Knihovna

Knihovna Dálného východu

Adresa: Celetná 20, místnost 241
Telefon: 221 619 708
E-mail: libudlv@ff.cuni.cz

Výjimečné změny v provozu knihovny 

UPOZORNĚNÍ: Od 29. 4. přibližně do konce září 2021 je z důvodu rekonstrukce v Celetné 20 téměř celá knihovna nepřístupná. Nadále jsou přístupné pouze publikace z oblasti tchajwanských studií, ve vietnamštině, nové přírůstky ze všech oborů a průběžně vracené publikace. Všechny publikace sice lze objednávat v Centrálním katalogu UK zde, avšak v případě objednávky nepřístupných publikací budeme individuálně odkazovat čtenáře na jiné knihovny anebo elektronické zdroje. Přístupné knihy budou nachystány k vypůjčení v Knihovně Celetná. O objednávkách připravených k vyzvednutí budou čtenáři informováni e-mailem.

Pro aktuální informace týkající se knihoven FF UK navštivte, prosím, tuto informační stránku a nově i informace ohledně přechodu na nový knihovní systém.

Knihy lze nadále vracet do biblioboxu, dočasně přemístěného do Celetné 13.

Knihovní řád


Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK. Nově se přihláška do knihovny vyplňuje elektronicky. K využívání  knihovny je nutné vlastnit průkaz čtenáře. Pokud uživatel ztratí průkaz, zablokuje si ho sám přes WhoIs, návod je zde: https://cuni.cz/UK-5361.html.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 23 000, přičemž 13097 připadá na oddělení sinologie, 4678 na oddělení japanologie, 4617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika, audiovizuální dokumenty a disertační práce v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven UK. Mimo to v Archívu UK lze nalézt řadu starších závěrečných prací podaných do roku 2001 včetně. V případě zájmu o tyto starší a další diplomové práce v tištěné podobě napsané do roku 2005 včetně, kontaktujte, prosím, dr. Miladu Sekyrkovou, e-mail milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Seznam nejnovějších přírůstků, které budou postupně zkatalogizovány, je k dispozici v knihovně.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž. Další zdroje se nachází na Portálu elektronických zdrojů UK.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           3,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             50,- Kč/den

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy.

Úvod > Knihovna