Knihovna

Knihovna Dálného východu

Adresa: Katedra sinologie, Celetná 20, místnost 239D (tj. 241 podle starého číslování; vchází se přes místnost 239) napravo od výtahu, 116 42 Praha 1
Telefon: 221 619 708, 604 722 806
E-mail: libudlv@ff.cuni.cz
Knihovnice: Mgr. Katarína Feriančíková

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 3. 7. – 1. 9. 2023 včetně bude Knihovna Dálného východu FF UK uzavřena. Po předchozí telefonické anebo e-mailové domluvě bude možné domluvit návštěvu / výpůjčky. Děkujeme za pochopení.

Běžná otevírací doba

Po/Mon 09:30 – 12:30 14:00 – 15:30
Út/Tue 09:30 – 12:30 14:00 – 15:30
St/Wed 09:30 – 12:30 14:00 – 15:30
Čt/Thu 09:30 – 12:30 14:00 – 15:30
Pá/Fri 09:00 – 11:00

Knihovní řád


Knihovna se řídí základními pravidly provozu knihoven na FF UK. Nově se přihláška do knihovny vyplňuje elektronicky. K využívání  knihovny je nutné vlastnit průkaz čtenáře. Pokud uživatel ztratí průkaz, zablokuje si ho sám přes WhoIs, návod je zde: https://cuni.cz/UK-5361.html.

Knihovní fond

Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky. Celkový počet titulů v elektronickém katalogu na těchto odděleních přesahuje 23 000, přičemž 13097 připadá na oddělení sinologie, 4678 na oddělení japanologie, 4617 na oddělení koreanistiky a 1016 na oddělení vietnamistiky. Do fondu knihovny patří knihy, periodika, audiovizuální dokumenty a disertační práce v čínštině, japonštině, korejštině, vietnamštině a v evropských jazycích.

Fond je převážně zachycen v Katalogu knihoven UK. Mimo to v Archívu UK lze nalézt řadu starších závěrečných prací podaných do roku 2001 včetně. V případě zájmu o tyto starší a další diplomové práce v tištěné podobě napsané do roku 2005 včetně, kontaktujte, prosím, dr. Miladu Sekyrkovou, e-mail milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz. Knihovna umožňuje také výpůjčky a prezenční studium fondů Mezinárodního sinologického centra.

Seznam nejnovějších přírůstků, které budou postupně zkatalogizovány, je k dispozici v knihovně.

Elektronické informační zdroje

Knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou v Praze jsou dostupné ze společného rozhraní Ukaž. Další zdroje se nachází na Portálu elektronických zdrojů UK.

Výpůjčky

Knihy se půjčují absenčně zpravidla na dobu 1 měsíce, ostatní dokumenty jsou určené k prezenčnímu studiu. Slovníková a encyklopedická literatura z příručky, CD-ROM-y a CD disky se mimo knihovnu nepůjčují, rovněž se zpravidla mimo knihovnu nepůjčují i nevázaná periodika a vzácné knižní fondy, označené štítkem „Půjčuje se pouze prezenčně“. Při upomínkách je čtenář povinen knihu ihned vrátit, jinak lze výpůjční lhůty prodlužovat a knihy si též rezervovat. Poplatky za opožděné vrácení, za ztracené a poškozené publikace určuje ceník poplatků, který lze nalézt ve výpůjčním řádu. Zpozdné se účtuje takto:

Běžná výpůjčka III (= výpůjčka na jeden měsíc)                           3,- Kč/den

Prezenční výpůjčka (pouze pro studenty a zaměstnance FF UK)             50,- Kč/den

Objednávky

Fond knihovny se nachází v několika místnostech, a proto je možné půjčovat jen předem objednané knihy a vyzvednout až po e-mailové výzvě. Publikace, prosím, objednávejte prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy

Vracení výpůjček

Knihy se vrací do knihovny během otevírací doby anebo do biblioboxu v Celetné 20 v přízemí kdykoliv.

Nové přírůstky

Prosinec 2022

Leden 2023

Únor 2023

Březen 2023

Duben 2023

Zkušební bezplatné přístupy k databázím

Wiley Digital Archives – do 9. 6. 2023

Elektronické zdroje o východní a jihovýchodní Asii

 

Čínská lidová republika

National Social Sciences Database 国家哲学社会科学学术期刊数据库  Jedná se o databázi čínských vědeckých periodik z oblasti filosofie, humanitních a společenských věd.

Zhonghua gu ji ziyuan ku 中华古籍资源库 (Vzácné tisky z Čínské národní knihovny a dalších knihoven) Ke studiu doporučujeme prohlížeč Chrome.

 

Východní a jihovýchodní Asie

Blog Mezinárodního institutu asijských studií (Leiden)

 

Tchaj-wan

Chinese Calligraphy / Inscription Collection 歷代書法碑帖集成. Přístup pro studenty a zaměstnance UK v roce 2023 v prostorách UK: 歷代書法碑帖集成 (udpweb.com), vzdálený přístup: https://p-udpweb-com.ezproxy.is.cuni.cz/waa

 

Úvod > Knihovna