Kateřina Gajdošová

Mgr. Kateřina Gajdošová (katkagaj@gmail.com)

Program: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Mezi Dao 道 a Fa 法: intertextuální analýza vybraných spisů předhanské doby

Školitel: Doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Kateřina Gajdošová