Václav Valtr

Mgr. Václav Valtr

Program: Dějiny a kultury Asie

Téma disertačního projektu: Textual identity of ancient chinese transmitted texts – Guanzi case study

Školitel: Doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

 

Úvod > Lidé > Doktorandi > Václav Valtr