Klára Netíková

Mgr. Klára Netíková (klaranetikova@yahoo.com)

Program: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Sebeobětování na sklonku císařství – vztah člověka a společnosti, kontrast individuálního svobodného života a života podřízeného budoucí společnosti a státu

Školitel: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Klára Netíková