Externisté

 
Jméno Obor Specializace, kurzy Kontakt
PhDr. Zlata Černá SIN  Čínské umění a řemesla zlata.cerna@email.cz
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. SIN Taiwanská literatura a kultura dluhosova@orient.cas.cz
Mgr. Jakub Hrubý Ph.D. SIN Dějiny středověké Číny hruby@orient.cas.cz
Mgr. Ing. Jiří Hudeček Ph.D. SIN Dějiny čínské vědy jiri.hudecek@ff.cuni.cz
Mgr. Michaela Pejčochová Ph.D. SIN Dějiny čínského umění misa.pejcochova@yahoo.com
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. SIN Politické dějiny a národnostní politika moderní Číny, ujgurština klimes@orient.cas.cz
PhDr. Hana Třísková, Ph.D. SIN Fonetika a prozódie čínštiny triskova@orient.cas.cz

 

Úvod > Lidé > Externisté