Závěrečné zkoušky a kolokvia

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

 Sledujte změny v důsledku epidemie koronaviru  Vyžadujeme splnění studijních povinností ke státním zkouškám a odevzdání závěrečných prací před obhajobou v přísnějších termínech, než stanovují celofakultní předpisy. Práce se odevzdává především elektronicky do SISu a dále v jednom pomocném výtisku, který může být vytištěn oboustranně a svázán pouze kroužkovou vazbou (viz Pokyny k závěrečným kvalifikačním pracem).

Zároveň s přihláškou ke státní zkoušce student samostatně provede kontrolu splnění všech studijních povinností a oznámí její výsledek emailem sekretářce ústavu. Studenti nemohou počítat s vyřešením problémů oznámených po tomto datu! Pro podzimní termín státních zkoušek je nutné kontrolu provést zároveň s odevzdáním závěrečné práce na konci června, vzhledem k letním dovoleným a zahraničním cestám členů katedry.

Podmínky a seznamy otázek

Průběh SZZK bakalářského studia a seznam otázek, vzorový text ke zkoušce z moderního jazyka

Požadavky na závěrečné práce

Pokyny pro úpravu sinologických písemných prací

Nejbližší termíny zkoušek

Červnový termín státnic

Obhajoba a státní závěrečná zkouška v roce 2023

Únorový termín: 9. a 10. 2. 2023
Závazná přihláška: 7. 12. 2022
Odevzdání práce: 19.1.2023 (lhůta mimořádně zkrácena na 3 týdny před zkouškou)
Kontrola plnění povinností: 11. 1. 2023

Červnový termín: 15. a 16. 6. 2023
Závazná přihláška: 10. 5. 2023
Odevzdání práce: 12. 5. 2023
Kontrola plnění povinností: 31. 5. 2023

Žádáme všechny kolegyně a kolegy, kteří se chystají ke státním zkouškám v červnu 2023, aby si co nejdříve provedli kontrolu plnění studijních povinností.

Katedra sinologie zpravidla vyhlašuje jen jeden termín na konci června. Pokud z důvodů hodných zvláštního zřetele potřebujete ukončit studium dříve (zkouška 29. 5. – 9. 6. 2023, odevzdání práce do 29. 4. 2023, kontrola splnění studijních povinností do 19. 5. 2023), požádejte o vyhlášení tohoto zkouškového termínu včas vedoucího katedry.

Kolokvia závěrečných prací

Zájemci se hlásí mailem dr. Masárové. Uveďte jméno, název závěrečné práce a jméno vedoucího (v kopii vedoucímu práce, který potvrdí, že práce je před dokončením).

Dubnový termín kolokvia

Termín: 25. 4. 2023 od 9:00
Přihláška ke kolokviu: do čtvrtka 20. 4. 2023

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky a kolokvia