Fakultní a univerzitní výzkumné projekty

Programy rozvoje vědních oblastí (PROGRES)

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově)1, jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Viz též http://www.cuni.cz/UK-7368.html.

Q14: Krize racionality v moderním myšlení

Vědní oblasti:
filosofie a náboženství, umění, architektura, kulturní dědictví, písemnictví, mas-media, audiovize

Rada programu:
Prof. Karel Thein, Doc. Eva Voldřichová-Beránková, Doc. Jakub Čapek, Doc. Radek Chlup, Doc. Vojtěch Kolman, Prof. Olga Lomová, Prof. Miroslav Petříček, Prof. Josef Vojvodík , Prof. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK)

Další klíčoví účastníci programu:
Prof. Tomáš Halík, Doc. James Hill, Prof. Anna Housková, Prof. Pavel Kouba, Prof. Oldřich Král, Prof. Petr Mareš, Doc. Jiří Pelán, Doc. Juan Sánchez, Prof. Vladimír Svatoň, Doc. Štěpán Špinka, Doc. Daniela Tinková, Doc. Lukáš Zádrapa, Prof. Vlastimil Zuska

Více informací (stránky ÚFAR) ⇒

Ukončené Programy rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK)

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) sloužily v období let 2012–2016 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015. Viz též http://www.cuni.cz/UK-3885.html.

P8: Orientalistika

Koordinátor:
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (ÚBVA) +

Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky

P13: Racionalita ve vědách o člověku

Hlavní řešitel:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (ÚFAR)

Řešitelka v ÚDLV:
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Kultury jako metafory světa

Nejvýznamnější výstupy:
Ondřej Dadejík, Olga Lomová, Vlastimil Zuska. Ťing-ťie: poznámky k písním ze světa lidí. Praha: Karolinum, 2015.
S’-ma Čchien. Kniha vrchních písařů. Výbor z díla čínského historika. Praha: Karolinum, 2012. (Oceněno jako nejlepší vědecká monografie na UK v roce 2012.
Olga Lomová. Wang Kuo-wej: Syntéza domácí a západní tradice? In Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Uspořádali Anna Housková a Vladimír Svatoň. Praha: FF UK, 2013, 151-162.
Olga Lomová. Odložená maska krajiny: Po Ťü-iho pojetí zahrady. Karel Stibral, Ondřej Dadejík, Jan Staněk, eds. Zahrada: přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 165–185.
Olga Lomová. Le potentiel metaphorique de l´allusion: Li Shangyin (812–853). Parution Métaphores et cultures : en mots et en images. Sestavila Véronique Alexandre-Journaux. Paris: L´Harmattan, 2012, s. 125–140.

Úvod > Věda a výzkum > Fakultní a univerzitní výzkumné projekty