Osobní stránka – Lukáš Zádrapa

 

Životopis

 

 

Doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (*1980)

Ústav Dálného východu

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

Vzdělání:

1986–1990: 4. základní škola v Jindřichově Hradci

1990–1994: 4. základní škola v Jindřichově Hradci, třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů

1994–1998: gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci; maturita s vyznamenáním

1996–1998: kurzy čínštiny při Fakultě managementu VŠE, Jindřichův Hradec

1998–2001: dvouobor lingvistika a fonetika + sinologie (pětiletý magistr) na FF UK v Praze

2000–2001: stáž na Nankingské pedagogické univerzitě; vyznamenání vynikající student

2002: přechod na jednooborovou sinologii

2003: postupové zkoušky do 2. cyklu, obhajoba postupové práce Analýza vybraných mluvnických jevů v Klasické knize synovské oddanosti

2004: státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce Teoretický podklad pro sestavení slovníku minimální slovní zásoby k četbě klasických čínských textů; červený diplom

2004–2009: postgraduální studium oboru Jazyky zemí Asie a Afrika na FF UK v Praze

2008–2009: stipendium Ťiang Ťing-kuovy nadace na dopsání disertační práce (2. místo)

2009: obhájení disertační práce Word-class Flexibility in Classical Chinese: Verbal and Adverbial Uses of Nouns

2015: habilitace v oboru Jazyky zemí Asie a Afriky, FF UK

 

Jazykové kompetence: čeština (mateřština), angličtina (aktivní), němčina (aktivní), současná čínština (aktivní), klasická čínština (čtení), francouzština (čtení), španělština (čtení), italština (čtení), ruština (čtení), polština (pasivní), latina (čtení), staroslověnština (čtení), arabština (základy), řečtina (základy), mandžuština (základy)

 

Publikace:

Knihy:

Chan-fej-c’, sv. II. Překlad kapitol XXX–LV s komentářem. Praha: Academia 2013.

Chan-fej-c’. Překlad, komentář, studie. Sv. 1. Praha: Academia 2011.

Word-class Flexibility in Classical Chinese. Verbal and Adverbial Uses of Nouns. Leiden and Boston: Brill 2011.

(s M. Pejčochovou) Čínské písmo. Praha: Academia 2009.

 

Články, kapitoly v monografiích, odborné recenze:

Čínský pojem 義 a jeho překlad. Nový Orient 69.3, 2014, 48–55.

A Weapon in the Battle of Definitions: a Special Rhetorical Strategy in Hánfēizǐ. Asiatische Studien/Études asiatiques 68.3, 2014.

The Ancient Chinese Language. In: Tim Wright, ed., Oxford Bibliographies in Chinese Studies. New York: Oxford University Press, 2014, cca 75 stran. [http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920082/obo-9780199920082-0108.xml?rskey=83dAXp&result=43#backToTop].

Les a strom ve starověké Číně. Nový Orient 68.2, 2013, 37–44.

Lǚshì Chūnqiū: Object Words Denoting Processes. In: Barbara Meisterernst, ed., New Aspects of Classical Chinese Grammar. Asien und Afrikastudien der Humboldt Universität, Harrassowitz (konec r. 2015).

Jazyk, písmo a čínská filosofie. Filosofický časopis 62.4, 2014, 583–596.

Co zbylo z polysynteze. Skaličkova typologie čínštiny v 21. století. Nový Orient 67.3, 2012, 49–53.

Concessives (Classical Chinese). In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden: E.J. Brill, 2014 –.

Word Classes (Pre-Modern Chinese). In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden: E.J. Brill, 2015.

Chinese and Prague Linguistic School. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden: E.J. Brill, 2015.

Word, Wordhood (Classical Chinese). In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden: E.J. Brill, 2015.

Není vůle jako vůle – o slovu zhì v klasické čínštině. Nový Orient 66.2, 2011, 44–46.

„Verbal“ Use of „Nouns“ in Shījīng.” Archiv orientální 78.4, 2010, 421–451.

Viviane Alleton, L’écriture chinoise. [Rec. Alleton V., L’écriture chinoise. Paris. Albin Michel, 2008]. Studia Orientalia Slovaca VIII/2009.

Hán Yù: Memorandum o Buddhově kosti. Překlad s úvodem a komentářem. Nový Orient 4/2008, 53–56.

Autorské předmluvy k Măshì wéntōngu – komentovaný překlad. Studia Orientalia Slovaca VII/2008,.

Remarks on NADV+(ér)+V Construction in Classical Chinese. Orientalia Pragensia XVI, Acta Universitatis Carolinae Philologica 3, 2007, 81–101.

Mashi wentong: První čínská gramatika v kontextu doby. Studia Orientalia Slovaca V/2006, 195–217.

Nikitina T. N., Gramatika staročínských textů. [Rec. Nikitina T. N., Gramatika staročínských textů, Praha: Karolinum 2005]. Studia Orientalia Slovaca V/2006, 281–282.

Klasická kniha synovské oddanosti. Uvedení a komentovaný překlad. In: Olga Lomová, Ach běda, přeběda. Praha: DharmaGaia 2005, 255–271.

 

Elektronické publikace:

– úplný lexikální a syntaktický rozbor (a překlad do angličtiny) Klasické knihy synovské oddanosti (Classics of Filial Piety). In: C. Harbsmeier a Jiǎng Shàoyú, edd., Thesaurus Linguae Sericae. An Historical and Comparative Encyclopaedia of Chinese Conceptual Schemes. [on-line] Přístupné na http://tls.uni-hd.de.

 

Literární překlady:

Lĭ Yú 李漁: Domek, který mě zrodil (Shēngwŏlóu 生我樓) (2. a 3. kap. a závěr, společně s Jakubem Hrubým). Tvar 18/2010, 16–17.

Wú Hè 吳鶴: Vyšetřování (Diàochá: xùshù 調查: 敍述). In: Olivová L. a Lin Shu Yi, edd., Chuť jablek. Praha: Brody 2007, 313–338.

Hán Fēizĭ 韓非子: vybrané pasáže. In: L. Olivová, ed., Klenoty čínské literatury. Praha: Portál 2006, 43–48.

Shí Kāng 石康: Potácení (ukázka z románu Huànghuàngyōuyōu 晃晃悠悠). Fénix 1/2006, 34–40.

Mò Dí 墨翟: 9.39 Kritika konfuciánství (Fēirú 非儒) a 11.44 Větší výbor (Dàqŭ 大取). In: D. Uher, ed., Mocius. Olomouc: vlastním nákladem 2005, 68–71.

 

Popularizace:

Opus magnum čínské historiografie, opus magnum české sinologie. Rec. Olga Lomová a Timoteus Pokora, edd., Kniha vrchních písařů, Praha: Karolinum 2012. Tvar 2/2013, 21.

Sinoromantika je pro autisty. Titulní rozhovor. Tvar 18/2010, 1, 4–5.

Malý průvodce sinologickým slangem. Tvar 18/2010, 7.

Patvar (rubrika). Rec. Fermine M., Konfuciova moudrost. Praha: Portál 2004. Tvar 18/2010, s. 24.

Knížka o čínštině. Rec. Kane D., Knížka o čínštině [původně: The Chinese Language: Its History and Current Usage]. Mirošovice: DesertRose 2009. Tvar 9/2010, 20.

Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Rec. Vochala J., Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Praha: Academia 2009. Tvar 5/2010, 23.

Zásadní díla klasické čínštiny. Rec. Velké učení – Doktrína středu. Přeložil O. Král. Lásenice: Maxima 2008. Tvar 3/2009, 20.

Co potřebujete vědět o Číně. Rec. Liščák V., Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Libri 2008. A2 48/2008, 25.

Zelené hry v černé Číně. A2 34/2008, 23.

Moderní Čína: co zbylo z Konfucia. MfD 26. 7. 2008, A11.

V síti Starého Pekingu. Dějiny a současnost 7/2008, 37–40.

„Mistr pravil“ aneb Konfucius jako logo současné Číny. Revue Prostor 77/2008, 90–94.

Odpověď F. Stočesovi. Tvar 21/2007, 12–13.

Mathesiovské časy jsou u konce. Tvar 15/2007, 6–7.

Nový Peking, nové olympijské hry. Tvar 20/2006, 10.

Výjimka z pravidel čínského myšlení. Rec. Mistr Zhuang. Sebrané spisy. Přeložil O. Král. Maxima 2006. Tvar 19/2006, 22.

Anne Cheng: Dějiny čínské filozofie. Rec. Cheng A., Dějiny čínské filozofie. Praha: DharmaGaia 2006. Tvar 12/2006, 22.

Čínská filozofie bez předsudků. Rec. Král O., Čínská filozofie: Pohled z dějin. Lásenice: Maxima 2005. Tvar 11/2005, 21.

Okouzlen starou Čínou. Rec. Stočes F., Písně a verše staré Číny. Praha: MF 2004. Tvar 1/2005, 22.

 

Pedagogické působení:

od školního roku 2004/2005 asistent, od r. 2009 odborný asistent Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

předměty zajišťované od r. 2004:

Bc.: Úvod do fonetiky, Písmo, Gramatika čínštiny, Teoretická gramatika čínštiny, Klasický jazyk I, Klasický jazyk II, Klasická čínština pro nesinology, Praktický jazyk I, Jazykové rozbory

Mgr.: Četba klasických textů, Tradiční čínská filologie, Kapitoly z jazykovědy klasické čínštiny (přednáška + seminář), Klasické texty jazykovědného zaměření, Moderní texty jazykovědného zaměření, Texty se smíšenými stylovými rejstříky

 

Přednášky, konference:

 1. listopadu 2014: „Definice klíčových pojmů jako diskurzivní artistika: Hánfēizǐ 20.1–20.6“, 8. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF UP, Olomouc
 2. srpna 2014: „Linguistic Affinities of the Yinwenzi Text in the Light of Basic Corpus Data“, konference The Gongsunlongzi and Other Neglected Texts: Aligning the Philosophical and Philological Perspectives, 27. – 29. srpna 2014, Universität in Zürich (CH)
 3. září 2013: „Public Enemy and Battle of Definitions – Legalists and the Art of Rhetoric“, konference Masters of Disguise? Conceptions and Misconceptions of „Rhetoric“ in Ancient China, Universität in Zürich, Oechslin Bibliothek, Einsiedeln (CH)
 4. dubna – 3. května 2013: jeden ze tří přednášejících na jarní škole čínské lingvistiky pořádané EACL (European Association of Chinese Linguistics) a CCK-ISC, 4×2 hod. „Classical Chinese between Lexicon and Syntax“
 5. února 2013: „Slovní druhy v klasické čínštině“, přednáška v rámci lingvistických kolokvií, FF UK v Praze
 6. listopadu 2012:Konfucius strunil a pěl v síni – výběr nejlepších slovnědruhových přechodů v Letopisech pana Lü“, 6. výroční česko-slovenská konference, ÚDLV FFUK a ISC-CCK, Praha
 7. listopadu 2011: „Pojem normy ve starověké Číně a jeho proměny“, 5. výroční česko-slovenská konference, FF MÚ, Brno
 8. září 2011: „Less Regular Uses of Nouns in Shījīng“, 7th conference of EACL (European Association of Chinese Linguistics), Benátky, Università Ca’ Foscari
 9. března 2011: „Encyklopedická sémantika slovnědruhové konverze v klasické čínštině“, Orientalia antiqua nova, Ústav antropologických a historických studií, ZČÚ v Plzni
 10. listopadu 2010: „Slovnědruhová pružnost v klasické čínštině: případ dějového užití „podstatných jmen““, mezioborová přednáška na FF UK
 11. listopadu 2008: „Význam rekonstrukcí staročínské morfologie s ohledem na slovní druhy v klasické čínštině. Pokračující kontroverze“, 2. výroční česko-slovenská konference, ÚDLV FFUK, OÚ AV ČR a ISC-CCK, Praha
 12. ledna 2008: „Čínské písmo“, přednáška pro Lidovou univerzitu Městské knihovny v Praze
 13. ledna 2008: „Čínský jazyk“, přednáška pro Lidovou univerzitu Městské knihovny v Praze

listopad 2007: „Pandořina skříňka stále otevřena: slovní druhy v klasické čínštině“, 1. výroční česko-slovenská konference, ÚDLV FFUK a ISC-CCK, Praha

květen 2005: „Teaching Classical Chinese at Prague University“, konference Classical Chinese and Teaching Classical Chinese, Paris VI, EHESS

 

Projekty:

2005–2011: výzkumný záměr MSM 0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

od r. 2010: spolupráce na Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden: Brill

od r. 2001: nepravidelná spolupráce na elektronické databázi Thesaurus Linguae Sericae. An Historical and Comparative Encyclopaedia of Chinese Conceptual Schemes (ed. Ch. Harbsmeier, Universitet i Oslo). http:/tls.uni-hd.de, (leden-březen 2005 Uppsala, SCASSS, asistent prof. Ken-itchi Takashimy (University of Vancouver))

 

Administrativní funkce, členství v organizacích a redakčních radách:

2008–2014: člen hospodářské komise FF UK v Praze

2011–2014: ředitel Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

2011–: člen European Association of Chinese Linguistics

2014–: člen stipendijní komise FF UK v Praze

2014–: člen redakční rady časopisu Nový Orient (OÚ AV ČR)

Úvod > Osobní stránka – Lukáš Zádrapa