Závěrečné zkoušky a kolokvia

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

 Sledujte změny v důsledku epidemie koronaviru  Vyžadujeme splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává především elektronicky do SISu a dále v jednom pomocném výtisku, který může být vytištěn oboustranně a svázán pouze kroužkovou vazbou (viz Pokyny k závěrečným kvalifikačním pracem).

Zároveň s přihláškou ke státní zkoušce student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností a oznámí její výsledek emailem sekretářce ústavu. Studenti nemohou počítat s vyřešením problémů oznámených po tomto datu! Pro podzimní termín státních zkoušek je nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června, vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů katedry.

Podmínky a seznamy otázek

Průběh SZZK bakalářského studia a seznam otázek, vzorový text ke zkoušce z moderního jazyka

Požadavky na závěrečné práce

Pokyny pro úpravu sinologických písemných prací

Nejbližší termíny zkoušek

Červnový termín státnic

Po dohodě se studenty vypisujeme pouze jeden termín SZZK před prázdninami.
Obhajoba a státní závěrečná zkouška
Termín: 14. 6. 2022
Závazná přihláška: 10. 5. 2022
Odevzdání práce: 14.5.2022
Kontrola plnění povinností: 1. 6. 2022

Zářijový termín státnic

Obhajoba a státní závěrečná zkouška
Termín: 1. 9. 2022 až 7. 9. 2022 (bude upřesněno)
Závazná přihláška: 12. 7. 2022 (interní kontrola povinností 30.6.2022)
Odevzdání práce: 30.6.2022
Kontrola plnění povinností: 12. 8. 2022

Kolokvia závěrečných prací

Zájemci se hlásí mailem prof. Lomové. Uveďte jméno, název závěrečné práce a jméno vedoucího (v kopii vedoucímu práce, který potvrdí, že práce je před dokončením).

Červnový termín kolokvia

Termín: 17. 6. 2022 předběžně od 9:30
Přihláška ke kolokviu: 5 dní před termínem

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky a kolokvia