Rozvrh

Rozvrh oboru sinologie

Letní semestr 2021/22

Poslední aktualizace 11.1.2022 19.00

Ke stažení

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25

Praktická čínština II

ATJ100230

1B    Jian   C243

Praktická čínština 6, Prakt. čín. III

ATJ100183+126

3B    Jian  C243

PVP2 Jazykové rozbory

ATJ100276+277

B  Zádrapa  C243

Klas. čín. a wenyan

ATJ500147

M  Zádrapa   C243

PVP 2 Sem. k poezii 90. let.

ATJ100307+302

B   Masárová M207

Ujgurština II

ATJ100323

Klimeš  M207

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15

Gramatika čínštiny II

ATJ100228+106, ATJ200046

1B  Masárová  C508

Gramatická cvičení

ATJ100107

1B  Masárová  C508

Klas. čínský jaz. IV + PVP3 Čet. kl. t. III

ATJ100191+310

3B    Zádrapa   C508


Prozodie

ATJ100275+223

B    Třísková  C508

Minimoduly

ATJ100286

B   Třísková  C508

Praktická čínština IV

ATJ100232

2B     Jian    C243

Klas. čínský jazyk II

ATJ100236 + 189

2B  Maršálek   C243

Moderní čínština II+IV

ATJ500144+146

M    Jian C 243

Četba a překl. mod. textů II

ATJ500149

M   Andrš   M207

PVP 3 Tlumočnický seminář

ATJ500156

M  Hudeček 118K

Moderní wenyan

ATJ500169

B  Hudeček   118K

PVP1 Ideologie a kultura.

ATJ100116+305

B   Lomová   118K

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15
18.20
-19.05

Praktická čínština II

ATJ100230

1B  Jian  C243

Úvod do metodiky oboru

ATJ100176

1B  Valtr   C243

Písmo  II

ATJ100168

1B   Zádrapa  C243

PVP Čínská Nová hudba

ATJ100331+332

B   Chaloupk.   C243

Čín. lit. mezi tradicí a moderností

ATJ500152

M   Lomová   C118

Moderní čínské texty  IV

ATJ100187

3B  Hudeček   C118

PVP1 Věda v mod. Číně

ATJ100301+306

B   Hudeček   C118

Praktická čínština 6, Prakt. čín. III

ATJ100183+126

3B   Jian  M207

Mod. čínské texty II

ATJ100200

2B   Andrš   M207

Vybrané středověké texty

ATJ100330+329

B   Gajdošová M207

Klas. neobor. čínština II

ATJ100317 

Maršálek   M207

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45
15.50
-16.35
16.40
-17.25
17.30
-18.15

Gramatika čín. II

ATJ100228+106, ATJ200046

B   Masárová   C508

Praktická čínština II

ATJ100230

1B    Jian   C508

Klasický čínský jazyk II

ATJ100236+189

2B   Maršálek  C508

PVP3 Četba moder. textů III

ATJ100311

B   Masárová  C508

Moderní čínská literatura

ATJ500167

M   Andrš   C508

Listening and Speaking Thai I

ATJ100220

Pattarawan   C135

Reading and Writing Thai I

ATJ100221

Pattarawan   C135

Moderní čínština II+IV

ATJ500144+146

1M    Jian   C243

Raná Čína v k.-a. perspektivě

ATJ500166

M   Maršálek  M207

Dipl. seminář

ATJ500155

M    Hudeček  118K

9.10
-9.55
10.00
-10.45
10.50
-11.35
11.40
-12.25
12.30
-13.15
13.20
-14.05
14.10
-14.55
15.00
-15.45

Praktická čínština IV

ATJ100232

2B   Jian   C243

Praktická čínština 6, Prakt čín. III

ATJ100183+126

3B   Jian  C243

Překladatelská propedeutika II

ATJ100193

3B    Andrš   C243

Dějiny Číny II

ATJ100195

B   Maršálek   C506

Mod. čínština pro neob. studenty II

ATJ100313

Andrš   C506

Podtržené konce kódů: tento kód zajišťuje výuku variantních kódů a je rozvržen v SISu.

Kurzy čínštiny pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky. Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu. Kurzy otevírané v ak. roce 2021/22:

 

Středa 17.30-19.05

Klas. neobor. čínština II

ATJ100317 

Maršálek        M207

 

Pátek 14:10-15:45

Mod. čínština pro neob. studenty II

ATJ100313

Andrš     C506

 

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na Katedře sinologie pro studenty UK

Na Katedře sinologie FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK otevírají kurzy thajštiny Listening and Speaking Thai I a Reading and Writing Thai I. Jedná se o začátečnické či mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tento jazyk mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

 

Úvod > Studium > Rozvrh