Knihovna

Knihovna Dálného východu

Adresa: Katedra sinologie, Celetná 20, místnost 239D (tj. 241 podle starého číslování; vchází se přes místnost 239) napravo od výtahu, 116 42 Praha 1
Telefon: 221 619 708, 604 722 806
E-mail: libudlv@ff.cuni.cz
Knihovnice: Mgr. Katarína Feriančíková

UPOZORNĚNÍ

V červenci a srpnu 2024 bude knihovna uzavřena, avšak existuje možnost návštěvy dle předchozí dohody přes e-mail libudlv@ff.cuni.cz anebo telefonicky na čísle 604 722 806. Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba

Mimo níže uvedenou dobu půjčuje ve středu v době 14:00 – 16:00 objednané knihy pí. sekretářka Katedry sinologie, Miroslava Jirková. A dále, knihovna bude přístupná i po předchozí domluvě telefonicky anebo e-mailem.

 

Po/Mon 08:45 – 12:45
Út/Tue 08:45 – 12:45
St/Wed 08:45 – 12:45
Čt/Thu 08:45 – 12:45
Pá/Fri 08:45 – 12:45

Knihovní řád


Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK. Přihláška do knihovny vyplňuje elektronicky. K využívání  knihovny je nutné vlastnit průkaz čtenáře. Pokud uživatel ztratí průkaz, zablokuje si ho sám přes WhoIs, návod je zde: https://cuni.cz/UK-5361.html. Čtenáři mohou expirovanou registraci prodloužit samostatně, postup v češtině najdete na webu UKUK na Prodloužení registrace k využívání služeb knihoven UK | Ústřední knihovna Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 23 000, přičemž 13097 připadá na oddělení sinologie, 4678 na oddělení japanologie, 4617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika, audiovizuální dokumenty a disertační práce v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven UK. Mimo to v Archívu UK lze nalézt řadu starších závěrečných prací podaných do roku 2001 včetně. V případě zájmu o tyto starší a další diplomové práce v tištěné podobě napsané do roku 2005 včetně, kontaktujte, prosím, dr. Miladu Sekyrkovou, e-mail milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Seznam nejnovějších přírůstků, které budou postupně zkatalogizovány, je k dispozici v knihovně.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž. Další zdroje se nachází na Portálu elektronických zdrojů UK. Instruktážní video k používání Portálu e-zdrojů UK naleznete zde, Praktický průvodce k EIZ na UK zde. Aktuální semináře k e-zdrojům se nachází zde.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           3,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             50,- Kč/den

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy a vyzvednout až po e-mailové výzvě. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy

Vracení výpůjček

Knihy se vrací do knihovny během otevírací doby anebo do biblioboxu v Celetné 20 v přízemí kdykoliv.

Nové přírůstky

 

TIŠTĚNÉ PUBLIKACE

Leden 2024

Únor 2024

Březen 2024

Duben 2024

 

E-KNIHY

Aesthetic Life : Beauty and Art in Modern Japan

Kanban in 30 days : modern and efficient organization that delivers results

Taiwanese literature as world literature

DALŠÍ E-ZDROJE

 

Elektronické zdroje o východní a jihovýchodní Asii (zatím neuvedené v katalogu UK)

 

Čína do roku 1949

Biographical Dictionary of Occupied China (BDOC) Databázi vytvořil historik David Serfass (Inalco). Momentálně obsahuje sto sedmdesát hesel, avšak je průběžně doplňována, a to i dalšími historiky. Bližší informace týkající se databáze viz blog.

International Dunhuang Programme (IDP)

The Journal of the European Association for Chinese Studies

Zhonghua gu ji ziyuan ku 中华古籍资源库 (Vzácné tisky z Čínské národní knihovny a dalších knihoven) Ke studiu doporučujeme prohlížeč Chrome.

 

Čínská lidová republika

National Social Sciences Database 国家哲学社会科学学术期刊数据库  Jedná se o databázi čínských vědeckých periodik z oblasti filosofie, humanitních a společenských věd.

 

Východní a jihovýchodní Asie

Blog Mezinárodního institutu asijských studií (Leiden)

 

Školení Knihovny FF UK

 

 

 

 

Úvod > Knihovna