Mariia Guleva

  Mariia Guleva (mrglv87@gmail.com)

Program: Dějiny a kultury Asie

Téma disertačního projektu: Politická karikatura v první dekádě Čínské lidové republiky

Školitel: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Mariia Guleva