Studium v zahraničí

Studenti mají řadu možností strávit část studia na intenzivním jazykovém kurzu v Číně nebo na Taiwanu. Kromě toho ústav rozvíjí spolupráci s dalšími pracovišti zejména v Evropě v rámci Erasmu, mezivládních i meziuniverzitních dohod.

ERASMUS+

 

Studenti Katedry sinologie mohou vyjíždět na tyto univerzity:

  • UNIVERSITA CA’FOSCARI DI VENEZIA, DIPARTIMENTO DI STUDI SULL’ASIA ORIENTALE
  • INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (PARIS)
  • UNIVERSITÄT HEIDELBERG, INSTITUT FÜR SINOLOGIE

Přihlašování:

Založte si přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/webapps

Nejpozději do 11. března 2024 zašlete na e-mailovou adresu dusan.andrs@ff.cuni.cz tyto podklady:

1) stručný životopis

2) motivační dopis (max. 500 slov) a předběžný studijní plán

3) doklad o jazykové způsobilosti (úroveň znalosti jazyka výuky minimálně B2)

4) výpis studijních výsledků (vygenerovaný ze SISu)

 

Výběrové řízení na Katedře sinologie proběhne 13. března 2024. O jeho výsledku budou studenti navržení na vyslání na studijní pobyt informováni obratem.

CEEPUS

 

Mezivládní dohody

Viz univerzitní stránka http://www.cuni.cz/UK-40.html a

stránka Zahraničního oddělení FF UK http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/

Univerzitní dohody

Meziuniverzitní smlouvy s participací FF:

Zdroj: http://www.cuni.cz/UK-1608.html

Čína

Peking University
Renmin University of China, Peking

Taiwan

Taiwan National University
Tamkang University
National Chengchi University

Fakultní dohody

Soochow University, School of Humanities
East China Normal University, Shanghai

Úvod > Studium > Studium v zahraničí