Související instituce

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace

Od roku1997 podporuje akademickou výměnu, návštěvy význačných sinologů z USA, Evropy i Číny. Pořádá nepravidelný Sinologický seminář a intenzivní krátkodobé kurzy na speciální témata vedená předními světovými odborníky. Jakožto celoevropská centrála Chiang Ching-kuovy nadace administruje udělování výzkumných grantů evropským badatelům (jejich výběr zajišťuje mezinárodní vědecká rada). Finančně podporuje vydávání převážně českojazyčných publikací o Číně a překladů čínské literatury.

Úvod > KSI > Související instituce