Závěrečné zkoušky a kolokvia

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

 Sledujte změny v důsledku epidemie koronaviru  Vyžadujeme splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává především elektronicky do SISu a dále v jednom pomocném výtisku, který může být vytištěn oboustranně a svázán pouze kroužkovou vazbou (viz Pokyny k závěrečným kvalifikačním pracem).

Zároveň s přihláškou ke státní zkoušce student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností a oznámí její výsledek emailem sekretářce ústavu. Studenti nemohou počítat s vyřešením problémů oznámených po tomto datu! Pro podzimní termín státních zkoušek je nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června, vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů katedry.

Podmínky a seznamy otázek

Průběh SZZK bakalářského studia a seznam otázek, vzorový text ke zkoušce z moderního jazyka

Požadavky na závěrečné práce

Pokyny pro úpravu sinologických písemných prací

Nejbližší termíny zkoušek

 

 • červnový termín státnic

 

Po dohodě se studenty vypisujeme pouze jeden termín SZZK před prázdninami.

 

 • Obhajoba a státní závěrečná zkouška

Termín: 25. 6. 2021

Závazná přihláška                        11. 5. 2021

Kontrola plnění povinností         2. 6. 2021

 

 • zářijový termín státnic

 

 • Obhajoba a státní závěrečná zkouška

Podle harmonogramu šk. roku mezi 1. 9. 2021 až 8. 9. 2021 (přesné datum bude vypsáno)

Závazná přihláška                         13. 7. 2021

Kontrola plnění povinností          13. 8. 2021

Kolokvia závěrečných prací

Zájemci se hlásí mailem prof. Lomové. Uveďte jméno, název závěrečné práce a jméno vedoucího (v kopii vedoucímu práce, který potvrdí, že práce je před dokončením).

 

 • červnový termín kolokvia

 

 • Kolokvium bakalářských prací I

Termín: 15. 6. 2021 od 9:00

Přihlášky do 15. dubna

 

 • zářijový termín kolokvia

 

 • Kolokvium bakalářských prací II

Přesné datum bude vypsáno.

Přihláška ke kolokviu: 5 dní před termínem

 

Rozpis státnic podzim 2021

6.- 8. 9. Bc. a Mgr.

místnosti P310 a P409 (hl. b.)

 

 1. 9.
Obhajoba

30 minut

Příprava od

50 minut

Zkouška

70 minut

student Části zkoušky

 

9:00-9:30 10:10 11:00-12:10 Dřízhalová Mod. a klas.  čínština  25‘

Dějiny 15‘

Literatura 15‘

Teorie čín. jaz.

15‘

oběd
9:30-10:00 12:10 13:00-14:10 Hartmann
10:00-10:30 13:20 14:10-15:20 Kůželová
10:30-11:00 14:30 15:20-16:30 Leuchter

 

 1. 9.
Obhajoba

30 minut

Příprava

50 minut

Zkouška

70 minut

student Části zkoušky

 

9:00-9:30 10:10 11:00-12:10 Táborský  

Mod. a klas.  čínština  25‘

Dějiny 15‘

Literatura 15‘

Teorie čín. jaz.

15‘

oběd
9:30-10:00 12:10 13:00-14:10 Tichá
10:00-10:30 13:20 14:10-15:20 Tischler
10:30-11:00 14:30 15:20-16:30 Tuzarová

 

 

 1. 9.
Obhajoba

30 minut

Příprava

50 minut

Zkouška

70 minut

student Části zkoušky

 

————— 9:00 9:50-11:00 Suk
9:00-9:30 10:10 11:00-12:10 Vlček
oběd
13:00-13:30 9:00 13:30-15:00 Klusáčková

 

Bc. všichni stejná zkouška

Obhajoba    30´

příprava na zkoušku 50‘

 

moderní + klasický jazyk    25´

dějiny    15´

literatura 15‘

teorie jazyka 15‘

 

 

Mgr. – Klusáčková:

SZ1.  Obhajoba diplomové práce

SZ2.  a) Písemný překlad neadaptovaného moderního textu; hodnocen komisionálně v rámci ústní zkoušky

 1. b) Odborný pohovor v moderní čínštině;

c)Student si volí ze dvou tematických okruhů:

VERZE 1) Lingvistika čínštiny;

VERZE 2) Tradice a modernita ve 20. století.

 1. d) diskuse o tématu z jednoho zvoleného modulu:

VERZE 1) Čínský jazyk a literatura

VERZE 2) Dějiny a kultura Číny

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky a kolokvia