Lukáš Zádrapa

doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

Funkce
  • vedoucí (vedoucí) - Katedra sinologie

 

Životopis

 

Doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (*1980)

Ústav Dálného východu

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

Vyšší zdělání:

1994–1998: gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

1997–1998: kurzy čínštiny při Fakultě managementu VŠE, Jindřichův Hradec

1998–2001: dvouobor lingvistika a fonetika + sinologie (pětiletý magistr) na FF UK v Praze, od r. 2002 jednoobor sinologie

2000–2001: stáž na Nankingské pedagogické univerzitě; vyznamenání vynikající student

2004–2009: postgraduální studium oboru Jazyky zemí Asie a Afrika na FF UK v Praze

2008–2009: stipendium Ťiang Ťing-kuovy nadace na dopsání disertační práce

2009: obhájení disertační práce  Word-class Flexibility in Classical Chinese: Verbal and Adverbial Uses of Nouns

2015: habilitace v oboru Jazyky zemí Asie a Afriky, FF UK

 

Publikace:

Knihy:

Sün-c’. Překlad, komentář, studie. Praha: Academia 2019.

Chan-fej-c’, sv. II. Překlad kapitol XXX–LV s komentářem. Praha: Academia 2013.

Chan-fej-c’. Překlad, komentář, studie. Sv. 1. Praha: Academia 2011.

Word-class Flexibility in Classical Chinese. Verbal and Adverbial Uses of Nouns. Leiden and Boston: Brill 2011.

Čínské písmo. Praha: Academia 2009 (s M. Pejčochovou).

 

Články, kapitoly, akademické překlady, odborné recenze:

Ancient Chinese Sentence Final Particle ěr 爾. Cahiers de Linguistique – Asie Orientale 50.1, 2021, 1–64.

The First Chinese Grammar between the Domestic Tradition and Western Modernity: Neglected Aspects of Mǎ Jiànzhōng’s Prefaces to Mǎshì wéntōng (1898), Archiv Orientální 88.1, 2020, 57–93.

Linguistic affinites of the Yǐnwénzǐ text in light of basic corpus data. In: Wolfang Behr, Rafael Suter and Lisa Indraccolo, edd., The Gongsunlongzi and Other Neglected Texts: Aligning Philosophical and Philological Perspectives, Berlin: De Gruyter, 2020, 347–396.

Rec. G. E. R. Lloyd, Jingyi Jenny Zhao (eds.) (in collaboration with Qiaosheng Dong), Ancient Greece and China Compared, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, xv, 430 pp. EASTM 49, 2019, 128–133.

Phonostatistics of Old Chinese: “Chéngxiàng” and “Fù” chapters of the Xúnzǐ. In: Behr, Wolfgang, and Lisa Indraccolo, eds., Warp, Woof, Wen / Phoneme, Pattern, Pun – Structural Approaches to Early Chinese Texts, Studies in the History of Chinese Texts Series, E.J. Brill: Leiden, (v rec. řízení).

Pojednání o hudbě (komentovaný překlad kapitoly ze spisu Xúnzǐ). Nový Orient 72.4, 2017, s. 64–67.

A Preliminary Study of the Lexical Field norm in Ancient Chinese: Etymology, Word-formation, and Conceptual Metaphor. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 4, 2017, 11–50.

Concessives, Pre-Modern. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Myers, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol. 1, Leiden, Boston: Brill, 2017, 658–665.

Word Classes, Pre-Modern. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Myers, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol. 4, Leiden, Boston: Brill, 2017, 566–576.

Mǎshì wéntōng. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Myers, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol. 2, Leiden, Boston: Brill, 2017, 682–689.

Chinese and Prague Linguistic School. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Mayers , edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden, Boston: Brill, 2017, 447–451.

Word, Wordhood, Pre-Modern. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Myer , edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden, Boston: Brill, 2017, 549–554.

Pokus o kvantitativní jazykovědu klasické čínštiny – základy glottometrie staročínských textů. Nový Orient 71.2, 2016, 44–55.

Lǚshì Chūnqiū: Object Words Denoting Processes. In: Barbara Meisterernst, ed., New Aspects of Classical Chinese Grammar. Asien- und Afrika-Studien der Humboldt Universität, sv. 45, Wiesbaden: Harrassowitz, 2016, 149–174.

Čínský pojem 義 a jeho překlad. Nový Orient 69.3, 2014, 48–55.

A Weapon in the Battle of Definitions: a Special Rhetorical Strategy in Hánfēizǐ. Asiatische Studien/Études asiatiques 68.3, 2014, 969–999.

The Ancient Chinese Language. In: Tim Wright, ed., Oxford Bibliographies in Chinese Studies. New York: Oxford University Press, 2014, cca 75 stran. [http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920082/obo-9780199920082-0108.xml?rskey=83dAXp&result=43#backToTop].

Les a strom ve starověké Číně. Nový Orient 68.2, 2013, 37–44.

Jazyk, písmo a čínská filosofie. Filosofický časopis 62.4, 2014, 583–596.

Co zbylo z polysynteze. Skaličkova typologie čínštiny v 21. století. Nový Orient 67.3, 2012, 49–53.

Není vůle jako vůle – o slovu zhì v klasické čínštině. Nový Orient 66.2, 2011, 44–46.

„Verbal“ Use of „Nouns“ in Shījīng. Archiv orientální 78.4, 2010, 421–451.

Rec. Alleton V., L’écriture chinoise. Paris. Albin Michel, 2008. Studia Orientalia Slovaca VIII/2009.

Hán Yù: Memorandum o Buddhově kosti. Překlad s úvodem a komentářem. Nový Orient 4/2008, 53–56.

Autorské předmluvy k Măshì wéntōngu – komentovaný překlad. Studia Orientalia Slovaca VII/2008,.

Remarks on NADV+(ér)+V Construction in Classical Chinese. Orientalia Pragensia XVI, Acta Universitatis Carolinae Philologica 3, 2007, 81–101.

Mashi wentong: První čínská gramatika v kontextu doby. Studia Orientalia Slovaca V/2006, 195–217.

Rec. Nikitina T. N., Gramatika staročínských textů, Praha: Karolinum 2005. Studia Orientalia Slovaca V/2006, 281–282.

Klasická kniha synovské oddanosti. Uvedení a komentovaný překlad. In: Olga Lomová, Ach běda, přeběda. Praha: DharmaGaia 2005, 255–271.

 

Elektronické publikace:

– úplný lexikální a syntaktický rozbor (a překlad do angličtiny) Klasické knihy synovské oddanosti (Classics of Filial Piety). In: Ch. Harbsmeier a Jiǎng Shàoyú, edd., Thesaurus Linguae Sericae. An Historical and Comparative Encyclopaedia of Chinese Conceptual Schemes. [on-line] Přístupné na http://tls.uni-hd.de.

– lexikální a syntaktický rozbor spisu Xunzi kapitol 1–7. In: Ch. Harbsmeier a Jiǎng Shàoyú, edd., Thesaurus Linguae Sericae. An Historical and Comparative Encyclopaedia of Chinese Conceptual Schemes. [on-line] Přístupné na http://tls.uni-hd.de.

 

Popularizace:

Liou Sia, Prázdné židle. Přeložil Lukáš Zádrapa. Praha: Aula 2018.

Opus magnum čínské historiografie, opus magnum české sinologie. Rec. Olga Lomová a Timoteus Pokora, edd., Kniha vrchních písařů, Praha: Karolinum 2012. Tvar 2/2013, 21.

Sinoromantika je pro autisty. Titulní rozhovor. Tvar 18/2010, 1, 4–5.

Malý průvodce sinologickým slangem. Tvar 18/2010, 7.

Patvar (rubrika). Rec. Fermine M., Konfuciova moudrost. Praha: Portál 2004. Tvar 18/2010, s. 24.

Knížka o čínštině. Rec. Kane D., Knížka o čínštině [původně: The Chinese Language: Its History and Current Usage]. Mirošovice: DesertRose 2009. Tvar 9/2010, 20.

Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Rec. Vochala J., Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. Praha: Academia 2009. Tvar 5/2010, 23.

Zásadní díla klasické čínštiny. Rec. Velké učení – Doktrína středu. Přeložil O. Král. Lásenice: Maxima 2008. Tvar 3/2009, 20.

Co potřebujete vědět o Číně. Rec. Liščák V., Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Libri 2008. Á 48/2008, 25.

Zelené hry v černé Číně. Á 34/2008, 23.

Moderní Čína: co zbylo z Konfucia. MfD 26. 7. 2008, Ā1.

V síti Starého Pekingu. Dějiny a současnost 7/2008, 37–40.

„Mistr pravil“ aneb Konfucius jako logo současné Číny. Revue Prostor 77/2008, 90–94.

Odpověď F. Stočesovi. Tvar 21/2007, 12–13.

Mathesiovské časy jsou u konce. Tvar 15/2007, 6–7.

Nový Peking, nové olympijské hry. Tvar 20/2006, 10.

Výjimka z pravidel čínského myšlení. Rec. Mistr Zhuang. Sebrané spisy. Přeložil O. Král. Maxima 2006. Tvar 19/2006, 22.

Anne Cheng: Dějiny čínské filozofie. Rec. Cheng A., Dějiny čínské filozofie. Praha: DharmaGaia 2006. Tvar 12/2006, 22.

Čínská filozofie bez předsudků. Rec. Král O., Čínská filozofie: Pohled z dějin. Lásenice: Maxima 2005. Tvar 11/2005, 21.

Okouzlen starou Čínou.  Rec. Stočes F., Písně a verše staré Číny. Praha: MF 2004. Tvar 1/2005, 22.

 

Pedagogické působení:

od školního roku 2004/2005 asistent, od r. 2009 odborný asistent, od r. 2016 docent Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

předměty zajišťované od r. 2004:

Bc.: Úvod do fonetiky, Písmo, Gramatika čínštiny, Teoretická gramatika čínštiny, Klasický jazyk I, Klasický jazyk II, Klasická čínština pro nesinology, Praktický jazyk I, Jazykové rozbory, Historická a nářeční fonologie čínštiny, Dějiny čínského jazyka

Mgr.: Četba klasických textů, Tradiční čínská filologie, Kapitoly z jazykovědy klasické čínštiny, Kapitoly z jazykovědy moderní čínštiny, Klasické texty jazykovědného zaměření, Moderní texty jazykovědného zaměření, Texty se smíšenými stylovými rejstříky, Pokročilá gramatika čínštiny, Klasické texty a wenyan

 

Přednášky, konference:

26. září 2019, přednášky k čínskému písmu a čínskému jazyku na Evropském dni jazyků v kampusu Hybernská

14.–15. prosince 2018: „Against Maltreatment of Fuction Words in Classical Chinese as membra disiecta“, International Symposium on the Teaching of Classical Chinese, Universität Bonn

26. září 2008, přednáška k čínskému jazyku na Evropském dni jazyků v kampusu Hybernská

23.–24. listopadu 2018: „Kvantitativní fonologie staré čínštiny na základě rozboru kapitol Chéngxiàng a Fù knihy Xúnzǐ“, 12. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF UK a CCK-ISC, Praha

12.–14. dubna 2018: „A Formal Analysis of the ‘Fù’ and ‘Chéngxiàng’ Chapters of the Xúnzǐ: Phonostatistics of Old Chinese“, příspěvěk na konferenci Warp, Woof, Wen / Phoneme, Pattern, Pun – Structural Approaches to Early Chinese Texts, Univerzita v Curychu

11. prosince 2017: „Stará čínština jako běžný zástupce sinotibetských jazyků: rekonstrukce staročínské morfologie“, přednáška pro Jazykovědné sdružení při Univerzitě v Hradci Králové

23. listopadu 2017: „Between Meaning and Form: Selected Challenges in the Translation of the Xúnzǐ”, Univerzita v Curychu, přednáška v předvečer semináře prof. Huttona k překladu spisu Xúnzǐ

25.–26. listopadu 2016: „Využití kvantitativních metod při zkoumání staročínských textů“, 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF MÚ, Brno

15.–16. září 2016: „Terminological Foundations of Ancient Chinese Legalism: Quantitative and Etymological Perspectives“, příspěvek v rámci dílny na čínský legismus, pořádané Právnickou fakultou Jagellonské univerzity v Krakově

22.–27. srpna 2016: „Structural Peculiarities of Old and Modern Chinese I–VI“, šestidílná dílna v rámci (mezinárodní) 10. Letní školy jazykovědy, pořádaná ÚČJTK FF UK v Litomyšli

27.–28. listopadu 2015: „Tmavý kout mluvnice klasické čínštiny – větná částice ěr 爾“, 9. výroční česko-slovenská sinologická konference, OÚ AV ČR

7. listopadu 2014: „Definice klíčových pojmů jako diskurzivní artistika: Hánfēizǐ 20.1–20.6“, 8. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF UP, Olomouc

29. srpna 2014: „Linguistic Affinities of the Yinwenzi Text in the Light of Basic Corpus Data“, konference The Gongsunlongzi and Other Neglected Texts: Aligning the Philosophical and Philological Perspectives, 27. – 29. srpna 2014, Universität in Zürich (CH)

6. září 2013: „Public Enemy and Battle of Definitions – Legalists and the Art of Rhetoric“, konference Masters of Disguise? Conceptions and Misconceptions of „Rhetoric“ in Ancient China, Universität in Zürich, Oechslin Bibliothek, Einsiedeln (CH)

29. dubna – 3. května 2013: jeden ze tří přednášejících na jarní škole čínské lingvistiky pořádané EACL (European Association of Chinese Linguistics) a CCK-ISC, 4×2 hod. „Classical Chinese between Lexicon and Syntax“

19. února 2013: „Slovní druhy v klasické čínštině“, přednáška v rámci lingvistických kolokvií, FF UK v Praze

10. listopadu 2012: „Konfucius strunil a pěl v síni – výběr nejlepších slovnědruhových přechodů v Letopisech pana Lü“, 6. výroční česko-slovenská konference, ÚDLV FFUK a ISC-CCK, Praha

5. listopadu 2011: „Pojem normy ve starověké Číně a jeho proměny“, 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF MÚ, Brno

14. září 2011: „Less Regular Uses of Nouns in Shījīng“, 7th conference of EACL (European Association of Chinese Linguistics), Benátky, Università Ca’ Foscari

11. března 2011: „Encyklopedická sémantika slovnědruhové konverze v klasické čínštině“, Orientalia antiqua nova, Ústav antropologických a historických studií, ZČÚ v Plzni

2. listopadu 2010: „Slovnědruhová pružnost v klasické čínštině: případ dějového užití „podstatných jmen““, mezioborová přednáška na FF UK

27. listopadu 2008: „Význam rekonstrukcí staročínské morfologie s ohledem na slovní druhy v klasické čínštině. Pokračující kontroverze“, 2. výroční česko-slovenská konference, ÚDLV FFUK, OÚ AV ČR a ISC-CCK, Praha

30. ledna 2008: „Čínské písmo“, přednáška pro Lidovou univerzitu Městské knihovny v Praze

23. ledna 2008: „Čínský jazyk“, přednáška pro Lidovou univerzitu Městské knihovny v Praze

listopad 2007: „Pandořina skříňka stále otevřena: slovní druhy v klasické čínštině“, 1. výroční česko-slovenská konference, ÚDLV FFUK a ISC-CCK, Praha

květen 2005: „Teaching Classical Chinese at Prague University“, konference Classical Chinese and Teaching Classical Chinese, Paris VI, EHESS

 

Projekty:

od r. 2018: KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě)

od r. 2017: PROGRES (program UK) – Krize racionality a moderní myšlení (Q14)

2005–2011: výzkumný záměr MSM 0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

2010–2017: spolupráce na Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden: Brill

od r. 2001: příležitostná spolupráce na elektronické databázi Thesaurus Linguae Sericae. An Historical and Comparative Encyclopaedia of Chinese Conceptual Schemes (ed. Ch. Harbsmeier, Universitet i Oslo). [hxwd.org]

 

Administrativní funkce, členství v organizacích a redakčních radách:

2020–: ředitel Katedry sinologie, FF UK v Praze

2020–: člen AS FF UK

2020–: člen Komise pro vědu AS FF UK

2020–: člen předsednictva Evropské asociace čínských studií (EACS)

2016–: člen ediční rady řady Orient nakladatelství Academia

2016–: člen oborové rady doktorského programu Jazyky zemí Asie a Afriky

2014–: člen redakční rady časopisu Nový Orient (OÚ AV ČR)

2014–2016: člen stipendijní komise FF UK v Praze

2008–2014: člen hospodářské komise FF UK v Praze

2011–2014: ředitel Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

Úvod > Lidé > Interní vyučující > Lukáš Zádrapa