Závěrečné zkoušky a kolokvia

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

 Sledujte změny v důsledku epidemie koronaviru  Vyžadujeme splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává především elektronicky do SISu a dále v jednom pomocném výtisku, který může být vytištěn oboustranně a svázán pouze kroužkovou vazbou (viz Pokyny k závěrečným kvalifikačním pracem).

Zároveň s přihláškou ke státní zkoušce student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností a oznámí její výsledek emailem sekretářce ústavu. Studenti nemohou počítat s vyřešením problémů oznámených po tomto datu! Pro podzimní termín státních zkoušek je nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června, vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů katedry.

Podmínky a seznamy otázek

Průběh SZZK bakalářského studia a seznam otázek, vzorový text ke zkoušce z moderního jazyka

Požadavky na závěrečné práce

Pokyny pro úpravu sinologických písemných prací

Nejbližší termíny zkoušek

 

Příhlášky ke státnicím posílejte dr. Šárce Masárové.

 

  • červnový termín státnic

 

Po dohodě se studenty vypisujeme pouze jeden termín SZZK před prázdninami.

 

  • Obhajoba a státní závěrečná zkouška

Termín: 25. 6. 2021

Závazná přihláška                        11. 5. 2021

Kontrola plnění povinností         2. 6. 2021

 

  • zářijový termín státnic

 

  • Obhajoba a státní závěrečná zkouška

Podle harmonogramu šk. roku mezi 1. 9. 2021 až 8. 9. 2021 (přesné datum bude vypsáno)

Závazná přihláška                         13. 7. 2021

Kontrola plnění povinností          13. 8. 2021

Kolokvia závěrečných prací

Zájemci se hlásí prof. Lomové.

 

  • červnový termín kolokvia

 

  • Kolokvium bakalářských prací I

úterý 20. dubna               14:00–18:00

Přihlášky do 15. dubna

 

  • zářijový termín kolokvia

 

  • Kolokvium bakalářských prací II

Během první poloviny června, přesné datum bude vypsáno v návaznosti na termíny přijímacích zkoušek.

Přihláška ke kolokviu: 5 dní před termínem

 

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky a kolokvia