Bakalářské státní závěrečné zkoušky a kolokvia závěrečných prací

Organizace bakalářských zkoušek:

Nejprve proběhnou všechny obhajoby; teprve po nich následují ústní zkoušky; v rozestupu cca 75 minut.

Ke zkoušce z literatury nezapomeňte přinést seznam přečtených titulů beletrie (překlady, případně v originále).

Příhlášky ke státnicím posílejte dr. Šárce Masárové.

 

Organizace kolokvia:

Úspěšné absolvování kolokvia je podmínkou pro udělení kreditu za bakalářský seminář. Předpokládá se, že student na kolokviu představí práci těsně před dokončením. Termín je zvolen tak, aby ještě bylo možné zapracovat podněty, které vzejdou z diskuze během kolokvia.

Přihlášky posílejte mailem (v kopii vedoucímu práce, který potvrdí, že práce je před dokončením a bude možné předložit ji k obhajobě ve školním roce 2020/21). Pokud ještě není uvedeno přesné datum kolokvia, sledujte oznámení na webových stránkách, kde také bude zveřejněno jméno kontaktní osoby.

 

 

  • červnový termín státnic

 

Po dohodě se studenty vypisujeme pouze jeden termín SZZK před prázdninami.

 

  • Obhajoba a státní závěrečná zkouška

Podle harmonogramu šk. roku mezi 14. 6. 2021 až 25. 6. 2021 (přesné datum bude vypsáno)

Závazná přihláška                        11. 5. 2021

Kontrola plnění povinností         2. 6. 2021

 

  • červnový termín kolokvia

 

  • Kolokvium bakalářských prací I

úterý 20. dubna               14:00–18:00

Přihlášky do 15. dubna

 

 

  • zářijový termín státnic

 

  • Obhajoba a státní závěrečná zkouška

Podle harmonogramu šk. roku mezi 1. 9. 2021 až 8. 9. 2021 (přesné datum bude vypsáno)

Závazná přihláška                         13. 7. 2021

Kontrola plnění povinností          13. 8. 2021

 

  • zářijový termín kolokvia

 

  • Kolokvium bakalářských prací II

Během první poloviny června, přesné datum bude vypsáno v návaznosti na termíny přijímacích zkoušek.

Přihláška ke kolokviu: 5 dní před termínem

Úvod > Nástěnka > Bakalářské státní závěrečné zkoušky a kolokvia závěrečných prací