Kulatý stůl k přípravě projektu literárních překladů do vietnamštiny a z vietnamštiny

V roce 2016 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi FF UK a Univerzitou společenských a humanitních věd v Hanoji (USSH). Vietnamisté na FF UK bezprostředně na to navázali úzké kontakty s fakultou literatury USSH. V rámci této spolupráce vietnamská strana navrhla jako první společný projekt překlad výboru českých povídek do vietnamštiny a paralelně vietnamských povídek do češtiny. Projekt by měl přispět k šíření povědomí o našich literaturách a kulturách a popularizovat vietnamistiku v ČR a bohemistiku ve Vietnamu. Představení vietnamské kultury skrze literaturu jistě přispěje i k porozumění početné vietnamské komunitě žijící v ČR, která má od r. 2013 status národnostní menšiny.

Kulatý stůl na FF UK v Praze si klade za cíl zmapovat stávající překlady vietnamské literatury u nás a české ve Vietnamu a zahájit poučenou debatu o přípravě obou antologií.

 

Program:

1. česká literatura ve Vietnamu (a ve světě)

Mgr. Petr Komers, Ph.D. : překlady české literatury do vietnamštiny – stručný přehled

Ing. Phạm Công Tú: překlad Čapka do vietnamštiny

doc. Libuše Heczková (Ústav české literatury a komparatistiky): krátké shrnutí a doporučení

2. vietnamská literatura v Čechách

Mgr. Petr Komers, Ph.D. : překlady vietnamské literatury do češtiny – přehled

Mgr. Marika Strašáková, Ph.D. : moderní vietnamská literatura – autoři a díla k překladu

Podrobnosti události

Začátek události
30.3.2017 9:30 - 11:00
Místo konání
místnost č. 118, Celetná 20, Praha 1
Typ události
Pozvánka
Přílohy


Úvod > Kalendář událostí > Pozvánka > Kulatý stůl k přípravě projektu literárních překladů do vietnamštiny a z vietnamštiny