Marína Tkáčová

Mgr. Marína Tkáčová

PhD programme: Theory and History of Asian and African Literature

PhD project: Piesne ci ženských autoriek na konci obdobia cisárstva a začiatkom obdobia Čínskej republiky

Supervisor: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

 

Úvod > People > PhD Students > Marína Tkáčová