Granty

Probíhající

Ukončené

Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS)

Projektu FF UK na léta 2018-2022, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se účastnili prog. Olga Lomová (vedoucí výzkumného programu Strategické regiony), doc. Lukáš Zádrapa (starší výzkumník) a Jiří Hudeček, Ph.D. (mladší výzkumník).

Dekonstrukce a konstrukce národních traci a věda v Číně, 2012-2016 (MŠMT „Návrat“, LK11216)

Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Klíčová osoba: Mgr.Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Doktorandi:
Mgr. Václav Laifr, Ph.D.: Historici čínské astronomie dvou dějinných epoch – Zhu Wenxin (1883 – 1939) a Xi Zezong (1927 – 2008)

Mgr. Jan Vrhovski: Vzory myšlenek a čísel: Fu Zhongsun, Hu Shihua a dějiny matematické logiky

Publikace:

 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Ťing-ťie: poznámky k písním ze světa lidí. Praha, Karolinum, 2015, 194 s., ISBN 978-80-246-3162-2.
  http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=15809&jazyk=cs
 • Hudecek, J.: Reviving Ancient Chinese Mathematics: Mathematics, Politics and History in the Work of Wu Wen-Tsun. London: Routledge 2014, ISBN 978-0-415-70296-6
  http://www.routledge.com/books/details/9780415702966
 • Hudeček J.: Čínská debata o vědě a metafyzice v roce 1923. Nový Orient 70(4):4-18, ISSN 0029-5302 http://www.orient.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/orient/
  akce/aktuality/2016/NO-4-2015-abstrakty-ceske.pdf
 • Hudeček J.: Propagating the Best of Our Nation: Science Society of China and the Early Historiography of Chinese Mathematics. Ziran bianzhengfa tongxun (Journal of Dialectics of Nature) 38(3):34-41, ISSN 1000-0763 http://dx.doi.org/10.15994/j.1000-0763.2016.03.004
 • Hudeček J.: Science and Cultural Conservatism in the Dongfang zazhi (Eastern Miscellany), 1911-19. In Lavička M., Rysová M.: The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference. Proceedings. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 79-92. ISBN 978-80-244-4827-5.
  http://chinet.cz/publications/proceedings/the-8th-annual-czech-and-slovak-sinological-conference-2014-proceedings/
 • Laifr V.: Building of ‚New China‘s Astronomy’ and the Establishment of New Historiography of Traditional Astronomy in the 1950s and 1960s: An insight from the oral history sources. In Lavička M., Rysová M.: The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference. Proceedings. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 93-109. ISBN 978-80-244-4827-5.
  http://chinet.cz/publications/proceedings/the-8th-annual-czech-and-slovak-sinological-conference-2014-proceedings/
 • Lomová, O. and A. Zádrapová: Beyond Academia and Politics: Understanding China and Doing Sinology in Czechoslovakia after World War II. The China Review 2014 (14), 2: 11–35. https://muse.jhu.edu/article/566273/summary
 • Lomová, O.: „Liang Qichao v roce 1902: Proměna Číny v silný a moderní stát za pomoci nového myšlení“. Český časopis historický 2014 (CXII), 2: 197–226. http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky/2014/cislo-2.ep/
 • Lomová, O.: Čínské knihy v knihovně Jaroslava Heyrovského. In Richard Khel, Miloš Lešikar, Michaela Knapová, Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2015, s. 17–18. ISBN 9788070808672. http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-867-2
 • Lomová, O.: „Dát minulosti nový řád: (dis)kontinuita v čínském historickém myšlení“. ČČH 2016 (114)(4):995–1020 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky/2016/cislo-4.ep/
 • Lomová, O.: Od Železné opony k útočnému realismu. In Rozdělený svět: Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou, ed. Petr Hlaváček a Michal Stehlík, Praha: Radioservis 2016, s. 201–209, ISBN 9788087530832 https://knihy.abz.cz/prodej/rozdeleny-svet

Sympozia a workshopy

Science as Knowledge, Ideal and Practice in Twentieth Century China. International workshop, Praha 14.-15.11.2014
http://cck-isc.ff.cuni.cz/cs/konference/science-as-knowledge–ideal-and-practice-in-20c-china–14-15-november-2014-84.html

Hudecek, J., Jami, C.: From antiquity to tradition? Innovation and the past in East Asian science, technology and medicine, from the seventeenth to the twentieth century. Sympozium S097 na 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine, Manchester 26.7.2013. http://www.ichstm2013.com/programme/guide/s/S097.html

Hu Minghui, Hudeček J: Emerging Disciplines and Dialogue with Traditional Knowledge in 19 and 20c China. Panel P18 na 14 International Conference on the History of Science in East Asia (ICHSEA), Paříž 10.7.2015. http://14ichsea.sciencesconf.org/resource/page/id/22

Chen, Z., Hudeček, J., Schneider, M.: The Power of the Historiography of Science. Symposium 290 at the 7th International Conference of the European Society for the History of Science, Praha 24.9.2016 http://7eshs2016.guarant.eu/files/eshs-2016-book-of-abstracts.pdf

Úvod > Věda a výzkum > Granty