Studijní předpisy a zápis předmětů

Studium na Katedře sinologie probíhá podle platných akreditací a řídí se platnými studijních předpisů.

Upozorňujeme studenty, že v souladu s článkem 8 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na FF UK je nutné zápočty plnit do konce akademického roku, v němž byl předmět zapsán; zkoušku je možné skládat ještě v roce následujícím. Opakovaný zápis předmětu však schvaluje vedoucí katedry a proděkan, žádosti není vyhověno automaticky! V této souvislosti je třeba brát v potaz, že ne všechny kurzy se realizují každý rok.

Předměty vázané prerekvizitou (zejména se jedná o součásti jazykového kurzu) je bezpodmínečně nutné plnit v pořadí, které předepisuje studijní plán. Pokud student tuto povinnost nesplní v daném termínu, znamená to, že nemůže pokračovat ve studiu. Výjimky jsou možné pouze v neprodleně řešených případech závažných zdravotních nebo osobních problémů. (Pro první ročník studia se nepovoluje přerušení studia nebo individuální studijní plán).

Organizace studia: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/08/Zmena_Pravidel_pro_organizaci_studia_na_FFUK_28-5-2021-final-web.pdf

 

Příručka k zapisování oborových předmětů do SISu

Milí kolegové,

počátkem akademického roku na vás čeká povinnost zapsat si předměty, u kterých budete usilovat o získání atestace, do Studijního informačního systému (SIS). Z důvodu více platných akreditací sinologie je některým předmětům přiděleno více různých kódů, a je proto potřeba dbát při jejich zápisu zvýšené opatrnosti. Týká se to zejména povinně volitelných předmětů. Na konci příručky také naleznete sekci „Otázky a odpovědi“, která se snaží zodpovědět některé základní otázky týkající se vašeho života na akademické půdě a pomoci vám vyvarovat se případných komplikací během plnění vašich studijních povinností.

Celou příručku si stáhnete ZDE.

Studijní plány, které jste obdrželi při zápisu, naleznete ke stažení i zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plan

Důrazně doporučujeme podrobně prostudovat stránky FF UK: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Úvod > Studium > Studijní předpisy a zápis předmětů