Jakub Maršálek

doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.

Adresa

Katedra sinologie
Celetná 22
Místnost č. 239f

Rozvrh

Publikace

 • Maršálek J.: K obchodu na čínském severozápadě v neolitu a době bronzové. In Šašková K.: Orientalia Antiqua Nova XXII. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. • p. 45-64. ISBN 978-80-261-1110-8.
 • Maršálek J.: Odkudpak ty mušle jsou? K původu mušlí kauri v Číně ve 3.-1. tis. př. n. l. In Pecha L.: Od stability ke změně: kulturní vývoj na území Asie a Afriky. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. • p. 153-174. ISBN 978-80-261-0694-4.
 • Maršálek J.: Voda a strava: rozličné příčiny neolitických migrací z oblasti Centrální planiny. In Pecha L.: Orientalia antiqua nova XX. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. • p. 107-128. ISBN 978-80-261-0967-9.
 • Maršálek J.: Civilisations: Collapse and Regeneration. Praha, Academia, 2019, s. • p. 213-244. ISBN 978-80-200-2907-2.
 • Maršálek J.: Regionální směna, dálkový obchod a místní imitace: pohřebiště Liuwan v kontextu kulturní proměny na severozápadě Číny od neolitu po dobu bronzovou (kol. 2000 př. n. l.). Acta Musei nationalis Pragae - Historia, 2018, č. • no. 72, s. • p. 13-28. ISSN 2570-6845.
 • Maršálek J.: Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. • p. 46-68. ISBN 978-80-261-0744-6.
 • Maršálek J.: Prvé čínske mestá. Historická Revue, 2017, č. • no. 28, s. • p. 67-72. ISSN 1335-6550.
 • Maršálek J.: Proso, pastevectví a dvojuché nádoby: šíření tibetobarmských jazyků ve světle archeologie. Praha, Togga, 2015. 233 s. • p. ISBN 978-80-7308-685-5.
 • Maršálek J.: "Hlasování nohama" a jeden z kořenů ideologie dobré vlády a péče o lid ve starověké Číně. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 11-21. ISSN 0567-8269.
 • Maršálek J.: Nástin vývoje pohřebních zvyklostí v pravěké a starověké Číně. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Orientalia Pragensia, 2011, č. • no. 2, s. • p. 11-31. ISSN 0474-6635.
 • Bárta M., Kovář M., Svoboda J., Turek J., Danielisová A., Militký J., Neustupný E., Charvát P., Janák J., Maršálek J., Musil J., Lutovský M., Čornej P., Křížová M.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011. 814 s. • p. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Maršálek J.: Dvojice obřadních bronzových a keramických nádob v hrobech kultury Erlitou. In Pecha L.: Orientalia antiqua nova XI. Plzeň, Západočeská univerzita, 2011, s. • p. 79-89. ISBN 978-80-261-0037-9.
 • Antalík D., Boušek D., Čech P., Glomb V., Landgráfová R., Maršálek J., Sládek P., Starý J., Strnad J., Vítek T.: Zákon a právo v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010. 352 s. • p. ISBN 978-80-87054-24-6.
 • Čech P., Glomb V., Janák J., Maršálek J., Sládek P., Starý J., Vítek T.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010. 232 s. • p. ISBN 978-80-87054-26-0.
Úvod > Lidé > Interní vyučující > Jakub Maršálek