Olga Lomová

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Adresa

Katedra sinologie
Celetná 20
Místnost č. 118

Vystudovala sinologii – orientalistiku na FF UK v Praze. Jako pedagog zde působí od roku 1987. Od roku 2014 je profesorkou a také ředitelkou Ústavu Dálného východu FF UK. Od roku 1990 řídí Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově Univerzitě a vede a garantuje studijní obor sinologie.

Vědecky se v poslední době zabývá tématy na průsečíku filologie a kulturní a intelektuální historie (obraz přírody ve starší čínské literatuře, životopisná a historiografická literatura ve středověké a starověké Číně, literární estetika). V projektu Dekonstrukce a konstrukce národních tradic a věda v Číně zkoumá transformaci tradiční čínské kultury na přelomu 19. a 20. století. Dlouhodobě se věnuje dějinám evropské sinologie a metodologickým problémům oboru.

Přednáší o starší čínské literatuře, moderní poezii, dějinách kontaktů mezi Evropu a Čínou, vztahu mezi tradicí a moderností v Číně a ideologii ČLR.

Překládá také čínskou literaturu (členka předsednictva Obce překladatelů) a na svém blogu i v jiných médiích veřejně komentuje čínskou ideologii, politiku a česko-čínské vztahy.

Podrobný životopis

Publikace

 • Lomová O.: Dvě čínské výstavy na Pražském hradě: příklad kulturní diplomacie Xi Jinpingovy éry v České republice. In Klimeš O.: Ukázka knihy v PDF Obálka ke stažení Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha, Academia, 2019, s. • p. 216-240. ISBN 978-80-200-2962-1.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Průchod ke "Knize proměn": Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie. Filosofický časopis, 2018, č. • no. 66, s. • p. 827-844. ISSN 0015-1831.
 • Lomová O.: Love Beyond the Grave: A Tragic Tale of Love and Marriage in Han China. In Cai Z.: How to Read Chinese Poetry in Context: Poetic Culture from Antiquity Through the Tang. New York, Columbia Unversity Press, 2018, s. • p. 78-95. ISBN 978-0-231-18537-0.
 • Lomová O.: Oriental Philology in the Service of Bettering Man: Rudolf Dvořák's Czech Translation of the Daodejing. Studia Orientalia Slovaca, 2018, č. • no. 17, s. • p. 65-83. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Pražská sinologická škola v historických souvislostech. In Andrš D.: Pohled novýma očima : pražská škola sinologie o čínské literatuře. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. • p. 7-12. ISBN 978-80-7308-865-1.
 • Lomová O., Pelán J., Obstová Z., Flemrová A., Kalivodová E., Jeníková J., Křížová M., Grauová Š., Machová M., Poláková D., Březinová K., Šuman Z., Ébert-Zeminová C., Voldřichová - Beránková E.: Zrcadla a masky : Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center. Praha, FFUK, 2018. 200 s. • p. ISBN 978-80-7308-873-6.
 • Lomová O.: Pablo A. Blitstein: Les Fleurs du royaume : Savoirs lettrés et pouvoir impérial en Chine, Ve-VIe siècle. Études chinoises, 2018, č. • no. 37, s. • p. 164-169. ISSN 2552-0555.
 • Lomová O.: Liou Sia v souvislostech čínské poezie 20. století. In Zádrapa L.: Liou Sia: Prázdné židle. Praha, Aula, 2018, s. • p. 103-131. ISBN 978-80-86751-39-9.
 • Lomová O.: Stéblo uchopené ve filosofické krizi : "Čínská filosofie" v dobových souvislostech. In Kužel P.: Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha, Filosofia, 2018, s. • p. 209-236. ISBN 978-80-7007-525-8.
 • Lomová O.: Příroda v poezii starověké Číny - kontinuita v diskontinuitě. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání : studie z dálněvýchodní kultury. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 42-65. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O.: Temné časy na cestě ke světlu - na okraj vzpomínek na kulturní revoluci. In Jang Ťiang : Šest historií venkovského života. Praha, Verzone, 2017, s. • p. 77-84. ISBN 978-80-87971-15-4.
 • Lomová O.: Umění a politka : čínský příběh. In Fajt J., Budak A.: Aj Wej-wej : Zákon cesty. Praha, Národní galerie, 2017, s. • p. 24-37. ISBN 978-80-7035-642-5.
 • Lomová O.: Čína, historická zkušenost a lidská práva. In Jak funguje moc. Benešov, EMAN, 2017, s. • p. 25-40. ISBN 978-80-88060-10-9.
 • Lomová O., Suchomelová M.: Kultura Dálného východu v průsečíku perspektiv a interpretací. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 11-19. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O.: Od železné opony k útočnému realismu. In Hlaváček P., Stehlík M.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016, s. • p. 201-209. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. In Shih C.: Sinology in post-communist countries : views from the Czech Republic, Monolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 189-212. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics : understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. In Shih C.: Sinology in post-communist states : Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 1-26. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Stehlík M., Hlaváček P., Lomová O.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016. 292 s. • p. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O.: Dát minulosti nový řád : (dis)kontinuita v čínském historickém myšlení. Český časopis historický, 2016, č. • no. 114, s. • p. 995-1020. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jiřním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 207-227. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Han Wei Liuchao baisanjia ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 98-101. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2015. 192 s. • p. ISBN 978-80-246-3162-2.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jižním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 3301-3321. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Zhang Rong ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 506-509. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Kong Zhigui ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 158-161. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Čínské knihy v knihovně Jaroslava Heyrovského. In Khel R.: Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, s. • p. 17-18. ISBN 978-80-7080-867-2.
 • Lomová O.: Výzvy (post)moderní doby a tradice čínského umění na Taiwanu. In Andrš D.: Báseň je kočka. Jablonné, Mi:Lu, 2015, s. • p. 5-10. ISBN 978-80-905880-1-1.
 • Lomová O.: Xie Huilian ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 413-417. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba: k motivu cvrčka v čínské literatuře. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 27-34. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Předmluva. In Pavlína K.: Očima malé poletuchy. Jablonné, Mi-lu, 2014, s. • p. 5-9. ISBN 978-80-905880-0-4.
 • Lomová O.: Liang Qichao v roce 1902: Přeměna Číny v silný a moderní stát za pomoci nového myšlení. Český časopis historický, 2014, č. • no. 112, s. • p. 197-226. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Nová monografie o japonském divadle. Divadelní revue, 2014, č. • no. 25, s. • p. 134-136. ISSN 0862-5409.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics: understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. China Review, 2014, č. • no. 14, s. • p. 11-36. ISSN 1680-2012.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. Mongolian journal of international affairs, 2014, č. • no. 19, s. • p. 132-152. ISSN 1023-3741.
 • Lomová O.: The Czech Republic and the People's Republic of China. "Good old" relations restarted? V4Revue, 2014, č. • no. 1. ISSN 1339-6889.
 • Lomová O.: Nepochopení pro tradici : moderní čínská poezie. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 24, s. • p. 22-29. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Narozen na cestě - Kuo Lu-šeng. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 209-212. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Liao I-wu : Na ostří nože. In Hovory se spodinou. Praha, Mladá fronta, 2013, s. • p. 7-11. ISBN 978-80-204-2807-3.
 • Lomová O.: Timothy Wai Keung Chan, Considering the end : mortality in early medieval Chinese poetic representation. Archiv Orientální, 2013, č. • no. 81, s. • p. 621-624. ISSN 0044-8699.
 • Lomová O.: Přirozený stav lidské mysli. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 104-106. ISSN 1804-3240.
 • Lomová O.: Čínské revoluce. Tvar, 2013, č. • no. 21, s. • p. 16-16. ISSN 0862-657X.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica V, 2013, č. • no. 15, s. • p. 27-33. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Chan-šan: Básně z Ledové hory. Praha, DharmaGaia, 2012, s. • p. 5-26. ISBN 978-80-7436-031-2.
 • Lomová O.: Traditional Chinese Poetry. In Prof. Wright T.: Oxford Biblioraphies. Londýn, New York, Oxford University Press, 2012, s. • p. 1-105.
 • Lomová O.: Kitajskij poet zolotogo veka Li Bo. 500 stikhotvorenij v perevode Sergeya Toroptseva. Studia Orientalia Slovaca, 2012, č. • no. 11, s. • p. 3801-3808. ISSN 1336-3786.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Lomová O.: Wang Kuo-wej : Syntéza domácí a západní tradice? In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 151-162. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Lomová O.: Le potentiel métaphorique de l'allusion : Li Shangyin (812-858). In Alexandre Journeau V.: Métaphores et cultures en mots et en images. Paris, L´Harmattan, 2012, s. • p. 141-156. ISBN 978-2-296-99645-8.
 • Lomová O., Pokora T.: S''-ma Čchien: Kniha vrchních písařů. Praha, Karolinum, 2012. 635 s. • p. ISBN 978-80-246-2154-8.
 • Lomová O.: Ershiyi shiji chu fanyi Shiji de huigu yu qifa. In Chi-hsiang L.: Shiji xue yu shijie hanxue lunji. Taipei, Tonsan Publications, 2011, s. • p. 351-358. ISBN 978-986-6552-87-8.
 • Lomová O.: Fan Zhenova polemika proti buddhismu. Acta Universitatis Carolinae: Orientalia Pragensia, 2011, č. • no. 2010, s. • p. 91-108. ISSN 0474-6635.
 • Lomová O.: Odložená maska krajiny: k Po Ťü-iho pojetí zahrady. In Dadejík O.: Zahrada: přirozenost a umělost. Praha, Dokořán, 2011, s. • p. 165-185. ISBN 978-80-7363-431-5.
 • Lomová O.: Dvě čínské novely. Praha, DharmaGaia, 2010, s. • p. 115-221. ISBN 978-80-7436-012-1.
 • Lomová O.: Kam se poděl les: Liou Cung-jüanovy objevy v jižní Číně. In Dadejík O., Stibral K., Peprník M.: Kauza les. Olomouc, UP Olomouc, 2010, s. • p. 89-105. ISBN 978-80-244-2572-6.
 • Lomová O.: Jang Lien: Básně. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 248-254. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Pej Tao: Vlnobití. Praha, Togga, 2010. 163 s. • p. ISBN 978-80-87258-40-8.
 • Lomová O.: Tao-te-ťing v proměnách času (1878–1971). In Fellner, Rostislav N.: Fragmenta Ioannea Collecta, Supplementum. Svatý Jan pod Skalou, Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 2010, s. • p. 203-216. ISBN 1214-5041.
 • Lomová O.: "Máme spoustu otců". Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 235-247. ISSN 0862-6928.

Rozvrh

Úvod > ÚDLV > Struktura a lidé > Olga Lomová