Prof. Jana Benická – přednáškový cyklus Náboženství Číny (2. část)

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při UK

zve na přednáškový cyklus

Prof. Jana Benická

Katedra východoázijských štúdií, Univerzita Komenského v Bratislave

Náboženství Číny II

středa 2.5. C424 17:30 – 20:50

čtvrtek 3.5. C424 18:20 – 20:00

FF UK, Celetná 20, Praha 1

Kurz je prehľadom o náboženstvách v Číne. Cez vysvetlenie pôvodu, vývinu, textov a náboženských praktík pôvodného čínskeho náboženstva—taoizmu—kurz pokračuje prednáškami a seminármi o pôsobení buddhizmu v Číne a jeho hlavných školách. Druhá časť kurzu sa zameriava na náboženstvá v súčasnej Číne.

  1. Úvod do náboženstiev Číny;
  2. Taoizmus
  3. Buddhizmus na čínskej pôde
  4. Náboženstvá v Čínskej ľudovej republike
  5. Hnutie Falungong
Úvod > Nástěnka > Prof. Jana Benická – přednáškový cyklus Náboženství Číny (2. část)