Výhled předmětů na následující semestry

Výhled bakalářských PVP

přednášky (PVP 1) semináře (PVP 2) texty a cvičení (PVP 3)
ZS 2023-2024 Nejstarší náboženské představy v Číně (HIST) – Maršálek

Dějiny Tchaj-wanu (HIST) (344) – Dluhošová

Ten Images of 20th Century China (Erasmus) – Guleva

Seminář k čín. poezii 90. let 20. st. (LIT) (307) – Masárová

Texty o čínském umění (KULT) – Pejčochová

Četba klasických textů I (283) – Zádrapa

Četba moderních textů I (282) – Masárová

LS 2023-2024 Čínská poezie 20. – 50. let 20. st. (LIT) (343) – Masárová

Kapitoly z dějin moderní čínské literatury (LIT) (274) – Andrš

Teoretická gramatika čínštiny II (LING) – Zádrapa

Seminář k moderní čínské próze (LIT) (342) – Andrš

Čínská paleografie (341) (LING) – Zádrapa

Kapitoly z dějin moderní čínské kultury – Chaloupková

Prozódie současné čínštiny (275) – Třísková

Četba moderních textů II (308) – Masárová

Četba klasických textů II (282) – Zádrapa

ZS 2024-2025 Neolit v Číně (HIST) – Maršálek

Tradiční čínská filologie (LING) – Zádrapa

Čínské umění – Pejčochová

Seminář k čín. poezii 80. let 20. st. (LIT) (258) – Masárová

Dějiny a kultura Tchaj-wanu (336) – Dluhošová

 

Četba moderních textů I (282) – Masárová

Četba klasických textů I (283) – Zádrapa

Během studia je třeba absolvovat 4 různé PVP1, 4 různé PVP2 a 3 různé PVP3. Čísla v závorkách jsou poslední trojčíslí kódů předmětů v SISu.

Výhled.předmětů.bakaláři.ke.stažení

Výhled magisterských předmětů

moduly (PVP 1) praktické semináře (PVP 2) četba textů (PVP 3) povinné předměty
ZS 2023-2024 Moderní čínský esej (FILOL) (157) – Andrš

Prameny a čínská historiografie (HIST) (159)

Modernizace a revoluce (151) – Guleva

Četba a překlad mod. textů I (148) – Andrš

Diplomový proseminář
– Zádrapa

LS 2023-2024  

Kapitoly z moderní čínské poezie (174) – Masárová

Raná Čína ve srovnávací kulturně antropologické perspektivě (HIST) (166) – Maršálek

156 Tlumočnický seminář (156)

 

Texty v baihua (175) – Chaloupková 147  Klasická čínština a wenyan – Zádrapa

149  Četba a překlad mod. textů II – Andrš

Diplomový seminář (155)
– Zádrapa

152  Lit. mezi tradicí a moderností – Lomová

 

ZS 2024-2025 Myšlení o literatuře (FILOL) – Andrš, Masárová

7 pohledů na Májové hnutí (HIST)

Didaktika čínštiny

– Bao Do

Překladatelský seminář – Andrš

Texty ve wenyanu – Zádrapa

 

Diplomový proseminář
– Zádrapa

Pokročilá gramatika čínštiny – Zádrapa

Výhled.předmětů.Mgr.ke.stažení

Výhledy nejsou dosud úplné, nabídka předmětů se rozšíří o kurzy externistů a podle změn ve sboru vyučujících.

Úvod > Studium > Výhled předmětů na následující semestry