Průvod v rámci Měsíce pro fakultu

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

dovolte nám předat vám informaci o chystaném průvodu. Jedná se o první akci v rámci Měsíce pro fakultu, organizace se ujali zástupci studujících. Veškeré informace najdete v textu níže a v letáku: nam_vsem

Dva týdny po tragické události 21. 12. se sejdeme, abychom společně uctili památku obětí a vyjádřili vůli bolest překonat pospolitostí a solidaritou. Po úvodním slovu se tichým průvodem vydáme Celetnou ulicí k hlavní budově FF, kterou obestoupíme lidským řetězem. Nakonec zapálíme i památný oheň na náměstí Jana Palacha.

Program na čtvrtek 4. 1. 2024:

13:30 – setkání na Ovocném trhu

13:45 – úvodní slovo

14:15 – začátek pochodu

15:00 – objetí fakulty

15:15 – přesun na Náměstí Jana Palacha a zapálení symbolického ohně

15:30 – Veselé chvíle, SPJEFF

16:00 – předpokládaný konec akce

Všechny uvedené časy od začátku pochodu jsou přibližné. Prosíme všechny účastníky, aby dbali pokynů Policie ČR a koordinačního týmu a vyvarovali se jakýchkoliv politických, náboženských a jiných projevů, které by mohly narušit pietní charakter akce. Celý průvod by měl být tichý.

Pochod začne na Ovocném trhu, odkud se přesune přes dům U Černé Matky Boží do Celetné ulice na Staroměstské náměstí do Kaprovy ulice. Na rohu Kaprovy a Valentinské se čelo průvodu rozdělí na dvě části a pomalu obejme budovu.

Rádi bychom upozornili, že celá akce je otevřená nejen studentům FFUK, ale všem, kdo chtějí vyjádřit solidaritu se zasaženými tragické události.

Násilný čin, který se na naší fakultě odehrál, nás nesmírně hluboce ranil na úrovni individuální i kolektivní. Vzájemná podpora, empatie a láska se nám ukázaly jako nejsilnější prostředek k vyrovnání se s ním. Nenávist nemá mezi námi místo a nedovolíme, aby nás připravila o druhý domov.

Úvod > Nástěnka > Průvod v rámci Měsíce pro fakultu