné.

 

Pokud doktorand či student NMgr. požaduje odměnu za publikační výstup, je povinen specifikovat, co plánuje vydat (bibliografický údaj včetně stavu textu: rozpracováno – odevzdáno k recenznímu řízení, přijato k vydání – v tisku). Prosíme o specifikaci, kdy se očekává vydání.

 

Pokud je podpora žádána na výzkum vedoucí k budoucímu publikačnímu výstupu nebo disertaci, je potřeba předložit název projektu, jeho popis a zdůvodnění, specifikovat účel financování a připojit jednoduchý rozpočet (cestovné, konferenční poplatky, publikační náklady, atd.). Prosíme připojit jméno garanta (představitele Rady SVV 7 za příslušné pracoviště).

 

Upozorňujeme, že se doporučuje zveřejnit výsledky výzkumu v režimu open access. Povinností je též zajištění správy výzkumných dat a vytvoření tzv. data management planu. K těmto povinnostem poskytne Rada SVV úspěšným žadatelům veškeré informace a zorganizuje školení. Další informace najdete na webových stránkách SVV: https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/grantove-prilezitosti-v-ramci-uk/specificky-vysokoskolsky-vyzkum/

 

Žádosti, prosím, zašlete na e-mail stanislav.tumis@ff.cuni.cz do 16. června 2024. Rada SVV rozhodne o přidělení podpory do 30. června 2024.

 

 

Úvod > Nástěnka > Výzva k podávání přihlášek do studentských vědeckých projektů pro rok 2024 z prostředků programu Specifického vysokoškolského výzkumu „Strategické regiony a jejich výzkum v současném světě.“