Rozvrh

Rozvrh oboru sinologie

Zímní semestr 2021/22

Poslední aktualizace 17.9.2021 23.00

Ke stažení

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Praktická čínština I

ATJ100229

1B   Jian   243/C

Praktická čínština V

ATJ100182+233

3B   Jian  243/C

Pokročilá gramatika

ATJ500150

B  Zádrapa  243/C

PVP1 Hist. a nářeční fonologie

ATJ100297+214

B  Zádrapa  243/C

Ujgurština I

ATJ100322

Klimeš   243/C

Čín. filosofie

ATJ100238, ATJ200013

B  Gajdošová P131

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Gramatika čínštiny I

ATJ100227+106, ATJ200045

1B  Masárová 423/C

Čínské písmo I

ATJ100167

1B  Masárová  423/C

Klas. čínský jaz. III + PVP3 Četba kl. textů II

ATJ100190+309

3B  Zádrapa 423/C

Moderní čínština I+III

ATJ500143+145

M Jian 243/C

Praktická čínština III

ATJ100231

2B         Jian        243

Klas. čínský jazyk I

ATJ100235 + 188

2B  Maršálek 243/C

Cartooning, Animation, and Comics Art in China

ATJ100326

Guleva  423/C

Modernizace a revoluce

ATJ500151

M  Hudeček 118/C

Písemná práce

ATJ100198+239

2+3B Lomová 118/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Praktická čínština V

ATJ100182+233

3B  Jian  243/C

Úvod do studia sin.

ATJ100226

1B  Valtr  243/C

Úvod do fonetiky čín.

ATJ100001

1B  Zádrapa 243/C

Mod. čínské texty I

ATJ100199

2B   Andrš 243/C

Mod. čínština pro neob. studenty I

ATJ100312

Andrš     243/C

Klas. neobor. čínština I

ATJ100316

Maršálek   243/C

Moderní čínské texty  III

ATJ100186

3B  Hudeček 118/C

PVP2 Seminář k čín. matematice

ATJ100299+304

Hudeček 118/C

Kapitoly z klasické čínské poezie

ATJ500164

M   Lomová  118/C

PVP1 Poezie ve 20.st.

ATJ100210+278

B  Lomová  118/C

Doktorandský seminář

AXDADOS01

Lomová  Voršilská

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Gramatika čín. I

ATJ100227,  ATJ200045

1B Masárová 423/C

Teoret. gramatika čínštiny

ATJ100234+184

2B  Zádrapa 423/C

Klasický čínský jazyk I

ATJ100235+188

2B  Maršálek 423/C

PVP2 Seminář k moderní čínské próze

ATJ100172+273

B  Andrš  423/C

Četba a překl. mod. textů I

ATJ500148

M  Andrš  423/C

 

 

 

Praktická čínština I  

ATJ100229

1B   Jian   243/C

PVP 3 Četba moder. čín. textů II.

ATJ100308

B  Masárová 243/C

Moderní čínština I+III

ATJ500143+145

1M  Jian  243/C

PVP1 Okrajové kultury

ATJ100298+303

B  Maršálek 103/C

 

Listening and Speaking Thai I

ATJ100220

Pattarawan   103 /C

 

Reading and Writing Thai I

ATJ100221

Pattarawan   103 /C

 

 

Bakalářský seminář

ATJ100197+240, ATJ200047

B Masárová  103/C

Prameny a čínská historiografie

ATJ500159

M    Hudeček  118/C

Dipl. proseminář

ATJ500154

M Hudeček  118/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45

Praktická čínština III 

ATJ100231

2B   Jian  243/C

Praktická čínština V

ATJ100182+233

3B    Jian   243/C

 

 

Dějiny čínské literatury

ATJ100119+165

B   Andrš   425/C

PVP1 Dějiny tchajwanské literatury

ATJ100320+321

B  Dluhošová 425/C

Dějiny Číny I

ATJ100194

B  Maršálek 425/C

Překladatelská propedeutika 

ATJ100192+237

3B  Andrš   243/C

Podtržené konce kódů: tento kód zajišťuje výuku variantních kódů a je rozvržen v SISu.

Kurzy čínštiny pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky. Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu. Kurzy otevírané v ak. roce 2021/22:

Středa 15:50-17:20

Mod. čínština pro neob. studenty I

ATJ100312

Andrš     243/C

 

Středa 17.30-19.05

Klas. neobor. čínština I

ATJ100316

Maršálek   243/C

 

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na Katedře sinologie pro studenty UK

Na Katedře sinologie FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK otevírají kurzy thajštiny Listening and Speaking Thai I a Reading and Writing Thai I. Jedná se o začátečnické či mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tento jazyk mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

 

Úvod > Studium > Rozvrh