Závěrečné práce, zkoušky a kolokvia

Požadavky na závěrečné práce

Pokyny pro vypracování zavěrečných prací

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

Splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou vyžadujeme v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy.

Nejpozději s přihláškou ke státní zkoušce v SISu student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností tamtéž a oznámí její výsledek emailem sekretářce katedry. Studenti nemohou automaticky počítat s vyřešením problémů, které oznámí po tomto termínu! Vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů katedry je pro podzimní termín státních zkoušek nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června.

Práce se odevzdává elektronicky do SISu a v jednom pomocném výtisku, který může být vytištěn oboustranně a svázán pouze kroužkovou vazbou (viz Pokyny k závěrečným kvalifikačním pracem). V případě zájmu bude tento výtisk studentům po obhajobě vrácen.

V letním semestru Katedra sinologie zpravidla vyhlašuje jen jeden termín v červnu. Pokud z důvodů hodných zvláštního zřetele potřebujete ukončit studium dříve, požádejte o vyhlášení květnového zkouškového termínu vedoucího katedry, nejlépe na začátku daného letního semestru.

Podmínky a seznamy otázek

Průběh SZZK bakalářského studia a seznam otázek, vzorový text ke zkoušce z moderního jazyka

Nejbližší termíny zkoušek

 

zimní termín SZZ (22. 1. – 9. 2. 2024) :

kolokvium závěrečných prací: 24. 11. 2023

splnění studijních povinností: do 10. 1. 2024

kontrola studijních povinností: 10. 1. 2024

vložení definitivní verze závěrečné práce do SIS: do 18. 12. 2023

Do 8. 12. 2023: Udělejte si kontrolu před státnicí a ujistěte se, že víte o všech případných komplikacích, o kontrole informujte paní sekretářku Jirkovou.————————————————————————————————————————————

jarní termín SZZ (10. – 21. 6. 2024):

kolokvium závěrečných prací: 12. 4. 2024

splnění studijních povinností: 29. 5. 2024

kontrola studijních povinností – 29. 5. 2024

vložení definitivní verze závěrečné práce do SIS:    10. 5. 2024

Do 10. 5. 2023:  Udělejte si kontrolu před státnicí a ujistěte se, že víte o všech případných komplikacích, o kontrole informujte paní sekretářku Jirkovou.


————————————————————————————————————————————

podzimní termín SZZ (2. – 13. 9. 2024):

kolokvium závěrečných prací: 28. 5. 2024

splnění studijních povinností u vyučujících KSI: do 30. 6. 2024

kontrola studijních povinností – 13. 8. 2024

vložení definitivní verze závěrečné práce do SIS: 30. 6. 2024

Do 30. 6. 2024: Udělejte si kontrolu před státnicí a ujistěte se, že víte o všech případných komplikacích, o kontrole informujte paní sekretářku Jirkovou.

Kolokvia závěrečných prací

Zájemci se hlásí emailem dr. Masárové. Uveďte jméno, název závěrečné práce a jméno vedoucího (v kopii vedoucímu práce, který potvrdí, že práce je před dokončením).

Nejbližší termín:

Pátek dne 28. 5. 2024, 10:30 hodin, místnost 117

Kolokvium 28. 5. 2024 harmonogram

 

Úvod > Studium > Závěrečné práce, zkoušky a kolokvia