Lidé

logo_uk_cerne

Na katedře působí 7 interních pedagogů, včetně zahraničních lektorů. Na pravidelné výuce se dále podílejí externisté, na výzkumu také doktorandi. V ústavu také pravidelně působí hostující profesoři a badatelé z partnerských pracovišť v zahraničí.

Vedení katedry

Ředitel: Doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

Zástupce ředitele: Mgr. Šárka Masárová, Ph.D.

Knihovna: Mgr. Katarína Feriančíková

Sekretariát a správce SISu: Miroslava Jirková

Úvod > Lidé