Olga Lomová

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Olga Lomova studied Sinology – Oriental Studies at Faculty of Philosophy of Charles University in Prague. She has been teaching here since 1987. In 2014, she was appoined Professor of Sinology and Head of the Institute of East Asian Studies of the Faculty of Philosophy. She has also been heading, since 1990, the Chiang Ching-kuovy Foundation International Sinological Centre of Charles University.

She has studied topics at the intersection of philology and cultural and intellectual history of China (image of nature in pre-Song Chinese literature, biographical and historiographical writing in ancient and medieval China, literary aesthetics). In the project Deconstruction a construction of national traditions and science in China, she investigates the transformation of traditional Chinese culture at the turn of 19th and 20th century. She has consistently studied history of European Sinology and questions of methodology of Sinology/Chinese Studies.

She lectures on pre-modern Chinese literature, modern poetry, history of contacts between Europe and China, on the tradition-modernity relationship and on ideology of the People’s Republic of China.

She has translated Chinese literature (serves as board member of the Czech Literary Translators Guild) and commented on Chinese ideology, politics and Czech-Chinese relations on her blog.

Schedule

Publications

 • Lomová O.: Czecho(slovak) Sinology. Journal of Chinese History, 2022, č. • no. 6, s. • p. 1-19. ISSN 2059-1632.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Wang Guowei's Aesthetics in Transcultural Perspective: "Jingjie" and "Atmosphere". Philosophy East & West, 2022, č. • no. 72, s. • p. 903-923. ISSN 0031-8221.
 • Lomová O., Kirková Z.: Beautiful stones and exotic objects : the symbolism of things in early medieval China. In Hrdlička J., Machová M.: Things in Poems. Praha, Charles University Karolinum Press, 2022, s. • p. 71-89. ISBN 978-80-246-4939-9.
 • Lomová O.: Devět básní fu. Praha, Aula, 2022. 107 s. • p. ISBN 978-80-86751-70-2.
 • Lomová O.: Hybridní válka "bez omezení": čínské teorie o novém pojetí války nespoutaném tradičním vojenským uvažováním. In Paďourek J.: Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Praha, Academia, 2022, s. • p. 324-337. ISBN 978-80-200-3237-9.
 • Jirsa J., Görlach A., Riemen R., Noble I., McKinnon-Crowley S., Irwin J., Carvalho C., Přibáň J., Lewis-Martin J., Šubrt J., Balasz P., Polišenská M., Lomová O.: On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities. Prague, Karolinum Press, 2022. 207 s. • p. ISBN 978-80-246-5475-1.
 • Lomová O., Malečková J., Šima K., Sládek P., Perutka L., Křížová M., Jakoubek M., Koláček J., Ťupek P., Hesová Z., Ort J., Míčková D., Zemánek P., Milička J.: Setkávání kultur. Identity, ideologie, jazyky. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022. 296 s. • p. ISBN 978-80-7671-085-6.
 • Lomová O., Hudeček J.: Editor's Note. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 7-8. ISSN 0567-8269.
 • Lomová O.: Jaroslav Průšek (1906-1980): A Man of His Time and Place. Journal of the European Association for Chinese Studies [online], 2021, č. • no. 2, s. • p. 169-196. ISSN 2709-9946.
 • Lomová O.: Hybridní válka "bez omezení" : čínské teorie o novém pojetí války nespoutaném tradičním vojenským uvažováním. In Kurfürst J., Paďourek J.: Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Praha, Academia, 2021, s. • p. 236-246. ISBN 978-80-200-3237-9.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Wang Guowei's Aesthetics in Transcultural Perspective: "Jingjie" and "Atmosphere". Philosophy East and West [online], 2021, č. • no. 2021. ISSN 0031-8221.
 • Lomová O., Malečková J., Hüsemann J., Hlaváček P., Kříhová Z., Bareš L., Zemánek P., Hoffmannová J.: Ex oriente lux. Rudolf Dvořák (1860-1920). Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 2020. 253 s. • p. ISBN 978-80-7308-989-4.
 • Hrdlička J., Brown B., Thein K., Fischerová S., Squire M., Kirkova Z., Lomová O., Stašková A., Waters W., Kučera M., Collot M., Härtelová E., Vaněk J., Hultsch A.: Věci v básních : od Achilleova štítu po hyperobjekty. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 456 s. • p. ISBN 978-80-7308-973-3.
 • Lomová O.: Jak Čechům vyprávět čínský příběh: recenze na nové dějiny ČLR. Český časopis historický, 2020, č. • no. 118, s. • p. 433-446. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Dvě čínské výstavy na Pražském hradě: příklad kulturní diplomacie Xi Jinpingovy éry v České republice. In Klimeš O.: Ukázka knihy v PDF Obálka ke stažení Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha, Academia, 2019, s. • p. 216-240. ISBN 978-80-200-2962-1.
 • Lomová O., Pelán J., Obstová Z., Flemrová A., Kalivodová E., Jeníková J., Křížová M., Grauová Š., Machová M., Poláková D., Březinová K., Šuman Z., Ébert-Zeminová C., Voldřichová - Beránková E.: Zrcadla a masky : Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center. Praha, FFUK, 2018. 200 s. • p. ISBN 978-80-7308-873-6.
 • Lomová O.: Love Beyond the Grave: A Tragic Tale of Love and Marriage in Han China. In Cai Z.: How to Read Chinese Poetry in Context: Poetic Culture from Antiquity Through the Tang. New York, Columbia Unversity Press, 2018, s. • p. 78-95. ISBN 978-0-231-18537-0.
 • Lomová O.: Oriental Philology in the Service of Bettering Man: Rudolf Dvořák's Czech Translation of the Daodejing. Studia Orientalia Slovaca, 2018, č. • no. 17, s. • p. 65-83. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Liou Sia v souvislostech čínské poezie 20. století. In Zádrapa L.: Liou Sia: Prázdné židle. Praha, Aula, 2018, s. • p. 103-131. ISBN 978-80-86751-39-9.
 • Lomová O.: Stéblo uchopené ve filosofické krizi : "Čínská filosofie" v dobových souvislostech. In Kužel P.: Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha, Filosofia, 2018, s. • p. 209-236. ISBN 978-80-7007-525-8.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Průchod ke "Knize proměn": Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie. Filosofický časopis, 2018, č. • no. 66, s. • p. 827-844. ISSN 0015-1831.
 • Lomová O.: Pražská sinologická škola v historických souvislostech. In Andrš D.: Pohled novýma očima : pražská škola sinologie o čínské literatuře. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. • p. 7-12. ISBN 978-80-7308-865-1.
 • Lomová O.: Pablo A. Blitstein: Les Fleurs du royaume : Savoirs lettrés et pouvoir impérial en Chine, Ve-VIe siècle. Études chinoises, 2018, č. • no. 37, s. • p. 164-169. ISSN 2552-0555.
 • Lomová O.: Příroda v poezii starověké Číny - kontinuita v diskontinuitě. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání : studie z dálněvýchodní kultury. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 42-65. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O., Suchomelová M.: Kultura Dálného východu v průsečíku perspektiv a interpretací. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 11-19. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O.: Čína, historická zkušenost a lidská práva. In Jak funguje moc. Benešov, EMAN, 2017, s. • p. 25-40. ISBN 978-80-88060-10-9.
 • Lomová O.: Umění a politka : čínský příběh. In Fajt J., Budak A.: Aj Wej-wej : Zákon cesty. Praha, Národní galerie, 2017, s. • p. 24-37. ISBN 978-80-7035-642-5.
 • Lomová O.: Temné časy na cestě ke světlu - na okraj vzpomínek na kulturní revoluci. In Jang Ťiang : Šest historií venkovského života. Praha, Verzone, 2017, s. • p. 77-84. ISBN 978-80-87971-15-4.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. In Shih C.: Sinology in post-communist countries : views from the Czech Republic, Monolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 189-212. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics : understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. In Shih C.: Sinology in post-communist states : Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 1-26. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Lomová O.: Od železné opony k útočnému realismu. In Hlaváček P., Stehlík M.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016, s. • p. 201-209. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O.: Dát minulosti nový řád : (dis)kontinuita v čínském historickém myšlení. Český časopis historický, 2016, č. • no. 114, s. • p. 995-1020. ISSN 0862-6111.
 • Stehlík M., Hlaváček P., Lomová O.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016. 292 s. • p. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O.: Čínské knihy v knihovně Jaroslava Heyrovského. In Khel R.: Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, s. • p. 17-18. ISBN 978-80-7080-867-2.
 • Lomová O.: Výzvy (post)moderní doby a tradice čínského umění na Taiwanu. In Andrš D.: Báseň je kočka. Jablonné, Mi:Lu, 2015, s. • p. 5-10. ISBN 978-80-905880-1-1.
 • Lomová O.: Kong Zhigui ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 158-161. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Zhang Rong ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 506-509. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jižním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 3301-3321. ISSN 1336-3786.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2015. 192 s. • p. ISBN 978-80-246-3162-2.
 • Lomová O.: Han Wei Liuchao baisanjia ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 98-101. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jiřním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 207-227. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Xie Huilian ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 413-417. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba: k motivu cvrčka v čínské literatuře. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 27-34. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Nová monografie o japonském divadle. Divadelni Revue, 2014, č. • no. 25, s. • p. 134-136. ISSN 0862-5409.
 • Lomová O.: Předmluva. In Pavlína K.: Očima malé poletuchy. Jablonné, Mi-lu, 2014, s. • p. 5-9. ISBN 978-80-905880-0-4.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics: understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. China Review, 2014, č. • no. 14, s. • p. 11-36. ISSN 1680-2012.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. Mongolian journal of international affairs, 2014, č. • no. 19, s. • p. 132-152. ISSN 1023-3741.
 • Lomová O.: The Czech Republic and the People's Republic of China. "Good old" relations restarted? V4Revue, 2014, č. • no. 1. ISSN 1339-6889.
 • Lomová O.: Liang Qichao v roce 1902: Přeměna Číny v silný a moderní stát za pomoci nového myšlení. Český časopis historický, 2014, č. • no. 112, s. • p. 197-226. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Narozen na cestě - Kuo Lu-šeng. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 209-212. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Přirozený stav lidské mysli. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 104-106. ISSN 1804-3240.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, č. • no. 15, s. • p. 27-33. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Nepochopení pro tradici : moderní čínská poezie. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 24, s. • p. 22-29. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Timothy Wai Keung Chan, Considering the end : mortality in early medieval Chinese poetic representation. Archiv Orientální, 2013, č. • no. 81, s. • p. 621-624. ISSN 0044-8699.
 • Lomová O.: Liao I-wu : Na ostří nože. In Hovory se spodinou. Praha, Mladá fronta, 2013, s. • p. 7-11. ISBN 978-80-204-2807-3.
 • Lomová O.: Čínské revoluce. Tvar, 2013, č. • no. 21, s. • p. 16-16. ISSN 0862-657X.
 • Lomová O.: Traditional Chinese Poetry. In Prof. Wright T.: Oxford Biblioraphies. Londýn, New York, Oxford University Press, 2012, s. • p. 1-105.
 • Lomová O.: Chan-šan: Básně z Ledové hory. Praha, DharmaGaia, 2012, s. • p. 5-26. ISBN 978-80-7436-031-2.
 • Lomová O.: Kitajskij poet zolotogo veka Li Bo. 500 stikhotvorenij v perevode Sergeya Toroptseva. Studia Orientalia Slovaca, 2012, č. • no. 11, s. • p. 3801-3808. ISSN 1336-3786.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Lomová O.: Wang Kuo-wej : Syntéza domácí a západní tradice? In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 151-162. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Lomová O.: Le potentiel métaphorique de l'allusion : Li Shangyin (812-858). In Alexandre Journeau V.: Métaphores et cultures en mots et en images. Paris, L´Harmattan, 2012, s. • p. 141-156. ISBN 978-2-296-99645-8.
 • Lomová O., Pokora T.: S''-ma Čchien: Kniha vrchních písařů. Praha, Karolinum, 2012. 635 s. • p. ISBN 978-80-246-2154-8.
 • Lomová O.: Odložená maska krajiny: k Po Ťü-iho pojetí zahrady. In Dadejík O.: Zahrada: přirozenost a umělost. Praha, Dokořán, 2011, s. • p. 165-185. ISBN 978-80-7363-431-5.
 • Lomová O.: Fan Zhenova polemika proti buddhismu. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Orientalia Pragensia, 2011, č. • no. 2010, s. • p. 91-108. ISSN 0474-6635.
 • Lomová O.: Ershiyi shiji chu fanyi Shiji de huigu yu qifa. In Chi-hsiang L.: Shiji xue yu shijie hanxue lunji. Taipei, Tonsan Publications, 2011, s. • p. 351-358. ISBN 978-986-6552-87-8.
 • Lomová O.: Jang Lien: Básně. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 248-254. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Dvě čínské novely. Praha, DharmaGaia, 2010, s. • p. 115-221. ISBN 978-80-7436-012-1.
 • Lomová O.: "Máme spoustu otců". Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 235-247. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Kam se poděl les: Liou Cung-jüanovy objevy v jižní Číně. In Dadejík O., Stibral K., Peprník M.: Kauza les. Olomouc, UP Olomouc, 2010, s. • p. 89-105. ISBN 978-80-244-2572-6.
 • Lomová O.: Tao-te-ťing v proměnách času (1878–1971). In Fellner, Rostislav N.: Fragmenta Ioannea Collecta, Supplementum. Svatý Jan pod Skalou, Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 2010, s. • p. 203-216. ISBN 1214-5041.
 • Lomová O.: Pej Tao: Vlnobití. Praha, Togga, 2010. 163 s. • p. ISBN 978-80-87258-40-8.
Úvod > People > Faculty > Olga Lomová