Knihovna

Knihovna Dálného východu

Celetná 20, místnost 241

Otevírací doba knihovny

V návaznosti na rozhodnutí státních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR) a vedení Univerzity Karlovy je knihovna od 11. 3. 2020 uzavřena. Výpůjčky končící po 11. 3. jsou posunuty. Zároveň se v období od 11. 3. do obnovení provozu knihoven FF UK nenačítají pokuty. Od 20. 4. 2020 Knihovna FF UK zajistila v omezeném režimu objednávání a půjčování knih ze všech knihoven základních součástí FF, včetně Knihovny Dálného východu. Více informací.

Na stránce bit.ly/2x6hRjb jsou uvedené způsoby on-line výuky a elektronické informační zdroje. Pro zpestření si lze prohlédnout zlomek exponátů asijského umění v Národní galerii ČR zde: http://sbirky.ngprague.cz/kolekcia/6

Pondělí 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Úterý 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Středa 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Čtvrtek 9:30 – 12:30 14 – 15:30
Pátek 9:30-11:30

 

Upozorňujeme, že fond knihovny je uložen i v místnostech, kde probíhá výuka a není tak možno do nich během dne vstupovat. Knihy je proto nutné předem objednat prostřednictvím elektronického katalogu a vyzvednout až po emailové výzvě.


Výpůjční doba platí od 23. září 2019. Knihy půjčuje knihovnice. Výjimečně může od 10:30 půjčovat i paní sekretářka (zvoňte na sekretariát, místnost 240).

V případě dotazů či problémů pište na libudlv@ff.cuni.cz

Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK. Nově se přihláška do knihovny vyplňuje elektronicky. K využívání  knihovny je nutné vlastnit průkaz čtenáře. Pokud uživatel ztratí průkaz, zablokuje si ho sám přes WhoIs, návod je zde: https://cuni.cz/UK-5361.html.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 23 000, přičemž 13097 připadá na oddělení sinologie, 4678 na oddělení japanologie, 4617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika, audiovizuální dokumenty a disertační práce v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven FF UK. Mimo to v Archívu UK lze nalézt řadu starších závěrečných prací podaných do roku 2001 včetně. V případě zájmu o tyto starší diplomové práce kontaktujte, prosím, dr. Miladu Sekyrkovou, e-mail milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž. Další zdroje se nachází na Portálu elektronických zdrojů UK.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           3,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             50,- Kč/den

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy.

Úvod > Knihovna