Rozvrh

Rozvrh oboru sinologie

Letní semestr 2019/20

Poslední aktualizace 5.2.2020 11:30

Ke stažení
V závorkách jsou odkazy na alternativní verze předmětu pro dvouobor nebo studenty zapsané do roku 2015

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
8.20
-9.05
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Praktická čínština II


1B Kuo 243/C

Praktická čínština 6


(PČ III,
Moderní čínština II (Mgr) od 2019)
3B,1M Kuo 243/C

Moderní čínština II (do 2018)


2M Masárová 243/C

Barmština III


Bečková 103/C

Gramatická cvičení čínština


1B Masárová 103/C

Prozodie čínštiny

PVP
B Třísková 425/C

Základní texty čínského myšlení

PVP
B Valtr 425/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Gramatika čínštiny II


(Dvouobor)
1B Masárová 243/C

Praktická čínština 4


2B Kuo 243/C

Čínské písmo II


1B Zádrapa 103/C

Principles of Chinese Art

(též do roku 2015)
B Pejčochová 425/C

Klasický čínský jazyk 4


(KČ II)
3B Zádrapa 208/C

Klasický čínský jazyk 2


2B Maršálek 208/C

Čína v době Chunqiu


PVP
B Maršálek 208/C

Věda a společnost v Číně


PVP
B Hudeček 118/C

8.20
-9.05
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Úvod do metodiky


1B Hudeček, Valtr 118/C

Pokročilá gramatika čínštiny


(Mgr do 2018,Mgr od 2019)
2,3B,M Zádrapa 243/C

Mod. čínské texty II


(Dvouobor)
2B Andrš 208/C

Barmština I


Bečková 103/C

Praktická čínština II


1B Kuo 243/C

Praktická čínština 6


(PČ III,
Moderní čínština II (Mgr))
3B,1M Kuo 243/C

Čínská poezie ve 20. st. – PVP

B Lomová,Masárová 118/C

Moderní čínské texty IV


(MT II do 2016)
3B Hudeček 118/C

Ideologie a kultura v ČLR – PVP

(Mgr.)
B,M Lomová 425/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15

Překladatelská propedeutika (čínština) II

(do 2015)
3B Andrš 243/C

Teoret. gramatika čínštiny II


(Dvouobor)
2B Zádrapa 423/C

Klasický čínský jazyk 2


2B Maršálek 423/C

Kapitoly z moderní čínské literatury


B Andrš 423/C

Četba a překlad moderních čín. textů I


(od 2019)
M Andrš 423/C

Listening and Speaking Thai I


Pattarawan 103/C

Reading and Writing Thai I


Pattarawan 103/C

Dějiny Číny II


(Dvouobor)
B Maršálek 425/C

Doktorandský seminář

Lomová 118/C

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05

Praktická čínština 2


1B Kuo 243/C

Praktická čínština 4


2B Kuo 243/C

Gramatika čínštiny IIA


(Dvouobor)
1B Masárová 208/C

Moderní čínština II


2M Masárová 208/C

Kurzy čínštiny pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky. Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu. Kurzy otevírané v ak. roce 2019/20:

Středa 15:50-17:20

Moderní čínština I


Andrš 208/C

Klasická čínština II


Maršálek 103/C

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na Katedře sinologie pro studenty UK

Ústavu Dálného východu FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK v LS 2019/2020 otevírá kurzy dvou jihovýchodoasijských jazyků: Barmština I (ATJ100209), Bramština III(ATJ100244), a dva kurzy thajštiny Listening and Speaking Thai I a
Reading and Writing Thai I. Jedná se o začátečnické či mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

Úvod > Studium > Rozvrh