Historie

Počátky studia sinologie na FF UK sahají do konce 19. století, kdy zde působil orientalista Rudolf Dvořák (1860–1920), který vedle dalších oborů také vynikl jako sinolog. Jako samostatný obor se sinologie etablovala až po 2. světové válce (1945). V 60. letech se přední představitelé pražské sinologie prosadili mezinárodně a se jménem Jaroslava Průška (1906–1980) je spojen vznik specifické Pražské školy, která metodologicky obohatila zejména studium moderní čínské literatury a kultury v perspektivě transformace bohaté východoasijské kulturní tradice po setkání se Západem.

Po normalizační stagnaci nastal nový rozvoj sinologie po roce 1989 v rámci Ústavu Dálného východu, který vznikl v roce 1993 z původního oddělení Dálného východu Katedry věd o zemích Asie a Afriky. Od konce 90. let se magisterské a později dělené bakalářské a navazující magisterské studium otevírá každý rok. Všichni současní členové Katedry sinologie začali na FF UK pracovat až po roce 1989, řada našich absolventů vede sinologické obory na dalších univerzitách a výzkumných institucích v ČR a na Slovensku.

Dnešní katedra sinologie vznikla z Ústavu Dálného východu v roce 2019 po oddělení dalších východoasijských oborů.

Odkazy

Filipský, Jan a kol. (1999). Kdo byl kdo: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, ISBN 80-85983-59-1.

Gálik, Marián (2010). „Preliminary Remarks on Prague School of Sinology I„, Asian and African Studies 19 (2): 197-219.

——- (2011). „Preliminary Remarks on Prague School of Sinology II„, Asian and African Studies 20 (1): 95-113.

Pucek, Vladimír (2015). Dějiny koreanistikyPraha: Seminář koreanistiky, Ústav Dálného východu. ISBN 80-260-7880-7.

Strašáková, Mária (2014). „Vietnamistika v Čechách aneb vietnamské vábení„. Přednáška z cyklu Přednášky z University Karlovy, 13.1.2014.

Úvod > KSI > Historie