Olga Lomová

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Členství
 • Katedra sinologie
 • Oborová rada Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (D; 7105V015; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Katedra sinologie
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 117

Vystudovala sinologii – orientalistiku na FF UK v Praze v době, kdy studium těchto oborů bylo podřízeno politickým požadavkům ÚV KSČ a zaměřovalo se na otázky marxismu-leninismu, národně osvobozeneckého hnutí a ideologických a politických sporů mezi SSSR a ČLR (diplomová práce „Zemědělská politika KS Číny po 3. plenárním zasedání 11. ústředního výboru“). Na FF UK v Praze absolvovala také postgraduální studium v oboru Literatury Asie a Afriky (čínská literatura) (kandidátská práce: „Pět pohledů na čínský venkov. Čínská kratší próza 80. let s venkovskou tematikou“, školitel: PhDr. Anna Doležalová, DrSc., SAV, Bratislava.)
Soukromým studiem u Zlaty Černé a Oldřicha Švarného si rozšiřovala znalosti z dějin čínské literatury a kultury, klasické čínštiny a lingvistiky čínštiny.
Je předsedkyní oborové rady doktorského studia Dějiny a kultury Asie, ředitelkou Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově Univerzitě a předsedkyní rady Institutu pro studium strategických regionů.
Vědecky se zabývá tématy na průsečíku filologie a kulturní a intelektuální historie (obraz přírody ve starší čínské literatuře, biografická a historiografická literatura ve středověké a starověké Číně, čínská literární estetika a čínská tradiční historiografie). Dále se věnuje změně paradigmatu v čínské kultuře na přelomu 19. a 20. století, dějinám české sinologie a metodologickým problémům oboru.
Usiluje o zprostředkování akademického poznání širší veřejnosti, pravidelně vystupuje v médiích a na veřejných přednáškách a je spoluzakladatelkou projektu Sinopsis, do kterého přispívá také autorsky. Na svém blogu i v jiných médiích veřejně komentuje čínskou ideologii, politiku a česko-čínské vztahy.
Pokud to dovolí čas, překládá čínskou literaturu, klasickou i moderní (členka předsednictva Obce překladatelů).

Publikace

Nejnovější práce
  • 2022

LOMOVÁ, Olga. Jaroslav Průšek (1906–1980): A Man of His Time and Place. The Journal of the European Association for Chinese Studies, 2021(2), s. 169–196.

  • 2020

LOMOVÁ, Olga a kol. Ex oriente lux. Rudolf Dvořák (1860–1920). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020.
LOMOVÁ, Olga. Jak Čechům vyprávět čínský příběh: recenze na nové dějiny ČLR. Český časopis historický 118 (2020), 2, s. 433–446
LOMOVÁ, Olga. The Two Faces of Czech China Policy. Echowall 8.7.2020.

  • 2019

LOMOVÁ, Olga. Dvě čínské výstavy na Pražském hradě: příklad kulturní diplomacie Xi Jinpingovy éry v České republice. In: Ondřej KLIMEŠ, ed., Kulturní diplomacie Číny a její regionální variance. Praha: Academia, 2019, s. 216–240.

  • 2018

LOMOVÁ, Olga. Love Beyond the Grave: A Tragic Tale of Love and Marriage in Han China. In Zong-qi CAI, ed. How to Read Chinese Poetry in Context : Poetic Culture from Antiquity Through the Tang. New York: Columbia University Press, 2018, s. 78–95.
LOMOVÁ, Olga, Ondřej DADEJÍK, Vlastimil ZUSKA. Průchod ke „Knize proměn“: Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie. Filosofický časopis roč. 66, 2018/6, s. 827-844.
LOMOVÁ Olga, Oriental philology in the service of bettering man: Rudolf Dvořák’s Czech translation of the Daodejing. Studia Orientalia Slovaca 17.1 (2018), s. 65-83.
LOMOVÁ, Olga. Stéblo uchopené ve filosofické krizi. „Čínská filosofie“ v dobových souvislostech. In: Petr Kužel a kol. Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia, 2018, s. 209–236.
LOMOVÁ, Olga. Pražská sinologická škola v historických souvislostech. In: Dušan Andrš, ed. Pohled novýma očima: pražská škola sinologie o čínské literatuře. Praha: Togga, 2018, s. 7–12.

Starší odborné studie
   • LOMOVÁ, Olga, Příroda v poezii staré Číny : kontinuita v diskontinuitě. In: Olga Lomová, Marcela Suchomelová a Michaela Pejčochová, eds., Proměny a setkání: studie z dálněvýchodní kultury. Praha: Vydavatelství FF UK, 2017, s. 45–72.
   • LOMOVÁ, Olga. Umění a politika: čínský příběh. In Ai Weiwei, Jiří FAJT a Adam BUDAK, eds., Aj Wej-wej, Zákon cesty. Praha: Národní galerie 2017, s. 24–37.
   • LOMOVÁ, Olga. Dát minulosti nový řád: (dis)kontinuita v čínském historickém myšlení. Český časopis historický, Vol. 114 (2016), No. 4, pp. 995–1020.
   • LOMOVÁ, Olga and Anna ZÁDRAPOVÁ. Beyond Academia and Politics: Understanding China and Doing Sinology in Czechoslovakia after World War II. In: Shih Chih-yu, ed., Sinology in Post-communist States. Hong-kong: The Chinese University Press, 2016, pp. 1–26.
   • DADEJÍK, Ondřej, LOMOVÁ, Olga a ZUSKA, Vlastimil. Ťing-ťie: poznámky k písním ze světa lidí. Praha: Karolinum, 2015.
   • LOMOVÁ, Olga. Liang Qichao v roce 1902: Přeměna Číny v silný a moderní stát za pomoci nového myšlení. Český časopis historický, Vol. 112 (2014), No. 2, pp. 197-226.
   • LOMOVÁ, Olga, POKORA, Timoteus. S’-ma Čchien. Kniha vrchních písařů. Výbor z díla čínského historika. Praha: Karolinum, 2012.
   • LOMOVÁ, Olga, YEH Kuo-liang. Ach běda, přeběda: oplakávání mrtvých ve středověké Číně. Praha: DharmaGaia, 2004.
   • LOMOVÁ, Olga. Poselství krajiny: obraz přírody v díle básníka Wang Weje. Praha: DharmaGaia, 1999.
Překlady
   • LU Wen-fu. Labužník. In: Dvě čínské novely. Praha: DharmaGaia, 2010, s. 115–221.
   • PEJ Tao. Vlnobití. Praha: Togga, 2010. Překlad a doslov.
   • LU Jü. Klasická kniha o čaji. Praha: DharmaGaia, 2002. Překlad a pojednání o středověké naukové literatuře (2. vydání 2013).
   • LIN Wen-yüeh. Devět zastavení s čínskou básní (Liu chao shi yanbian.) Praha: DharmaGaia, 1999. Záznam a redakce přednášek a překlad z čínštiny.
   • ChAN-ŠAN. Básně z Ledové hory. S Alenou Bláhovou. Praha: DharmaGaia, 1996 (druhé vydání 1998, třetí vydání 2012). Revize překladu podle čínského originálu, poznámky a životopisná studie o autorovi.
   • Š’ Jü-kchun. Další příběhy soudce Paoa. Praha: Hrnčířství a nakladatelství M. Jůza a E. Jůzová, 1996. Překlad a doslov.
   • Š’ Jü-kchun. Příběhy soudce Paoa, aneb záhada císařského paláce. Praha: Vyšehrad, 1989. Překlad a doslov o žánru čínských detektivních příběhů.
Celá bibliografie za posledních 10 let

 • Lomová O.: Hybridní válka "bez omezení": čínské teorie o novém pojetí války nespoutaném tradičním vojenským uvažováním. In Paďourek J.: Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Praha, Academia, 2022, s. • p. 324-337. ISBN 978-80-200-3237-9.
 • Jirsa J., Görlach A., Riemen R., Noble I., McKinnon-Crowley S., Irwin J., Carvalho C., Přibáň J., Lewis-Martin J., Šubrt J., Balasz P., Polišenská M., Lomová O.: On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities. Prague, Karolinum Press, 2022. 207 s. • p. ISBN 978-80-246-5475-1.
 • Lomová O.: Devět básní fu. Praha, Aula, 2022. 107 s. • p. ISBN 978-80-86751-70-2.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Wang Guowei's Aesthetics in Transcultural Perspective: "Jingjie" and "Atmosphere". Philosophy East & West, 2022, č. • no. 72, s. • p. 903-923. ISSN 0031-8221.
 • Lomová O., Kirková Z.: Beautiful stones and exotic objects : the symbolism of things in early medieval China. In Hrdlička J., Machová M.: Things in Poems. Praha, Charles University Karolinum Press, 2022, s. • p. 71-89. ISBN 978-80-246-4939-9.
 • Lomová O., Malečková J., Šima K., Sládek P., Perutka L., Křížová M., Jakoubek M., Koláček J., Ťupek P., Hesová Z., Ort J., Míčková D., Zemánek P., Milička J.: Setkávání kultur. Identity, ideologie, jazyky. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022. 296 s. • p. ISBN 978-80-7671-085-6.
 • Lomová O.: Czecho(slovak) Sinology. Journal of Chinese History, 2022, č. • no. 6, s. • p. 1-19. ISSN 2059-1632.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Wang Guowei's Aesthetics in Transcultural Perspective: "Jingjie" and "Atmosphere". Philosophy East and West [online], 2021, č. • no. 2021. ISSN 0031-8221.
 • Lomová O.: Jaroslav Průšek (1906-1980): A Man of His Time and Place. Journal of the European Association for Chinese Studies [online], 2021, č. • no. 2, s. • p. 169-196. ISSN 2709-9946.
 • Lomová O., Hudeček J.: Editor's Note. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 7-8. ISSN 0567-8269.
 • Lomová O.: Hybridní válka "bez omezení" : čínské teorie o novém pojetí války nespoutaném tradičním vojenským uvažováním. In Kurfürst J., Paďourek J.: Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Praha, Academia, 2021, s. • p. 236-246. ISBN 978-80-200-3237-9.
 • Hrdlička J., Brown B., Thein K., Fischerová S., Squire M., Kirkova Z., Lomová O., Stašková A., Waters W., Kučera M., Collot M., Härtelová E., Vaněk J., Hultsch A.: Věci v básních : od Achilleova štítu po hyperobjekty. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 456 s. • p. ISBN 978-80-7308-973-3.
 • Lomová O., Malečková J., Hüsemann J., Hlaváček P., Kříhová Z., Bareš L., Zemánek P., Hoffmannová J.: Ex oriente lux. Rudolf Dvořák (1860-1920). Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 2020. 253 s. • p. ISBN 978-80-7308-989-4.
 • Lomová O.: Jak Čechům vyprávět čínský příběh: recenze na nové dějiny ČLR. Český časopis historický, 2020, č. • no. 118, s. • p. 433-446. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Dvě čínské výstavy na Pražském hradě: příklad kulturní diplomacie Xi Jinpingovy éry v České republice. In Klimeš O.: Ukázka knihy v PDF Obálka ke stažení Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace. Praha, Academia, 2019, s. • p. 216-240. ISBN 978-80-200-2962-1.
 • Lomová O., Pelán J., Obstová Z., Flemrová A., Kalivodová E., Jeníková J., Křížová M., Grauová Š., Machová M., Poláková D., Březinová K., Šuman Z., Ébert-Zeminová C., Voldřichová - Beránková E.: Zrcadla a masky : Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích z periferií i z center. Praha, FFUK, 2018. 200 s. • p. ISBN 978-80-7308-873-6.
 • Lomová O.: Love Beyond the Grave: A Tragic Tale of Love and Marriage in Han China. In Cai Z.: How to Read Chinese Poetry in Context: Poetic Culture from Antiquity Through the Tang. New York, Columbia Unversity Press, 2018, s. • p. 78-95. ISBN 978-0-231-18537-0.
 • Lomová O.: Oriental Philology in the Service of Bettering Man: Rudolf Dvořák's Czech Translation of the Daodejing. Studia Orientalia Slovaca, 2018, č. • no. 17, s. • p. 65-83. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Pablo A. Blitstein: Les Fleurs du royaume : Savoirs lettrés et pouvoir impérial en Chine, Ve-VIe siècle. Études chinoises, 2018, č. • no. 37, s. • p. 164-169. ISSN 2552-0555.
 • Lomová O.: Liou Sia v souvislostech čínské poezie 20. století. In Zádrapa L.: Liou Sia: Prázdné židle. Praha, Aula, 2018, s. • p. 103-131. ISBN 978-80-86751-39-9.
 • Lomová O.: Stéblo uchopené ve filosofické krizi : "Čínská filosofie" v dobových souvislostech. In Kužel P.: Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha, Filosofia, 2018, s. • p. 209-236. ISBN 978-80-7007-525-8.
 • Lomová O.: Pražská sinologická škola v historických souvislostech. In Andrš D.: Pohled novýma očima : pražská škola sinologie o čínské literatuře. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. • p. 7-12. ISBN 978-80-7308-865-1.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Průchod ke "Knize proměn": Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie. Filosofický časopis, 2018, č. • no. 66, s. • p. 827-844. ISSN 0015-1831.
 • Lomová O.: Příroda v poezii starověké Číny - kontinuita v diskontinuitě. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání : studie z dálněvýchodní kultury. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 42-65. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O.: Čína, historická zkušenost a lidská práva. In Jak funguje moc. Benešov, EMAN, 2017, s. • p. 25-40. ISBN 978-80-88060-10-9.
 • Lomová O., Suchomelová M.: Kultura Dálného východu v průsečíku perspektiv a interpretací. In Suchomelová M., Lomová O., Pejčochová M.: Proměny a setkání. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 11-19. ISBN 978-80-7308-738-8.
 • Lomová O.: Umění a politka : čínský příběh. In Fajt J., Budak A.: Aj Wej-wej : Zákon cesty. Praha, Národní galerie, 2017, s. • p. 24-37. ISBN 978-80-7035-642-5.
 • Lomová O.: Temné časy na cestě ke světlu - na okraj vzpomínek na kulturní revoluci. In Jang Ťiang : Šest historií venkovského života. Praha, Verzone, 2017, s. • p. 77-84. ISBN 978-80-87971-15-4.
 • Lomová O.: Od železné opony k útočnému realismu. In Hlaváček P., Stehlík M.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016, s. • p. 201-209. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics : understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. In Shih C.: Sinology in post-communist states : Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 1-26. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. In Shih C.: Sinology in post-communist countries : views from the Czech Republic, Monolia, Poland, and Russia. Hong-kong, The Chinese University Press, 2016, s. • p. 189-212. ISBN 978-962-996-694-2.
 • Stehlík M., Hlaváček P., Lomová O.: Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha, Radioservis, 2016. 292 s. • p. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Lomová O.: Dát minulosti nový řád : (dis)kontinuita v čínském historickém myšlení. Český časopis historický, 2016, č. • no. 114, s. • p. 995-1020. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Čínské knihy v knihovně Jaroslava Heyrovského. In Khel R.: Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015, s. • p. 17-18. ISBN 978-80-7080-867-2.
 • Lomová O.: Výzvy (post)moderní doby a tradice čínského umění na Taiwanu. In Andrš D.: Báseň je kočka. Jablonné, Mi:Lu, 2015, s. • p. 5-10. ISBN 978-80-905880-1-1.
 • Lomová O.: Kong Zhigui ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 158-161. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Zhang Rong ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 506-509. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jižním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 3301-3321. ISSN 1336-3786.
 • Dadejík O., Lomová O., Zuska V.: Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2015. 192 s. • p. ISBN 978-80-246-3162-2.
 • Lomová O.: Han Wei Liuchao baisanjia ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 98-101. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Intriky při jižních hranicích říše Hanů : Sima Qian o Jiřním Yue. Studia Orientalia Slovaca, 2015, č. • no. 14, s. • p. 207-227. ISSN 1336-3786.
 • Lomová O.: Xie Huilian ji. In Chennault C., Knapp K., Berkowitz A., Dien A.: Early Medieval Chinese Texts, A Bibliographical Guide. Berkeley, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2015, s. • p. 413-417. ISBN 978-1-55729-109-7.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba: k motivu cvrčka v čínské literatuře. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 27-34. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Nová monografie o japonském divadle. Divadelni Revue, 2014, č. • no. 25, s. • p. 134-136. ISSN 0862-5409.
 • Lomová O.: Předmluva. In Pavlína K.: Očima malé poletuchy. Jablonné, Mi-lu, 2014, s. • p. 5-9. ISBN 978-80-905880-0-4.
 • Lomová O., Zádrapová A.: Beyond academia and politics: understanding China and doing sinology in Czechoslovakia after World War II. China Review, 2014, č. • no. 14, s. • p. 11-36. ISSN 1680-2012.
 • Lomová O., Zádrapová A.: "Songs of Ancient China" : A Myth of "The Other" Appropriated by an Emerging Sinology. Mongolian journal of international affairs, 2014, č. • no. 19, s. • p. 132-152. ISSN 1023-3741.
 • Lomová O.: The Czech Republic and the People's Republic of China. "Good old" relations restarted? V4Revue, 2014, č. • no. 1. ISSN 1339-6889.
 • Lomová O.: Liang Qichao v roce 1902: Přeměna Číny v silný a moderní stát za pomoci nového myšlení. Český časopis historický, 2014, č. • no. 112, s. • p. 197-226. ISSN 0862-6111.
 • Lomová O.: Narozen na cestě - Kuo Lu-šeng. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 209-212. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Přirozený stav lidské mysli. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 104-106. ISSN 1804-3240.
 • Lomová O.: Hlas podzimu, dokonalejší než hudba. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, č. • no. 15, s. • p. 27-33. ISSN 0567-8293.
 • Lomová O.: Nepochopení pro tradici : moderní čínská poezie. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 24, s. • p. 22-29. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Timothy Wai Keung Chan, Considering the end : mortality in early medieval Chinese poetic representation. Archiv Orientální, 2013, č. • no. 81, s. • p. 621-624. ISSN 0044-8699.
 • Lomová O.: Liao I-wu : Na ostří nože. In Hovory se spodinou. Praha, Mladá fronta, 2013, s. • p. 7-11. ISBN 978-80-204-2807-3.
 • Lomová O.: Čínské revoluce. Tvar, 2013, č. • no. 21, s. • p. 16-16. ISSN 0862-657X.
 • Lomová O.: Traditional Chinese Poetry. In Prof. Wright T.: Oxford Biblioraphies. Londýn, New York, Oxford University Press, 2012, s. • p. 1-105.
 • Lomová O.: Chan-šan: Básně z Ledové hory. Praha, DharmaGaia, 2012, s. • p. 5-26. ISBN 978-80-7436-031-2.
 • Lomová O.: Kitajskij poet zolotogo veka Li Bo. 500 stikhotvorenij v perevode Sergeya Toroptseva. Studia Orientalia Slovaca, 2012, č. • no. 11, s. • p. 3801-3808. ISSN 1336-3786.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Lomová O.: Wang Kuo-wej : Syntéza domácí a západní tradice? In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 151-162. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Lomová O.: Le potentiel métaphorique de l'allusion : Li Shangyin (812-858). In Alexandre Journeau V.: Métaphores et cultures en mots et en images. Paris, L´Harmattan, 2012, s. • p. 141-156. ISBN 978-2-296-99645-8.
 • Lomová O., Pokora T.: S''-ma Čchien: Kniha vrchních písařů. Praha, Karolinum, 2012. 635 s. • p. ISBN 978-80-246-2154-8.
 • Lomová O.: Odložená maska krajiny: k Po Ťü-iho pojetí zahrady. In Dadejík O.: Zahrada: přirozenost a umělost. Praha, Dokořán, 2011, s. • p. 165-185. ISBN 978-80-7363-431-5.
 • Lomová O.: Fan Zhenova polemika proti buddhismu. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Orientalia Pragensia, 2011, č. • no. 2010, s. • p. 91-108. ISSN 0474-6635.
 • Lomová O.: Ershiyi shiji chu fanyi Shiji de huigu yu qifa. In Chi-hsiang L.: Shiji xue yu shijie hanxue lunji. Taipei, Tonsan Publications, 2011, s. • p. 351-358. ISBN 978-986-6552-87-8.
 • Lomová O.: Jang Lien: Básně. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 248-254. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Dvě čínské novely. Praha, DharmaGaia, 2010, s. • p. 115-221. ISBN 978-80-7436-012-1.
 • Lomová O.: "Máme spoustu otců". Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2010, č. • no. 21, s. • p. 235-247. ISSN 0862-6928.
 • Lomová O.: Kam se poděl les: Liou Cung-jüanovy objevy v jižní Číně. In Dadejík O., Stibral K., Peprník M.: Kauza les. Olomouc, UP Olomouc, 2010, s. • p. 89-105. ISBN 978-80-244-2572-6.
 • Lomová O.: Tao-te-ťing v proměnách času (1878–1971). In Fellner, Rostislav N.: Fragmenta Ioannea Collecta, Supplementum. Svatý Jan pod Skalou, Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 2010, s. • p. 203-216. ISBN 1214-5041.
 • Lomová O.: Pej Tao: Vlnobití. Praha, Togga, 2010. 163 s. • p. ISBN 978-80-87258-40-8.
Rozhovor

Rozvrh

Úvod > Lidé > Interní vyučující > Olga Lomová