Výhled předmětů na následující semestry

Výhled bakalářských PVP

přednášky (PVP 1) semináře (PVP 2) texty a cvičení (PVP 3)
ZS 2024-2025 Neolit v Číně (HIST) – Maršálek

Tradiční čínská filologie (LING) – Zádrapa

Čínské umění – Pejčochová

Seminář k čín. poezii 80. let 20. st. (LIT) (258) – Masárová

Dějiny a kultura Tchaj-wanu (336) – Dluhošová

Seminář k moderní čínské próze (LIT) (273) – Andrš

Četba moderních textů I (282) – Masárová

Četba klasických textů I (283) – Zádrapa

LS 2024-2025 Čínské básnířky 20. st. (LIT) – Masárová

Ideologie a kultura v ČLR (HIST) (271, 305V) – Klimeš

Jazykové rozbory (LING) – Zádrapa

Cartoons, comics, and animation in China – Guleva

Prozódie současné čínštiny (275) – Třísková

Četba moderních textů II (308) – Masárová

 

ZS 2025-2026 Historická a nářeční fonologie (LING) (214) – Zádrapa

Moderní čínská poezie 20. – 50. let 20. st. (LIT) (343) – Masárová

Četba klasických textů I (283) – Zádrapa

Četba moderních textů I (282) – Masárová

 

Během studia je třeba absolvovat 4 různé PVP1, 4 různé PVP2 a 3 různé PVP3. Čísla v závorkách jsou poslední trojčíslí kódů předmětů v SISu.

Vyhled.predmetu.bakalari.ke_.stazeni

Výhled magisterských předmětů

moduly (PVP 1) praktické semináře (PVP 2) četba textů (PVP 3) povinné předměty
ZS 2024-2025 Myšlení o literatuře (FILOL) – Andrš, Masárová

7 pohledů na Májové hnutí (HIST) – Chaloupková

Constitutionalism and constitutions in China (HIST) – Guleva

Didaktika čínštiny

– Bao Do

 

Texty ve wenyanu – Zádrapa

 

Diplomový proseminář
– ZádrapaPokročilá gramatika čínštiny – Zádrapa
LS 2024-2025 Kapitoly z jazykovědy čínštiny (FILOL) (161) – Zádrapa

Každodennost ve starověké Číně (HIST) – Maršálek

167 Moderní čínská literatura (FILOL) – Andrš

 

 

147  Klasická čínština a wenyan – Zádrapa

Kulturní dědictví – Chaloupková

Diplomový seminář – Zádrapa

 

ZS 2025-2026

Vyhled.predmetu.Mgr_.ke_.stazeni

 

Výhledy nejsou dosud úplné, nabídka předmětů se rozšíří o kurzy externistů a podle změn ve sboru vyučujících.

Úvod > Studium > Výhled předmětů na následující semestry