Zahraniční výměny

Studenti mají řadu možností strávit část studia na intenzivním jazykovém kurzu v Číně nebo na Taiwanu. Kromě toho ústav rozvíjí spolupráci s dalšími pracovišti zejména v Evropě v rámci Erasmu, mezivládních i meziuniverzitních dohod.

ERASMUS+

Studenti Katedry sinologie se mohou ucházet o studijní pobyt na univerzitách:

  • Universita Ca’foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale
  • Universität Leipzig, Ostasiatisches institut
  • Universität Heidelberg, Institut für Sinologie

Přihlášku do výběrového řízení lze podat do 23. 9. 2020.

Přihlášku obsahující motivační dopis (max. 500 slov) a předběžný studijní plán zasílejte
Dušanu Andršovi
dusan.andrs@ff.cuni.cz

Do stejného termínu je nutné založit si elektronickou přihlášku: https://is.cuni.cz/webapps.

CEEPUS

 

Mezivládní dohody

Viz univerzitní stránka http://www.cuni.cz/UK-40.html a

stránka Zahraničního oddělení FF UK http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/

Univerzitní dohody

Meziuniverzitní smlouvy s participací FF:

Zdroj: http://www.cuni.cz/UK-1608.html

Čína

Peking University
Renmin University of China, Peking

Taiwan

Taiwan National University
Tamkang University
National Chengchi University

Fakultní dohody

Soochow University, School of Humanities
East China Normal University, Shanghai

Úvod > Studium > Zahraniční výměny