Úspěšní absolventi doktorského programu

Absolventi programů asijských studií, na nichž se podílí Katedra sinologie

Od roku 2010

Jméno Absolvoval(a) Dizertační práce Školitel Nynější působiště
Giulia Baccini 2011 The Forest of Laughs (Xiaolin): mapping the offspring of self-aware literature in ancient China Olga Lomová Università Ca‘ Foscari Venezia
Táňa Dluhošová 2013 Literárne pole a literatúra v ranom povojnovom období na Taiwane (1945-1949) Olga Lomová Orientální ústav AV ČR
Jana Heřmanová 2018 Funkce chrámu jako centra nezávislého společenského života a analogie občanské společnosti Olga Lomová Soudní tlumočnice, překladatelka
Kamila Hladíková 2011 The exotic other and negotiation of Tibetian self: a study of modern Tibetian fiction of the 1980s Dušan Andrš Univerzita Palackého v Olomouci
Martin Hošek 2010 Českoslovenští legionáří na Dálném východě Olga Lomová Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Jakub Hrubý 2012 The System of Titled Nobility of the Western Jin Dynasty (265-316 AD) Olga Lomová Orientální ústav AV ČR
Ján Ičo 2012 Predsmrtné básne vietnamských buddhistických mnichov z doby Lý-Trân (9.-13. storočie) Olga Lomová
Zornica Kirkova 2007 Roaming into the beyond: the theme of immortality in early medieval Chinese verse Olga Lomová TU Berlin, Staatsbibliothek Berlin
Pavlína Krámská 2019 Ekologická literatura na Taiwanu a její vliv na občanskou společnost (Analýza tvorby spisovatelů Liu Kexianga a Wu Mingyiho) Olga Lomová Mi:Lu Publishing
Ondřej Klimeš 2012 Awakened land: Uyghur ideas of nation and nationalism, 1889-1949 Olga Lomová Orientální ústav AV ČR
Václav Laifr 2019 Historiography of Chinese Astronomy in the Pre-war and War-time Chinese Republic (1911-1949) and in the Early People’s Republic of China (1949-1966): Political, Social and Nationalist Influences Jiří Hudeček Překladatel a tlumočník
Barbora Nováková (Jirková) 2020 Kulty vodních božstev v kontextu vztahu státu a lokálních božstev za dynastie Nguyễn Jakub Maršálek Ústav asijských studií FF UK
Jakub Otčenášek 2019 Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd-5th century) Olga Lomová Vysoká škola ekonomická v Praze
Michaela Pejčochová 2011 Dong Qichang’s texts on painting and their relationship to Mi Fu’s History of Painting Olga Lomová Národní galerie v Praze
František Reismüller 2019 Multilayered Subversion and Double-edged Subjectivity: Chinese Avant-garde Literature of the Second Half of the 1980s Olga Lomová Czechtourism
Mária Strašáková 2011 Life and writings of Nguyễn Tuòng Tam Olga Lomová Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Hana Třísková 2010 Segmentální struktura čínské slabiky Zdenka Heřmanová Orientální ústav AV ČR

Absolventi bakalářských a magisterských programů, kteří získali doktorský titul na jiném pracovišti

(bez nároku na úplnost)

Jméno Absolvoval(a) Instituce a rok Ph.D. Dizertační práce
Barbora Platzerová Bc., 2012 Právnická fakulta UK, 2014 Vývoj čínského práva rodinného po roce 1949 s přihlédnutím k jeho římskoprávním aspektům
Anna Zádrapová (Dostálová) Mgr., 2009 Ústav sociálních a hospodářských dějin FF UK, 2020 Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací.
Úvod > Lidé > Doktorandi > Úspěšní absolventi doktorského programu