Studijní předpisy a zápis předmětů

Upozorňujeme studenty, že v souladu s článkem 8 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na FF UK je nutné zápočty plnit do konce akademického roku, v němž byl předmět zapsán; zkoušku je možné skládat ještě v roce následujícím. V této souvislosti je třeba brát v potaz, že ne všechny kurzy se realizují každý rok.

Předměty vázané prerekvizitou (zejména se jedná o součásti jazykového kurzu) je bezpodmínečně nutné plnit v pořadí, jak předepisuje studijní plán. Pokud student tuto povinnost nesplní v daném termínu, znamená to, že nemůže pokračovat ve studiu. Výjimky jsou možné pouze v případech závažných zdravotních nebo osobních důvodů.

Organizace studia: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/08/Zmena_Pravidel_pro_organizaci_studia_na_FFUK_28-5-2021-final-web.pdf

 

Příručka k zapisování oborových předmětů do SISu

Milí kolegové,

počátkem akademického roku na vás čeká povinnost zapsat si předměty, u kterých budete usilovat o získání atestace, do Studijního informačního systému (SIS). Z důvodu více platných akreditací sinologie je některým předmětům přiděleno více různých kódů, a je proto potřeba dbát při jejich zápisu zvýšené opatrnosti. Týká se to zejména povinně volitelných předmětů. Na konci příručky také naleznete sekci „Otázky a odpovědi“, která se snaží zodpovědět některé základní otázky týkající se vašeho života na akademické půdě a pomoci vám vyvarovat se případných komplikací během plnění vašich studijních povinností.

Příručku si stáhnete zde.

Všechny potřebné informace o plnění svých předmětů naleznete ve studijních plánech, které jste obdrželi při zápisu, nebo si je stáhnete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plan

Úvod > Studium > Studijní předpisy a zápis předmětů