Rozvrh

Rozvrh oboru sinologie

Letní semestr 2022/23

Poslední aktualizace 26.1.2023 13.00

Ke stažení

Rozvrh je předběžný, dojde ještě k úpravám vyučujících. Proto je zatím dostupná jen forma tabulky ve Wordu.


Převodní tabulka místností:

103/C = 135/C

423/C = 508/C

425/C = 506/C

427/C = 504/C

208/C = M207

118/C = 117

243/C = C239B

Kurzy čínštiny pro studenty UK

Vzhledem ke kapacitním omezením neumožňujeme zápis studentů jiných oborů do základních jazykových kurzů pro naše studenty. Pro neoborové studenty nabízíme méně intenzivní kurzy ve dvou- až čtyřletých cyklech a otevřené přednášky. Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tyto jazyky mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu. Kurzy otevírané v ak. roce 2021/22:

 

Úterý 15.50-17.25

Klas. neobor. čínština III

ATJ100318

Maršálek   C508

 

Čtvrtek 15:50-17.25

Mod. čínština pro neob. studenty III

ATJ100314

Andrš    C508

 

Kurzy jazyků a reálií Jihovýchodní Asie na Katedře sinologie pro studenty UK

Na Katedře sinologie FF UK ve spolupráci s Institutem pro studium strategických regionů UK otevírají kurzy thajštiny Listening and Speaking Thai I a Reading and Writing Thai I. Jedná se o začátečnické či mírně pokročilé navazující kurzy, jejichž cílem je seznámit studenty se základními gramatickými jevy, mluveným jazykem a písmem. Důležitou součástí kurzu bude i představení kulturních a historických reálií příslušných zemí a zvyklostí, jež se odrážejí v komunikaci s místními. Kurzy jsou otevřené studentům všech fakult UK jako volitelné předměty ohodnocené kredity.  Přednostní právo zápisu mají studenti, kteří tento jazyk mají jako povinně volitelné ve svém studijním plánu.

Více…

 

Úvod > Studium > Rozvrh