Bc. seminář sinologie 24.2.2016

Ve středu 24.2. začne Bc. seminář sinologie mimořádně ve 14:30. V 15:40 na něm vystoupí Bc. Martin Blahota s prezentací své diplomové práce „Rané prozaické dílo Gao Xingjiana“ (30 minut včetně diskuse). Studenti všech ročníků jsou srdečně zváni.


Abstrakt: V euroatlantické společnosti se díky udělení Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjian stal jedním z nejznámějších čínských autorů současné literatury. Přestože vzniklo mnoho studií Gao Xingjianova díla, rané novely a povídky, o nichž pojednává tato diplomová práce, bývají badateli opomíjeny. Ranou prózu zkoumáme ve třech hlavních rovinách. Zaprvé detailně analyzujeme všechna autorova relevantní literární díla, přičemž pozornost věnujeme zejména tematice a jednotlivým motivům, charakteristice žánru a narativním technikám. Zadruhé zkoumáme vztah novel a povídek ke Gao Xingjianovu dílu jako celku, zatřetí pak nastiňujeme pozici Gao Xingjianova díla v rámci vývoje čínské literatury na konci sedmdesátých let a v letech osmdesátých. V práci docházíme k závěru, že již nejranější autorova díla nesou znaky charakteristické pro jeho pozdější tvorbu, a že podstatným aspektem vývoje Gao Xingjianova díla je snaha o získání nezávislosti na oficiální státní ideologii.

Úvod > Nástěnka > Bc. seminář sinologie 24.2.2016