Závěrečné zkoušky

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

 Sledujte změny v důsledku epidemie koronaviru 

Vyžadujeme splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává především elektronicky do SISu a dále v jednom pomocném výtisku, který může být vytištěn oboustranně a svázán pouze kroužkovou vazbou (viz Pokyny k závěrečným kvalifikačním pracem).

Zároveň s přihláškou ke státní zkoušce student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností a oznámí její výsledek emailem sekretářce ústavu. Studenti nemohou počítat s vyřešením problémů oznámených po tomto datu! Pro podzimní termín státních zkoušek je nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června, vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů katedry.

V roce 2019/20 konkrétně platí (*tento termín nemusí být vypsán):

Termín státní zkoušky (obhajoby) Termín přihlášky
(interní kontrola
stud. povinností)
Uzavření indexu Odevzdání práce do SISu (výtisk může být podán později)
27.1. – 31.1.2020 15.12.2019  (Bc)
8.12.2019 (NMgr)
15.1.2020 (Bc)
8.1.2020 (NMgr)
27.12.2018
*18.5. – 29.5.2020 (nekoná se) 14.4.2020 7.5.2020 18.4.2020
8.6. – 19.6.2019 7.5.2020 27.5.2020  8.6.2020 
1.9. – 9.9.2020 9.7.2020
(26.6.2020)
14.8. (Bc)
19.8. (NMgr)
 31.7.2020 

Podmínky a seznamy otázek

Průběh SZZK bakalářského studia a seznam otázek, vzorový text ke zkoušce z moderního jazyka

Požadavky na závěrečné práce

Pokyny pro úpravu sinologických písemných prací

Nejbližší termíny zkoušek

  •  19.6.2020 

Kolokvia závěrečných prací

Další kolokvium bude  24.6.2020 v 10:00 . Zájemci se hlásí prof. Lomové.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky