Lukáš Zádrapa

doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

Funkce
  • vedoucí (vedoucí) - Katedra sinologie

Životopis

Doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (*1980)

Ústav Dálného východu

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

Vyšší vzdělání:

1996–1998: kurzy čínštiny při Fakultě managementu VŠE, Jindřichův Hradec

1998–2001: dvouobor lingvistika a fonetika + sinologie (pětiletý magistr) na FF UK v Praze

2000–2001: stáž na Nankingské pedagogické univerzitě

2003: obhajoba postupové práce Analýza vybraných mluvnických jevů v Klasické knize synovské oddanosti

2004: státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce Teoretický podklad pro sestavení slovníku minimální slovní zásoby k četbě klasických čínských textů

2004–2009: postgraduální studium oboru Jazyky zemí Asie a Afrika na FF UK v Praze

2008–2009: stipendium Ťiang Ťing-kuovy nadace na dopsání disertační práce

2009: obhájení disertační práce Word-class Flexibility in Classical Chinese: Verbal and Adverbial Uses of Nouns

2015: habilitace v oboru Jazyky zemí Asie a Afriky, FF UK

 

Výběr z publikací:

Knihy:

Chan-fej-c’, sv. II. Překlad kapitol XXX–LV s komentářem. Praha: Academia 2013.

Chan-fej-c’. Překlad, komentář, studie. Sv. 1. Praha: Academia 2011.

Word-class Flexibility in Classical Chinese. Verbal and Adverbial Uses of Nouns. Leiden and Boston: Brill 2011.

(s M. Pejčochovou) Čínské písmo. Praha: Academia 2009.

 

Články, kapitoly v monografiích, odborné recenze:

Concessives, Pre-Modern. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Mayers, edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol. 1, Leiden, Boston: Brill, 2017, 658–665.

Word Classes, Pre-Modern. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Mayers , edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol.4, Leiden, Boston: Brill, 2017, 566–576.

Mǎshì wéntōng. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Mayers , edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, vol. 2, Leiden, Boston: Brill, 2017, 682–689.

Chinese and Prague Linguistic School.  In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Mayers , edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden, Boston: Brill, 2017, 447–451.

Word, Wordhood, Pre-Modern. In: R.P.E. Sybesma, W. Behr, Gu Yueguo, Z.J. Handel, C.T.J. Huang, James Mayers , edd., Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Leiden, Boston: Brill, 2017, 549–554.

Pokus o kvantitativní jazykovědu klasické čínštiny – základy glottometrie staročínských textů. Nový Orient 71.2, 2016, 44–55.

Lǚshì Chūnqiū: Object Words Denoting Processes. In: Barbara Meisterernst, ed., New Aspects of Classical Chinese Grammar. Asien- und Afrika-Studien der Humboldt Universität, sv. 45, Wiesbaden: Harrassowitz, 2016, 149–174.

Čínský pojem 義 a jeho překlad. Nový Orient 69.3, 2014, 48–55.

A Weapon in the Battle of Definitions: a Special Rhetorical Strategy in Hánfēizǐ. Asiatische Studien/Études asiatiques 68.3, 2014.

The Ancient Chinese Language. In: Tim Wright, ed., Oxford Bibliographies in Chinese Studies. New York: Oxford University Press, 2014, cca 75 stran. [http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920082/obo-9780199920082-0108.xml?rskey=83dAXp&result=43#backToTop].

Les a strom ve starověké Číně. Nový Orient 68.2, 2013, 37–44.

Jazyk, písmo a čínská filosofie. Filosofický časopis 62.4, 2014, 583–596.

Co zbylo z polysynteze. Skaličkova typologie čínštiny v 21. století. Nový Orient 67.3, 2012, 49–53.

Není vůle jako vůle – o slovu zhì v klasické čínštině. Nový Orient 66.2, 2011, 44–46.

„Verbal“ Use of „Nouns“ in Shījīng.” Archiv orientální 78.4, 2010, 421–451.

 

Pedagogické působení:

od školního roku 2004/2005 asistent, od r. 2009 odborný asistent Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

předměty zajišťované od r. 2004:

Bc.: Úvod do fonetiky, Písmo, Gramatika čínštiny, Teoretická gramatika čínštiny, Klasický jazyk I, Klasický jazyk II, Klasická čínština pro nesinology, Praktický jazyk I, Jazykové rozbory

Mgr.: Četba klasických textů, Tradiční čínská filologie, Kapitoly z jazykovědy klasické čínštiny (přednáška + seminář), Klasické texty jazykovědného zaměření, Moderní texty jazykovědného zaměření, Texty se smíšenými stylovými rejstříky

 

Přednášky, konference (posledních 5 let):

25.–26. listopadu 2016: „Využití kvantitativních metod při zkoumání staročínských textů“, 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF MÚ, Brno

15.–16. září 2016: „Terminological Foundations of Ancient Chinese Legalism: Quantitative and Etymological Perspectives“, příspěvek v rámci dílny na čínský legismus, pořádané Právnickou fakultou Jagellonské univerzity v Krakově

22.–27. srpna 2016: „Structural Peculiarities of Old and Modern Chinese I–VI“, šestidílná dílna v rámci (mezinárodní) 10. Letní školy jazykovědy, pořádaná ÚČJTK FF UK v Litomyšli

27. – 28. listopadu 2015: „Tmavý kout mluvnice klasické čínštiny – větná částice ěr 爾“, 9. výroční česko-slovenská sinologická konference, OÚ AV ČR

7. listopadu 2014: „Definice klíčových pojmů jako diskurzivní artistika: Hánfēizǐ 20.1–20.6“, 8. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF UP, Olomouc

29. srpna 2014: „Linguistic Affinities of the Yinwenzi Text in the Light of Basic Corpus Data“, konference The Gongsunlongzi and Other Neglected Texts: Aligning the Philosophical and Philological Perspectives, 27. – 29. srpna 2014, Universität in Zürich (CH)

6. září 2013: „Public Enemy and Battle of Definitions – Legalists and the Art of Rhetoric“, konference Masters of Disguise? Conceptions and Misconceptions of „Rhetoric“ in Ancient China, Universität in Zürich, Oechslin Bibliothek, Einsiedeln (CH)

29. dubna – 3. května 2013: jeden ze tří přednášejících na jarní škole čínské lingvistiky pořádané EACL (European Association of Chinese Linguistics) a CCK-ISC, 4×2 hod. „Classical Chinese between Lexicon and Syntax“

19. února 2013: „Slovní druhy v klasické čínštině“, přednáška v rámci lingvistických kolokvií, FF UK v Praze

10. listopadu 2012: „Konfucius strunil a pěl v síni – výběr nejlepších slovnědruhových přechodů v Letopisech pana Lü“, 6. výroční česko-slovenská konference, ÚDLV FFUK a ISC-CCK, Praha

5. listopadu 2011: „Pojem normy ve starověké Číně a jeho proměny“, 5. výroční česko-slovenská konference, FF MÚ, Brno

 

Administrativní funkce, členství v organizacích a redakčních radách:

2008–2014: člen hospodářské komise FF UK v Praze

2011–2014: ředitel Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

2011–: člen European Association of Chinese Linguistics

2014–2016: člen stipendijní komise FF UK v Praze

2014–: člen redakční rady časopisu Nový Orient (OÚ AV ČR)

2016–: člen ediční rady edice Orient nakladatelství Academia

Úvod > Lidé > Interní vyučující > Lukáš Zádrapa