Diplomové práce 1950-2001

Z důvodu nařízení GDPR seznam neobsahuje jména autorů prací.

Rok Titul
1950 Kino Curajuki- průkopník japonské prósy
1952 Prosodické vlastnosti slabiky v čínštině a jejich modifikace v řeči souvislé
1952 Chua Kang: Revoluce „Nebeské říše veliké rovnosti“ /Tchai-pchingů/
1953 Rozbor svitku od Čang C‘-tuana „Putování proti proudu řeky v době jarního svátku“
1953 Rozbor Ou-jang Šanova díla KAO KAN-TA
1954 Wang Čchung K některým otázkám jeho materialismu
1954 Interjekce v současné spisovné čínštině
1954 Pokrokové prvky v japonské poesii od roku 1868
1955 Korejský frazeologický materiál pro aktivní hovor
1955 Výrazové partikule, nositelé větného výrazu v soudobé čínštině
1955 Měrové jednotky v čínštině
1955 Cchao Jü—jeho tvorba do roku 1937
1956 Korejský frazeologický materiál pro aktivní hovor
1956 Sen v rudém paláci
1956 Sen v rudém paláci
1957 Synonyma v současné čínštině
1957 Pád ambanátu v Tibetu
1957 Příspěvek k literárnímu a stylistickému rozboru povídek Rjúnosuke Akutagawy
1957 Přizvukování ve spisovné japonštině
1957 Čchö Sö-hä—představitel literárního hnutí Nový směr
1957 Vznik a vývoj odborového hnutí v Číně v letech 1919-1926
1958 Song Jong, korejský dramatik, / zhodnocení jeho díla/
1958 Příspěvky ke studiu slovesného přísudku v soudobé čínštině
1958 Mao tunove poviedky 1928—1937
1958 Rozbor prvních románů Tósona Šimazakiho
1958 O některých realistických tradicích v malířství sungské doby
1958 Záporové částice u Mencia
1958 Ideový rozbor díla básníka Kim So-wöla
1958 Hunmin Čöng-ym /Vznik a vývoj korejského písma /
1958 Příspěvek k dějinám Idžimské vlastenecké války/ 1592-1598 /
1958 Kvantita samohlásek ve spisovné korejštině
1959 Tvorba Džuničira Tanizakihos podrobným rozborem románu Jemný sníh
1960 Tso Mjong-hyi’s Werk und sein Wirken in KAPF
1960 Hnutí za novou čínskou hudbu, Písňové hnutí
1961 Fonologická štatistika kórejského textu
1961 K některým problémům moderní japonské hudby
1961 Čao Šu-li povídkář čínské vesnice
1961 Ri Ki- jong a jeho dílo se zvláštním zřetelem k románu KOHJANG
1962 Theippám Máun Wa jeho dílo a hnuti Kchitsam v barmské literatuře
1962 Podmětné a předmětné věty v novodobé korejštině
1963 Jednání o příměří v korejské válce 1950-1953
1963 Dílo spisovatele Ťiang Kuang-cch´a
1964 Hlavné tendencie zahraničného obchodu ČLR
1966 Úvod ku štúdiu starovekej konfuciánskej etiky
1966 Třicátá léta v korejské literatuře—spisovatel Ri Pumkjöng
1967 Ri Pukmjong a proletářská literatura třicátých let
1968 Kulturní politika KS Číny v letech 1942- 1966
1970 Pokrokregrese jako součást problému společenské angažovanosti japonské výtvarné avantgardy
1970 Postpredikativní modifikátory v současné japonštině /Diplomová práce/
1970 Transformace Číny
1971 Postpredikativní modifikátory v současné japonštině svazek jedna /Doktorská práce/
1971 Postpredikativní modifikátory v současné japonštině svazek dva /Doktorská práce/
1972 K politickému vývoji v Číně 1895—1911Reformátoři a revolucionáři
1973 Kategorie osobní orientace v korejštině
1973 Partikule „no“ v moderní japonštině
1973 Partikule ni v moderní japonštině
1974 Sociální struktura japonských podniků
1974 Kim Ok-kjun a hnutí reforem v Koreji / Analýza převratu v roce 1884/
1974 Problémy překladu vidových sloves z češtiny do čínštiny
1974 Nukleární rodina v Japonsku
1974 Kompilační postupy v klasické básnické sbírce Šinkokinšú- estetické principy
1974 Kompilační postupy v klasické básnické sbírce Šinkokinšú- integrační principy
1974 Mandžukuo—jeho vznik a význam v japonské politice
1974 Měšťanská dramata Čikamacua Monzaemona
1974 Formování styků ČLR a Japonska na neoficiální bázi
1974 Proměny politicko-ekonomických koncepcí v ČLR a jejich vliv na vývoj čínského průmyslu
1975 Problémy aktuálního členění v moderní japonštině/Diplomová práce/
1975 Problémy aktuálního členění v moderní japonštině /Rigorosní práce/
1975 Proces vytváření moderního školského systému v Japonsku
1975 Postava mladého muže v literatuře 40.let Meidži
1976 Vztahy mezi KLDR a ČLR v letech 1966—1970 / na základě analýzy korejského textu/
1976 Příspěvek ke studiu čínského románu Shui-hu-zhuan
1976 Participia v současné korejštině
1980 Problematika amerických vojenských základen na Okinawě
1980 Vybrané aspekty výstavby Komunistickej strany Číny
1980 Vybrané otázky zahraniční politiky ČLR ( Vztahy mezi ČLR a rozvojovými zeměmi v letech 1976—1979
1980 Vydanie 5. zväzku „Vybraných spisov Mao Ce—tunga“ v roku 1977
1981 Syntaktické funkce adverbií v současné japonštině
1981 Politika KS Číny v oblasti zemědělství a její realizace 1978—1980
1981 Složené slovesné tvary v moderní hovorové mongolštině
1981 Vývojfrancouzsko- vietnamských vztahů v letech 1965—1973
1981 Mongolský historický román na základě četby historických románů B. Rinčeva a Č. Lodojdamby
1981 Slovesná jména v moderní hovorové a psané mongolštině—formální a sémantický rozbor
1981 Popis čtyřslabičných idiomů v současné vietnamštině a sestavení příslušného vietnamsko českého slovníku
1981 Odraz čínskej agresie proti VSR v japonsko- čínskych vzťahoch
1981 Motiv hospodářské krize v dílech autorů japonské proletářské literatury, zvláště S. Tokunagy
1982 Charakter 1. etapy korejské proletářské literatury / 1923—27/ ve srovnání s ruskou a sovětskou
1983 Problémy národnostnej politiky na VIII. zjazde KS Číny a jej realizácia
1983 Problémy mezinárodních vztahů a zahraniční politiky na VIII. sjezdu KS Číny
1983 VIII. sjezd KS Číny /1956/
1983 Problematika provincií na VIII. Sjezdu KS Číny / září 1956/
1983 Rozdíly v používání atributu v češtině a korejštině
1983 Objekt v češtině a v korejštině
1983 Státní sektor v čínském zemědělství
1983 Charakteristika ekonomického myslenia v ČLR po roku 1978
1983 Konfrontace lokálních prostředků českých a korejských
1983 Program socialistické industrializace ČLR v dokumentech VIII. sjezdu KS Číny
1983 Dialog severní a jižní Koreje v otázce sjednocení / 1971—1980/
1983 Problematika čínskej mládeže na VIII. zjazde KS Číny / september 1956/
1983 Výsledky a program socialistického rozvoje čínského zemědělství v dokumentech VIII. Sjezdu KS Číny
1984 „Rudé gardy“ a jejich úloha v čínské „Kulturní revoluci“/1966—1969/
1984 Hodnocení Konfucia v ČLR počátkem 80. let
1984 Podmínkové věty v současné korejštině
1984 Čínské hrobové figury a jejich funkce v kultu smrti
1984 Pojetí filozofické kategorie praxe v ČLR v letech 1980—1983
1984 Povstání I-che-tchuanů v historiografii ČLR 1979—1983/Diplomová práce/
1984 K otázce řešení hranice slova v čínském přepise pchin-jin
1984 Obraz „kulturní revoluce“ v nejnovější čínské literatuře
1985 Kulturní politika Komunistické strany Vietnamu vůči národnostním menšinám
1985 Kórejská menšina v Japonsku/ Diplomová práce/
1985 Vietnamský mytologický systém
1985 Hospodářské vztahy Japonska a ČLR v letech 1970—1983
1985 Styky mezi Československem a Japonskem v oblasti hudby /Diplomová práce/
1985 Ekonomické aspekty zapojení Japonska do světové kapitalistické soustavy
1985 Onomatopoie a quasi-onomatopoie v současné japonštině
1985 Problémy reformy japonského písma
1986 Zdvojování v mongolštině
1986 Hirošige -Třiapadesát stanic Tókaidó
1986 Současná vietnamská historiografie o neokolonialismu v jižním Vietnamu v letech 1954—1975
1986 Současná vietnamská historiografie o národně osvobozeneckém boji vietnamského lidu v letech 1945—1954
1986 Strukturální změny v ekonomice socialistického Vietnamu—člena RVHP /1975—1984/
1986 Subjekt u slovesných jmen v mongolštině
1986 Chronologie vývoje VDR a VSR /1945—1984/ především na základě vietnamských pramenů
1986 Sociokomunikativní procesy v Jižním Vietnamu za amer. neokolonialismu a jejich odraz v nár. vývoji hudby
1986 Vědeckotechnický rozvoj v japonské ekonomice
1987 Základní typy melodické kadence větné v současné korejštině
1987 Význam tradičních obřadů v korejské umělecké próze období Ri /Diplomová práce/
1987 Začiatky komunistického hnutia v severnej Číne a osobnosť Li Ta-čaa /Kandidátska dizertačná práca /
1987 Předpony v současné korejštině
1987 Současná politika Japonska v jihovýchodní Asii /1980—1985/
1988 Problematika vedlejších vztažných vět v češtině a jejich korejských ekvivalentů
1988 Expertní analýza právních vztahů při zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí v ČLR
1988 Přímý a nepřímý objekt v mongolštině
1989 Základní tendence populačního vývoje v ČLR
1989 Hlavní rysy procesu urbanizace Čínské lidové republiky v 80. letech/ Diplomová práce /
1989 Vývojové tendence v umělecké próze spisovatelky Ting Ling
1989 Somatické frazémy v českém a čínském jazyce
1989 Čínská právní terminologie a problémy jejího překladu
1989 Proces urbanizace v ČLR: Základní tendence
1990 Přerušení izolace Japonska a první období styků se zahraničím
1990 Sóseki Nacume a Ógai Mori
1991 Koncept Wabi v kontextu japonské středověké estetické a nábožensko-filosofické tradice
1991 Cchaj Jüan-pchej „O vzdělávací politice“
1991 Japonská politická a hospodářská terminologie
1991 Osobnost básníka Qu Yuana v historickém románu Guo Moruoa
1991 Povídková a dramatická tvorba Abe Kóbóa
1991 Tradiční divadlo kabuki a jeho hudba
1991 Japonský vývozní porcelán z Arity na Kjúšú
1992 Osobnost básníka Qu Yuana v Guo Moruoově dramatické tvorbě
1992 Vývoj kaligrafických slohů v Číně
1992 Zheng Wenguang a čínská sci-fi v „novém období“ čínské literatury
1993 Sličná vyprávění o západním jezeru
1993 Mongolské zákoníky / vývoj od 13. do počátku 20. století /
1993 Mongolský hudobný nástroj yatag
1993 Čínské novoroční svátky v moderní době
1993 Aplikace modelové metody při výuce gramatiky moderní hovorové čínštiny
1993 Poslední vládce Li—tvůrce nového pojetí žánru cch´
1993 Srovnávání somatických frazémů a idiomů v českém a čínském jazyce /Kandidátská disertační práce/
1993 Srovnávání somatických frazémů a idiomů v českém a čínském jazyce—slovník
1993 Výklad původního semiotického modelu a ukázky jeho použití na vzorku veršů z klasické japonské poezie
1993 Taijiquan systém tradičního cvičení a jeho terminologie
1994 Feng C´-kchajovy eseje z předválečného období
1994 Ženské hnutí a postavení ženy v čínské společnosti
1994 Koň a jeho symbolika v Sü Pej-chungovom diele
1994 Diamantová sútra a Sútra srdce: klíčové pojmy kánonu pradžňá páramitá
1994 Chuejská pohádka
1994 Postavení tématu v čínské z hlediska diskursní analýzy
1994 Taiwanský autorYang Qingchu
1994 O čínských rytířích
1994 Tibet ve vnějších vztazích 20. století
1994 Popis hovorového jazyka Šive
1995 Změny ortografické normy v severní a jižní Koreji
1995 Charakteristika korejských národních písní minjo / Bakalářská práce /
1995 Lexikální charakteristika současného čínskéhopublicistického stylu
1995 Lexikologické srovnání politické terminologie v severní a jižní Koreji
1995 Vybrané aspekty japonské internacionalizace
1995 Textová surimona
1995 Kolokační idiomy a frazémy v japonštině a jejich pojetí v japonské teorii idiomatiky a frazeologie
1996 Vietnamská společnost od konce 70. let do poloviny 90. let—její vývoj v procesu reforem
1996 Tanizaki Džun´ičiró- Chvála stínu
1996 Buddhismus v korejské republice—jeho vývoj a současný stav
1996 Začiatky žurnalistiky v Číne do roku 1911
1996 Postavení ženy v Korejské republice po roce 1945 ( s ohledem na historický vývoj)
1996 Popisná báseňs milostnou tématikou qing fu- charakteristika a vymezení žánru
1996 Tengu,jamauba, kappa—tri postavy japonského folklóru
1996 První desetiletí politiky otevřených dveří v ČLR z hlediska přímých zahraničních investic
1996 Přehled vývoje urbanizace v ČLR od roku 1949
1996 Režisér Ozu Jasudžiró a jeho role v japonském filmové umění
1996 Raně buddhistické plastiky ve sbírkách Národní galerie a Náprstkova muzea
1996 Kořeny a plodyPol Potova politického experimentu
1996 Obraz vidieka vo vietnamskej poviedkovej tvorbe( 1920—1945)/ Bakalářská práce/
1997 Překlad a rozbor měšťanského dramatuČikamacuMonzaemona Smrt milenců v Sonezaki
1997 Historie úřednických zkoušek v císařské Číně a osmičlenný esej………
1997 Kurilské ostrovy—sporné územiemedzi Ruskom a Japonskom
1997 Odraz společenské struktury kultury Erlitou v jejím pohřebním ritu
1997 Jošimoto Bananajako příznačný jev současné japonské literaturya společnosti
1997 Vznešenost a faleš oběti—Japonské sebevražedné akce v době 2. světové války
1997 Išikawa Takuboku a Masaoka ŠikiTradiční formy v moderní japonské poezii
1998 Japonská literatúra atomovej bomby
1998 Kim Tong-in a jeho povídková tvorba
1998 Japonský jazyk v období modernizace Japonska
1998 Japonské slovní druhy
1998 Přejatá slova v japonštině
1998 Některé aspekty japonské zahraniční politiky v poválečném období( s důrazem na devadesátá léta)
1998 Téma lásky v poválečné japonské literatuře
1998 Korejský šaman a jeho rituály
1999 Reprezentace cizích slov v čínských textech popisujicích pražské reálie
1999 Kulturní odkazy v Tanizakiho díle- na příkladu pěti rozebíraných próz
1999 Gu Xin Shengjing wenda Poznámky ke zprostředkování křesťanské zvěsti Číně poloviny 19. století
1999 Wang Shuo: Společensko—literární fenomén
1999 Západní křesťanská kultura a japonský čajový obřad
1999 Parks and imperial huntsin the early Hanfu—Zixu fu and Shanglin fu of Sima Xiangru
1999 Stravovací návyky Japonců a jejich vliv na zdravotní stav populace
1999 Kumano—brána do iného sveta
1999 Vzájemné vztahy Korejské republiky a KLDR v letech 1972—1996 s důrazem na ekonomiku
1999 Kategorie času v japonském jazyce (Diplomová práce)
2000 Zápisy besied majstra Dongshan Liangjie / Disertačná práca/
2000 Chinese Science Fiction at the Beginning of the Twntieth Century
2000 Změny v institucionálním uspořádání tokugawského šogunátu v první polovině osmnáctého století
2000 Nacum Sóseki—Kokoro: Pokus o nalezení klíče k nitru člověka
2000 Zvukový systém kantonštiny a jeho využití při přejímání anglického lexika do kantonštiny—wailaici výpůjčky“
2000 Misijní činnost v Japonsku v letech 1549—1587
2000 „Asijské hodnoty“
2000 Typologické srovnání čínštiny a tibetštiny
2001 Čínské modely v japonské tušové malbě
2001 Strom v čínské literátské malbě
2001 Estetika Příběhů z Ise—smělý projev vytříbeného vkusu
Úvod > Diplomové práce 1950-2001