Studium

Studium na Katedře sinologie probíhá podle platných akreditací a řídí se platnými studijních předpisů.

Upozorňujeme studenty, že v souladu s článkem 8 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na FF UK je nutné zápočty plnit do konce akademického roku, v němž byl předmět zapsán; zkoušku je možné skládat ještě v roce následujícím. Opakovaný zápis předmětu však schvaluje vedoucí katedry a proděkan, žádosti není vyhověno automaticky! V této souvislosti je třeba brát v potaz, že ne všechny kurzy se realizují každý rok.

Předměty vázané prerekvizitou (zejména se jedná o součásti jazykového kurzu) je bezpodmínečně nutné plnit v pořadí, které předepisuje studijní plán. Pokud student tuto povinnost nesplní v daném termínu, znamená to, že nemůže pokračovat ve studiu. Výjimky jsou možné pouze v neprodleně řešených případech závažných zdravotních nebo osobních problémů. (Pro první ročník studia se nepovoluje přerušení studia nebo individuální studijní plán).

Úvod > Studium