Výhled předmětů na příští rok

Výhled bakalářských PVP

přednášky (PVP 1) semináře (PVP 2) texty a cvičení (PVP 3) 
ZS 2022-2023 Poznávání přírody ve staré Číně (HIST) (263)
– Hudeček
Vývoj čínského jazyka (LING) (334)
– Zádrapa
Čína v době Válčících států (HIST) (335)
– Maršálek
Písemná práce (povinná) (239)
– Hudeček
Dějiny a kultura Tchaj-wanu (336)
– Dluhošová
Bakalářský seminář (povinné) (240)
– Masárová
Seminář k moderní čínské próze (LIT) (273)
– Andrš
Četba klasických textů I (283)
– Zádrapa
Četba moderních textů I (282)
– Masárová
LS 2022-2023 Ideologie a kultura v ČLR (HIST) (271, 305V)
– Klimeš
Čína za dynastie Qing (HIST)
– Hudeček
Vybrané texty čínského novověku ()
– Valtr
Seminář k čín. poezii 80. let 20. st. (LIT) (258)
– Masárová
Seminář k čínskému jazyku (LING) (333)
– Zádrapa
Seminář pro nejstarší dějiny (HIST) (141)
– Maršálek
Četba moderních textů II (308)
– Masárová
Prozódie současné čínštiny (275)
– Třísková
Četba klasických textů II (309)
– Zádrapa
ZS 2023-2024 Teoretická gramatika čínštiny II (LING)
– Zádrapa
Nejstarší náboženské představy v Číně (HIST)
– Maršálek
Bakalářský seminář (povinné)
– Masárová
Seminář k dynastii Qing
– Hudeček
Seminář k čín. poezii 90. let 20. st. (LIT)
– Masárová
Četba klasických textů III (sloučeno s KJIV)
– Zádrapa
Četba moderních textů III
– Masárová

Během studia je třeba absolvovat 4 různé PVP1, 4 různé PVP2 a 3 různé PVP3. Čísla v závorkách jsou poslední trojčíslí kódů předmětů v SISu.

Stáhnout

Výhled magisterských předmětů

moduly (PVP 1) praktické semináře (PVP 2) četba textů (PVP 3)  povinné předměty
ZS 2022-2023 Kapitoly z jazykovědy čínštiny (FILOL) (161)
– Zádrapa
Modernization of China (HIST) (170)
– Hudeček
Didaktika čínštiny (163)
– Bao Do
Diplomový proseminář
– Hudeček
LS 2022-2023 Myšlení o literatuře (FILOL) (172)
– Andrš, Masárová
Věda v moderní Číně (HIST) (171)
– Hudeček
Vybrané texty čínského novověku (není definitivní)
– Valtr
Překladatelský seminář (168)
– Andrš
Moderní wenyan (169)
– Hudeček
Pokročilá gramatika čínštiny (150)
– Zádrapa
Diplomový seminář (155)
– Hudeček
Kulturní dědictví (153)
– Hudeček
ZS 2023-2024 Moderní čínský esej (FILOL)
– Andrš
Prameny a historiografie (HIST)
– Hudeček
Klasická čínština a wenyan (147)
– Zádrapa
Diplomový proseminář (155)
– Hudeček
Modernizace a revoluce
– Hudeček

Stáhnout

Výhledy nejsou dosud úplné, nabídka předmětů se rozšíří o kurzy externistů a podle změn ve sboru vyučujících.

Úvod > Studium > Výhled předmětů na příští rok