Martin Blahota

Mgr. Martin Blahota (martinblahota@seznam.cz)

Program: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Vzdor a kolaborace v literárním díle mandžuského modernisty Jue Qinga

Školitel: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Martin Blahota