Filip Suchomel

Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.

Telefon: (+420) 221619705

Členství: Katedra sinologie

Adresa:

Katedra sinologie
Celetná 20
Místnost č. 240

 

Filip Suchomel se podílí na výzkumném projektu KREAS.

Historik umění a japanolog narozený v Praze, vystudoval obory orientalistika-japanologie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako vedouci asijského oddělení Náprstkova muzea v Praze, ředitel Sbírky asijského umění NG, prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum na VŠUP a AMU v Praze. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na otázky kulturní výměny mezi Západem a Východem. Dlouhodobě se věnuje výzkumu sbírek japonského a čínského umění z národních i regionálních muzeí a rovněž z hradních a zámeckých sbírek, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Je autor celé řady publikací a monografií jako např. Mistrovská díla japonského porcelánu (1997), Plocha zrozená k dekoru – Japonské umění laku 1600–1900 (2002), Námořní deník Erwina Dubského; Sbírka albuminových fotografií ze 70.let 19.století z Japonska (2006), …A z mlhy zjevily se útesy čínské; Odraz Číny v prvních fotografiích (2011), 3sta drahocenností; Čínský porcelán ze sbírek Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských (2015). V roce 2019 publikoval výpravnou knihu o japonské fotografii 19. století a jejím importu do ciziny s názvem Šašin, šašin!! Japonská fotografie 19. století. Do dnešní doby zorganizoval celou řadu výstav tradičního i moderního japonského a čínského výtvarného umění v Čechách i zahraničí a podílel se rovněž na projektech představujících české umělce v zahraničí. V letech 1994-1995 a 2002-2003 byl dvakrát stipendista the Japan Foundation. Pravidelně je zván jako keynote speaker na mezinárodní odborné konference a sympozia.

 

Publikace

– Filip Suchomel. „Japonisme born in fire. Japanese impact on Central European glass and ceramics.“ in: Dénes, M. – Fajcsák, Gy. – Splawski, P. – Watanabe, T. eds. Japonisme in the Austro-Hungarian Monarchy. Budapest, Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts, 2020. ISBN 978-615-5987-34-2, pp. 183–198.

– Filip Suchomel. „Collecting Japanese art in Czech lands in the long 19th century with a special emphasize to Japanese decorative art.“ in: Kaori Hidaka (ed.). Transmitters of Another Culture. Research on Japan-related Overseas Collections from the 19th Century. Tokyo 2019, pp. 317–326.  ISBN 978-4-653-04384-3

– Filip Suchomel. “Johann Adalbert Kratochwill and His Two „Indian Interiors in Bohemia.” Studies in Conservation, vol. 64, no. Suplement 1, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, pp. S45–52.

– Filip Suchomel. „Chinese Porcelain in the Czech Aristocratic Collections of the 17th, 18th and 19th Centuries.“ in: Gabriela Krist – Elfriede Iby (eds.), Investigation and Conservation of East Asian Cabinets in Imperial Residences (1700-1900), Lacquerware, Porcelain, Paper and Wall Hangings, Wien 2018, s. 153–166. ISBN 978-3-205-20508-2

 

Více informací na stránkách AMU.

 

Úvod > Lidé > Výzkumní pracovníci > Filip Suchomel