Knihovna

Knihovna Dálného východu

Adresa: Celetná 20, místnost 241
Telefon: 221 619 708
E-mail: libudlv@ff.cuni.cz

Výjimečné změny v provozu knihovny 

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu dovolené na celé Katedře sinologie FF UK bude knihovna uzavřena již od 27. července 2020. Původní termín ukončení letní uzavírky zůstává nezměněn, knihovna tedy bude uzavřena do 31. srpna 2020. Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba knihovny od 1. 7. 2020

Pondělí 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Úterý 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Středa 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Čtvrtek 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Pátek 9:30-11:30

 

Upozorňujeme, že fond knihovny je uložen i v místnostech, kde probíhá výuka a není tak možno do nich během dne vstupovat. Knihy je proto nutné předem objednat prostřednictvím elektronického katalogu a vyzvednout až po emailové výzvě.


Výpůjční doba platí od 1. července 2020. Knihy půjčuje knihovnice. Výjimečně může od 10:30 půjčovat i paní sekretářka (zvoňte na sekretariát, místnost 240).

V případě dotazů či problémů volejte, prosím, na telefonní číslo 221 619 708 anebo pište na libudlv@ff.cuni.cz

Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK. Nově se přihláška do knihovny vyplňuje elektronicky. K využívání  knihovny je nutné vlastnit průkaz čtenáře. Pokud uživatel ztratí průkaz, zablokuje si ho sám přes WhoIs, návod je zde: https://cuni.cz/UK-5361.html.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 23 000, přičemž 13097 připadá na oddělení sinologie, 4678 na oddělení japanologie, 4617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika, audiovizuální dokumenty a disertační práce v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven FF UK. Mimo to v Archívu UK lze nalézt řadu starších závěrečných prací podaných do roku 2001 včetně. V případě zájmu o tyto starší a další diplomové práce v tištěné podobě napsané do roku 2005 včetně, kontaktujte, prosím, dr. Miladu Sekyrkovou, e-mail milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž. Další zdroje se nachází na Portálu elektronických zdrojů UK.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           3,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             50,- Kč/den

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy.

Úvod > Knihovna