Opětovné otevření knihovny

Knihovna Dálného východu FF UK se znovu otevírá dne 11. 10. 2021. Bližší údaje viz web knihovny.

 

Úvod > Nástěnka > Opětovné otevření knihovny