Nabídka stipendijního programu Taipei City Chinese Language Scholarship program

Hlavní město Praha obdrželo z partnerského města Tchaj-peje nabídku stipendijního programu pro studenty z Prahy nebo v Praze studující.

Jedná se o program města Tchaj-pej v čínském jazyce, jehož cílem je posílit dvoustranné mezinárodní výměny, podpořit kulturní a vzdělávací výměnu mezi městy a inspirovat studenty s odlišným kulturním zázemím, aby přijeli do Tchaj-peje a při studiu čínštiny poznali tchajwanskou kulturu.

Stipendium je 6měsíční a každý stipendista obdrží měsíční stipendium ve výši 25 000 tchajwanských dolarů (září 2024 do února 2025). Příjemci musejí dodržovat pravidla, jimiž se program řídí, musejí se zúčastnit 24 hodin kulturních výměnných aktivit pořádaných na různých tchajpejských školách a organizovaných odborem školství města Tchaj-pej.

Další z podmínek je, že stipendisté nemohli již dříve získat jiné stipendium na Tchaj-wanu.

Podrobnější pravidla jsou zde: Taipei City Chinese Language Scholarship-2024 Application Announcement, stejně jako formulář žádosti: TAIPEI CITY CHINESE LANGUAGE SCHOLARSHIP APPLICATION FORM

V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat asistentku programu, paní Pei-Chen Hsu, prostřednictvím e-mailu na adrese bn2201@gov.taipei.

Vyplněnou přihlášku spolu s doporučujícím dopisem je třeba zaslat do 30. 4. 2024. Žádosti posuzuje zvláštní výbor zřízený odborem školství města Tchaj-pej, který vybere celkem deset stipendistů.

Úvod > Nástěnka > Nabídka stipendijního programu Taipei City Chinese Language Scholarship program