Rozvrh

Rozvrh oboru sinologie

Letní semestr 2021/22

Poslední aktualizace 4.2.2022 07.00

Ke stažení

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Praktická čínština II

ATJ100230

1B    Jian   C239B

Praktická čínština 6, Prakt. čín. III

ATJ100183+126

3B    Jian C239B

PVP2 Jazykové rozbory

ATJ100276+277

B  Zádrapa C239B

Klas. čín. a wenyan

ATJ500147

M  Zádrapa  C239B

Vybrané středověké texty

ATJ100330+329

B   Gajdošová C239B

PVP 2 Sem. k poezii 90. let.

ATJ100307+302

B   Masárová M207

Ujgurština II

ATJ100323

Klimeš  M207

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15

Gramatika čínštiny II

ATJ100228+106, ATJ200046

1B  Masárová  C508

Gramatická cvičení

ATJ100107

1B  Masárová  C508

Klas. čínský jaz. IV + PVP3 Čet. kl. t. III

ATJ100191+310

3B    Zádrapa   C508


Prozodie

ATJ100275+223

B    Třísková  C508

Minimoduly

ATJ100286

B   Třísková  C508

Praktická čínština IV

ATJ100232

2B     Jian  C239B

Klas. čínský jazyk II

ATJ100236 + 189

2B  Maršálek  C239B

Moderní čínština II+IV

ATJ500144+146

M    Jian C239B

Četba a překl. mod. textů II

ATJ500149

M   Andrš   M207

PVP 3 Tlumočnický seminář

ATJ500156

M  Hudeček C117

Moderní wenyan

ATJ500169

B  Hudeček  C117

PVP1 Ideologie a kultura.

ATJ100116+305

B   Lomová  C117

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Praktická čínština II

ATJ100230

1B  Jian C239B

Úvod do metodiky oboru

ATJ100176

1B  Valtr  C239B

Písmo  II

ATJ100168

1B   Zádrapa C239B

PVP Čínská Nová hudba

ATJ100331+332

B   Chaloupk.  C239B

Čín. lit. mezi tradicí a moderností

ATJ500152

M   Lomová  C117

Moderní čínské texty  IV

ATJ100187

3B  Hudeček  C117

PVP1 Věda v mod. Číně

ATJ100301+306

B   Hudeček  C117

Praktická čínština 6, Prakt. čín. III

ATJ100183+126

3B   Jian  M207

Mod. čínské texty II

ATJ100200

2B   Andrš   M207

Klas. neobor. čínština II

ATJ100317 

Maršálek   M207

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15

Gramatika čín. II

ATJ100228+106, ATJ200046

B   Masárová   C508

Praktická čínština II

ATJ100230

1B    Jian   C508

Klasický čínský jazyk II

ATJ100236+189

2B   Maršálek  C508

PVP3 Četba moder. textů III

ATJ100311

B   Masárová  C508

Moderní čínská literatura

ATJ500167

M   Andrš   C508

Listening and Speaking Thai I

ATJ100220

Pattarawan   C135

Reading and Writing Thai I

ATJ100221

Pattarawan   C135

Moderní čínština II+IV

ATJ500144+146

1M    Jian  C239B

Raná Čína v k.-a. perspektivě

ATJ500166

M   Maršálek  M207

Dipl. seminář

ATJ500155

M    Hudeček C117

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45

Praktická čínština IV

ATJ100232

2B   Jian  C239B

Praktická čínština 6, Prakt čín. III

ATJ100183+126

3B   Jian C239B

Překladatelská propedeutika II

ATJ100193

3B    Andrš  C239B

Dějiny Číny II

ATJ100195

B   Maršálek   C506

Mod. čínština pro neob. studenty II

ATJ100313

Andrš   C506

Podtržené konce kódů: tento kód zajišťuje výuku variantních kódů a je rozvržen v SISu.

Převodní tabulka místností:

103/C = 135/C

423/C = 508/C

425/C = 506/C

427/C = 504/C

208/C = M207

118/C = 117

243/C = C239B

Kurzy čínštiny pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky. Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu. Kurzy otevírané v ak. roce 2021/22:

 

Středa 17.30-19.05

Klas. neobor. čínština II

ATJ100317 

Maršálek        M207

 

Pátek 14:10-15:45

Mod. čínština pro neob. studenty II

ATJ100313

Andrš     C506

 

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na Katedře sinologie pro studenty UK

Na Katedře sinologie FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK otevírají kurzy thajštiny Listening and Speaking Thai I a Reading and Writing Thai I. Jedná se o začátečnické či mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tento jazyk mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

 

Úvod > Studium > Rozvrh